#δια βίου μάθηση

Το Φόρουμ Ειρήνης του Παρισιού αποτυγχάνει να ασχοληθεί με την εκπαίδευση για την ειρήνη (έκθεση/γνώμη)

Το φετινό Φόρουμ Ειρήνης του Παρισιού, που πραγματοποιήθηκε στις 10-11 Νοεμβρίου, δεν ασχολήθηκε με την εκπαίδευση για την ειρήνη, παραλείποντας να εξετάσει πώς ο ανταγωνισμός και ο ανταγωνισμός καλλιεργούνται στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ελλείψει ικανοτήτων που προωθούνται από την Εκπαίδευση για την Ειρήνη.

Το Φόρουμ Ειρήνης του Παρισιού αποτυγχάνει να ασχοληθεί με την εκπαίδευση για την ειρήνη (έκθεση/γνώμη) Διαβάστε περισσότερα »

Ενσωμάτωση της Ειρήνης Εκπαίδευση - Μεθοδολογίες, Προσεγγίσεις και Οράματα: Εγχειρίδιο ενός ασκούμενου

Το «Mainstreaming Peace Education - Μεθοδολογίες, Προσέγγιση και Οράματα: Ένα Εγχειρίδιο Ιατρού» είναι ένα έργο του Ευρωπαϊκού Διαπολιτισμικού Φόρουμ που δημοσιεύθηκε το 2014. 

Ενσωμάτωση της Ειρήνης Εκπαίδευση - Μεθοδολογίες, Προσεγγίσεις και Οράματα: Εγχειρίδιο ενός ασκούμενου Διαβάστε περισσότερα »

Μεταβείτε στην κορυφή