Περιφερειακή συνάντηση της Νότιας Αφρικής για την Παγκόσμια Εκπαίδευση των Πολιτών στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής

Περιφερειακή συνάντηση της Νότιας Αφρικής για την Παγκόσμια Εκπαίδευση των Πολιτών στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής

(Αρχικό άρθρο: Γραφείο της UNESCO στο Χαράρε. 5 Ιουλίου 2016)

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο και διασυνδεδεμένο κόσμο με αυξανόμενες εκδηλώσεις αλληλεγγύης και μισαλλοδοξίας, τεχνολογικής δύναμης και περιβαλλοντικής διαταραχής, καθίσταται κρίσιμο το ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα εξοπλίζουν τους μαθητές με αξίες, γνώσεις και δεξιότητες που βασίζονται και ενσταλάζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αειφόρου ανάπτυξης και υγεία και ευεξία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Περιφερειακό Γραφείο της UNESCO για τη Νότια Αφρική (ROSA), σε συνεργασία με την έδρα της UNESCO και την Εθνική Επιτροπή της Νότιας Αφρικής για την UNESCO, διοργάνωσε μια περιφερειακή συνάντηση της Νότιας Αφρικής για την παγκόσμια εκπαίδευση για την ιθαγένεια, στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής τον Ιούλιο 4-5, 2016.

Στη συνάντηση συγκεντρώθηκαν 50 εκπρόσωποι κυβερνητικών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται στους τομείς που καλύπτονται από το GCED στις εννέα χώρες που καλύπτονται από το περιφερειακό γραφείο της UNESCO για τη Νότια Αφρική. Ο κ. Yousuf Gabru, πρόεδρος της Νοτιοαφρικανικής Εθνικής Επιτροπής, άνοιξε τη συνάντηση θέτοντας μια επιτακτική ερώτηση: «Μπορείτε να έχετε κανονική εκπαίδευση σε έναν ασυνήθιστο κόσμο;» και ο Διευθυντής και Εκπρόσωπος της ROSA, Καθηγητής Hubert Gijzen, το επανέλαβε με την αναγνώριση ότι «Ο κόσμος είναι ανησυχητικά εκτός ισορροπίας», σημειώνοντας τόσο τις ανισορροπίες μεταξύ ανθρώπων και πλανήτη, όσο και μεταξύ του πλούτου και του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων.

Οι γενικοί στόχοι του εργαστηρίου ήταν να χαρτογραφηθούν οι πρωτοβουλίες των χωρών σχετικά με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την υπηκοότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και να προσανατολιστούν οι βασικοί ενδιαφερόμενοι στην εκπαίδευση για την παγκόσμια ιθαγένεια. Την πρώτη μέρα, που φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Witwatersrand, η έκδοση της UNESCO «Επανεξέταση της εκπαίδευσης: προς ένα παγκόσμιο κοινό αγαθό;» ξεκίνησε για την περιοχή και οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις επιπτώσεις της στην εκπαίδευση στην περιοχή. Η συνάντηση επικεντρώθηκε επίσης τόσο στις πνευματικές όσο και στις πρακτικές προκλήσεις της σύλληψης της εκπαίδευσης για την υπηκοότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και παρείχε χρόνο στους εκπροσώπους των χωρών να συζητήσουν τα τρέχοντα πλαίσια και τα κενά στις παγκόσμιες προσπάθειές τους για την εκπαίδευση των πολιτών. Τη δεύτερη ημέρα, το πρόγραμμα εξέτασε την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη με τις έννοιες της εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιθαγένεια, ως απάντηση στους γενικούς στόχους του SDG Target 4.7.

[τύπος εικονιδίου = "glyphicon glyphicon-download-alt" color = "# dd3333 ″] Διαβάστε τις πλήρεις παρατηρήσεις του καθηγητή Hubert Gijzen, Περιφερειακού Διευθυντή και Εκπροσώπου, Περιφερειακό Γραφείο της UNESCO για τη Νότια Αφρική

(Μεταβείτε στο αρχικό άρθρο)

1 Σχόλια

Συμμετοχή στη συζήτηση ...