#μεταμορφώνοντας την εκπαίδευση

Η UNESCO συγκεντρώνει εκπαιδευτές δασκάλων για να υπερασπιστεί την εκπαίδευση για την ειρήνη και να αποτρέψει τον βίαιο εξτρεμισμό στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού στην Ουγκάντα ​​υλοποιεί το πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και Πρόληψη του Βίαιου Εξτρεμισμού με την υποστήριξη του Διεθνούς Ινστιτούτου της UNESCO για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων στην Αφρική. Ένα μονοήμερο εργαστήριο οργανώθηκε για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην Καμπάλα στις 29 Ιουλίου με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την εκπαίδευση για την ειρήνη και την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού σε επιλεγμένα ιδρύματα κατάρτισης εκπαιδευτικών στην Ουγκάντα.

Εκπαιδευτική Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ: Μια ευκαιρία για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης από κάτω προς τα πάνω

Η επερχόμενη Διάσκεψη Κορυφής για τη Μετασχηματιστική Εκπαίδευση, μέρος της φιλόδοξης ατζέντας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, μπορεί πραγματικά να φέρει υπευθυνότητα και συμμετοχή στους αναπόφευκτα νέους τρόπους μετάδοσης της εκπαίδευσης στο μέλλον.

Μεταβείτε στην κορυφή