Το Πανεπιστήμιο του nsνσμπρουκ αναζητά Επίκ. Καθηγητής Σπουδών Ειρήνης

Επίκουρος Καθηγητής - Tenure Track
Κωδικός PHIL-HIST-11999

Ημερομηνία/διάρκεια έναρξης:

  • το ταχύτερο δυνατόν
  • για 6 χρόνια, δυνατότητα σύμβασης προσόντων

Διοικητική μονάδα:

  • Τμήμα ULG Peace Studies

Έκταση απασχόλησης:

  • 40 ώρες την εβδομάδα

Προθεσμία εφαρμογής:

  • Σεπτέμβριος 17, 2021
μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση εδώ

Περιγραφή Εργασίας

*Ευθύνες*
Ο επιτυχής υποψήφιος αναμένεται να αναπτύξει ένα ανεξάρτητο και σαφώς καθορισμένο ερευνητικό έργο για το επίπεδο Habilitation στον τομέα της έρευνας για την ειρήνη και τις συγκρούσεις με μια θεωρητική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη πτυχές του εφαρμοσμένου μετασχηματισμού συγκρούσεων και/ή της εκπαίδευσης για την ειρήνη. Αναμένεται επίσης η διεθνής δικτύωση και η διεπιστημονική συνεργασία, η απόκτηση ερευνητικών έργων και η εξωτερική χρηματοδότηση και η συμμετοχή στον Χώρο Έρευνας «Πολιτιστικές συναντήσεις - Πολιτιστικές συγκρούσεις» και στο Ερευνητικό Κέντρο «Ειρήνη και Σύγκρουση». Μια ισχυρή δέσμευση για ανεξάρτητη διδασκαλία υψηλής ποιότητας στον τομέα των μελετών ειρήνης και συγκρούσεων, ειδικά στο υπάρχον πρόγραμμα MA (ULG) για την Ειρήνη, την Ανάπτυξη, την Ασφάλεια και τη Διεθνή Μεταμόρφωση Συγκρούσεων και το προγραμματισμένο Πρόγραμμα MA στη Μελέτη Ειρήνης και Συγκρούσεων, αντίστοιχα αναμένονται γειτονικοί κλάδοι, καθώς και η επίβλεψη των μαθητών. Ο υποψήφιος αναμένεται περαιτέρω να συμμετάσχει σε ακαδημαϊκή οργάνωση και διοίκηση.

*Απαιτήσεις*
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) σε μελέτες ειρήνης και συγκρούσεων ή σχετικό τομέα και να παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ειρήνης, των συγκρούσεων, των μελετών ασφάλειας και ανάπτυξης και της εκπαίδευσης για την ειρήνη. Επιπρόσθετη εξειδίκευση σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς είναι ιδιαίτερα επιθυμητή: Μελέτες φύλου, Μεταπολίτευση, Μελέτες ΜΜΕ, Διεθνές Δίκαιο/Δικαιοσύνη, Μελέτες Κριτικών Φυλών, Μελέτες Περιβάλλοντος. Μια περιφερειακή εμπειρογνωμοσύνη στη Λατινική Αμερική, την Αφρική ή/και τη Μέση Ανατολή θα ήταν ευπρόσδεκτη. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκτήσει μεταδιδακτορική εμπειρία και προσόντα πέρα ​​από τη διατριβή. Αναμένεται επίσης εμπειρία και συμμετοχή στον τομέα της χρηματοδότησης από τρίτους, εμπειρία κινητικότητας και αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας στη διδασκαλία πανεπιστημίου. Ζητούνται γερμανικές και αγγλικές γλωσσικές γνώσεις σε ελάχιστο επίπεδο C1 ή η προθυμία να επιτευχθεί αυτό μέσα σε δύο χρόνια μετά την απασχόληση καθώς και πρόσθετη επάρκεια μιας άλλης ζωντανής γλώσσας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης, ομαδικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ικανότητες ηγεσίας.

*Πληροφορίες για τη θέση*
Στον επιτυχόντα υποψήφιο θα προσφερθεί 6ετής θέση ως Πανεπιστημιακός Επίκουρος/Επίκουρος Καθηγητής στη Μονάδα Μελετών Ειρήνης και Συγκρούσεων στη Σχολή Φιλοσοφίας και Ιστορίας σύμφωνα με τους αυστριακούς κανονισμούς για το «Qualifizierungsvereinbarung (QV)». Το QV είναι ένα διαφανές και διεθνώς ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύστημα που μοιάζει με πίστα. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι προσλαμβάνονται αρχικά ως «Βοηθοί Πανεπιστημίου» και αναπτύσσουν αμέσως τα ατομικά τους κριτήρια θητείας (συμφωνία προσόντων) μαζί με τα Ινστιτούτα τους εντός των πρώτων μηνών. Μόλις καθοριστούν και συμφωνηθούν αυτά τα κριτήρια θητείας, οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αμέσως σε θέσεις Επίκουρου Καθηγητή. Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται συνήθως μετά από 5-6 χρόνια προκειμένου να αξιολογηθεί η επιτυχία των υποψηφίων να προχωρήσουν σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με μόνιμη σύμβαση.

*Online εφαρμογή*
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μια συνοδευτική επιστολή, μια ανεξάρτητη ερευνητική πρόταση στο επίπεδο «Habilita-tion» (5 σελ. Μέγ.), Μια έννοια διδασκαλίας, τουλάχιστον ένα κεφάλαιο δοκιμίου ή βιβλίου σε ψηφιακή μορφή και δύο ή περισσότερες συστατικές επιστολές.

κοντά
Εγγραφείτε στην καμπάνια και βοηθήστε μας #SpreadPeaceEd!
Παρακαλώ στείλτε μου email:

Συμμετοχή στη συζήτηση ...

Μεταβείτε στην κορυφή