Μαθαίνοντας από τις Διακρίσεις: Κλιματική Αλλαγή και COVID-19

Οι διακρίσεις και οι ομοιότητες μεταξύ των προβληματικών του COVID-19 και της κλιματικής αλλαγής που φωτίζονται σε αυτό το άρθρο από τον Úrsula Oswald Spring υποδηλώνουν μια ολιστική, πλανητική και οικολογική κοσμοθεωρία που μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τη μάθηση για έναν ανανεωμένο κόσμο που βασίζεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και πραγματοποιείται μέσω κοινωνικής και περιβαλλοντική δικαιοσύνη. 

Μαθαίνοντας από τις Διακρίσεις: Κλιματική Αλλαγή και COVID-19 Διαβάστε περισσότερα »