Η αποθήκευση πυρηνικών αποθεμάτων απαγορεύεται από τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών

Εισαγωγή

Οι εκπαιδευτικοί της ειρήνης που ασχολούνται με τυχόν ζητήματα αφοπλισμού θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το Ινστιτούτο Ερευνών Ειρήνης της Στοκχόλμης (SIPRI) και το έργο του με μεγάλη εκτίμηση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τα όπλα και τα όπλα. Όσοι ασχολούνται με την προβληματική των πυρηνικών όπλων και το κίνημα για την εξάλειψή τους θα βρουν την έρευνα του SIPRI για την αποθήκευση αποθεμάτων αναρτημένη εδώ χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη έρευνας σχετικά με:

  • τις σχέσεις των αυξανόμενων αποθεμάτων με τις διατάξεις της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων:
  • επιπτώσεις των αποθεμάτων στην τρέχουσα απειλή που συνιστά ο πόλεμος στην Ουκρανία·
  • τρόπους με τους οποίους αναδεικνύει την ανομία των κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα γενικά και των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας ειδικότερα·
  • πώς ο αριθμός των όπλων που κατέχει κάθε πυρηνικό κράτος αντικατοπτρίζει τη δομή της παγκόσμιας δύναμης.
  • πώς η διαφορά στον αριθμό των όπλων στα αποθέματα των ΗΠΑ και της Κίνας πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πώς κάθε κράτος αντιλαμβάνεται και σχετίζεται με το άλλο. Εάν ο συγκριτικός αριθμός όπλων που κατέχουν οι ΗΠΑ και η Κίνα επικυρώνουν ή αμφισβητούν τις τρέχουσες στάσεις και στάσεις των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.
  • πιθανούς λόγους για την άσκηση αγωγής εναντίον όλων ή ορισμένων από τα πυρηνικά κράτη από ορισμένα μη πυρηνικά κράτη που ισχυρίζονται ότι παραβιάζουν τη συνθήκη απαγόρευσης και συνιστούν απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια.

Παρακαλούμε στείλτε πλήρη περιγράμματα για οποιεσδήποτε τέτοιες ερωτήσεις στην Παγκόσμια Εκστρατεία για την Εκπαίδευση για την Ειρήνη για να τις μοιραστείτε με άλλους εκπαιδευτικούς.

ΜΠΑΡ, 6/14/22

«Ανησυχητική τάση»: Τα παγκόσμια πυρηνικά αποθέματα πρόκειται να αυξηθούν για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο

«Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων φαίνεται υψηλότερος τώρα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου», δήλωσε ο διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης.

Του Kenny Stancil

(Αναρτήθηκε από: Κοινά Όνειρα. 13 Ιουνίου 2022)

Το παγκόσμιο απόθεμα από Οι πυρηνικές κεφαλές αναμένεται να επεκταθούν τα επόμενα χρόνια για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1980 και η καταστροφική απειλή αυτών των όπλων που χρησιμοποιούνται κλιμακώνεται, δήλωσε τη Δευτέρα κορυφαίος οργανισμός παρακολούθησης όπλων.

«Εάν τα κράτη με πυρηνικά όπλα δεν λάβουν άμεση και συγκεκριμένη δράση για τον αφοπλισμό, τότε το παγκόσμιο απόθεμα πυρηνικών κεφαλών θα μπορούσε σύντομα να αρχίσει να αυξάνεται για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο», ο Matt Korda, συνεργάτης ερευνητής των Όπλων Μαζικής Καταστροφής. Πρόγραμμα στο Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης, είπε στο α δήλωση κυκλοφορεί παράλληλα με την ετήσια έκδοση του SIPRI αναφέρουν.

Από τις αρχές του 2022, εννέα χώρες—Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πακιστάν, Ινδία, Ισραήλ και Βόρεια Κορέα— διέθεταν συνολικά 12,705 πυρηνικές κεφαλές, εκτιμά το SIPRI. Μαζί, η Ρωσία και οι ΗΠΑ ελέγχουν περισσότερο από το 90% αυτού του παγκόσμιου αποθέματος.

Πυρηνικές κεφαλές ανά χώρα, 2022 (Al Jazeera)

Από τις εκτιμώμενες 12,705 πυρηνικές κεφαλές που υπήρχαν στις αρχές του 2022, περίπου 9,440 ήταν σε στρατιωτικά αποθέματα για πιθανή χρήση, σύμφωνα με το SIPRI. Από αυτούς, εκτιμάται ότι 3,732 αναπτύχθηκαν με πυραύλους και αεροσκάφη και περίπου 2,000 -σχεδόν όλα ανήκαν στη Ρωσία ή τις ΗΠΑ- διατηρήθηκαν σε κατάσταση υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ενώ ο συνολικός αριθμός πυρηνικών όπλων μειώθηκε ελαφρά από 13,080 τον περασμένο Ιανουάριο σε 12,705 αυτόν τον Ιανουάριο, το SIPRI αναμένει την παγκόσμια προσφορά όπλων ικανός της εξόντωσης της ανθρώπινης ζωής στη Γη θα αυξηθεί την επόμενη δεκαετία.

«Όλα τα κράτη με πυρηνικά όπλα αυξάνουν ή αναβαθμίζουν τα οπλοστάσια τους και τα περισσότερα οξύνουν την πυρηνική ρητορική και τον ρόλο που παίζουν τα πυρηνικά όπλα στις στρατιωτικές τους στρατηγικές», δήλωσε ο Wilfred Wan, διευθυντής του Προγράμματος Όπλων Μαζικής Καταστροφής του SIPRI. «Αυτή είναι μια πολύ ανησυχητική τάση».

Ως δεξαμενή σκέψης εξηγεί:

Αν και τα συνολικά αποθέματα κεφαλών της Ρωσίας και των ΗΠΑ συνέχισαν να μειώνονται το 2021, αυτό οφειλόταν στην αποσυναρμολόγηση των κεφαλών που είχαν αποσυρθεί από τη στρατιωτική θητεία πριν από αρκετά χρόνια. Ο αριθμός των κεφαλών στα χρησιμοποιήσιμα στρατιωτικά αποθέματα των δύο χωρών παρέμεινε σχετικά σταθερός το 2021. Οι αναπτυγμένες στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις και των δύο χωρών ήταν εντός των ορίων που θέτει μια διμερής συνθήκη για τη μείωση των πυρηνικών όπλων (2010 Συνθήκη για Μέτρα για την περαιτέρω μείωση και περιορισμό της στρατηγικής Offensive Arms, New START). Σημειώστε, ωστόσο, ότι το New START δεν περιορίζει τα συνολικά μη στρατηγικά αποθέματα πυρηνικών κεφαλών.

Η Κίνα βρίσκεται στο μέσο μιας σημαντικής επέκτασης του πυρηνικού της οπλοστασίου, κάτι που οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι περιλαμβάνει την κατασκευή περισσότερων από 300 νέων σιλό πυραύλων. Πολλές επιπλέον πυρηνικές κεφαλές πιστεύεται ότι έχουν εκχωρηθεί στις επιχειρησιακές δυνάμεις το 2021 μετά την παράδοση νέων κινητών εκτοξευτών και ενός υποβρυχίου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε το 2021 την απόφασή του να αυξήσει το ανώτατο όριο του συνολικού αποθέματος κεφαλών του, σε μια αντιστροφή δεκαετιών σταδιακών πολιτικών αφοπλισμού. Ενώ επέκρινε την Κίνα και τη Ρωσία για έλλειψη πυρηνικής διαφάνειας, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα αποκαλύπτει πλέον δημόσια στοιχεία για το επιχειρησιακό απόθεμα πυρηνικών όπλων της χώρας, τις αναπτυγμένες κεφαλές ή τους πυραύλους που έχουν αναπτυχθεί.

Στις αρχές του 2021 η Γαλλία ξεκίνησε επίσημα ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη υποβρυχίου τρίτης γενιάς πυρηνικής ενέργειας βαλλιστικών πυραύλων (SSBN). Η Ινδία και το Πακιστάν φαίνεται να επεκτείνουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια και και οι δύο χώρες εισήγαγαν και συνέχισαν να αναπτύσσουν νέους τύπους πυρηνικών συστημάτων παράδοσης το 2021. Το Ισραήλ —το οποίο δεν αναγνωρίζει δημόσια ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα— πιστεύεται επίσης ότι εκσυγχρονίζει το πυρηνικό του οπλοστάσιο.

Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στο στρατιωτικό πυρηνικό της πρόγραμμα ως κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας. Ενώ η Βόρεια Κορέα δεν πραγματοποίησε εκρήξεις πυρηνικών δοκιμών ή δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του 2021, το SIPRI εκτιμά ότι η χώρα έχει πλέον συγκεντρώσει έως και 20 κεφαλές και διαθέτει αρκετό σχάσιμο υλικό για συνολικά 45–55 κεφαλές.

«Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι μειώσεις που χαρακτήρισαν τα παγκόσμια πυρηνικά οπλοστάσια από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έχουν τελειώσει», δήλωσε ο Hans Kristensen, συνεργάτης του Προγράμματος Όπλων Μαζικής Καταστροφής του SIPRI και διευθυντής του Έργου Πυρηνικών Πληροφοριών στην Ομοσπονδία. των Αμερικανών Επιστημόνων.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου, οι ειδικοί το έχουν κάνει προειδοποίησε ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ευρώπη θα μπορούσε να εξελιχθεί σε άμεση σύγκρουση μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ—και τα δύο με πυρηνικά όπλα—αλλά η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνέχισε να δίνει προτεραιότητα αποστολές όπλων μέσω διπλωματίας.

«Οι σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων του κόσμου», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του SIPRI και πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Stefan Löfven τη Δευτέρα, «έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω σε μια εποχή που η ανθρωπότητα και ο πλανήτης αντιμετωπίζουν μια σειρά από βαθιές και πιεστικές κοινές προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από διεθνείς συνεργασία."

Παρά την έκδοση α κοινή δήλωση στις 3 Ιανουαρίου επιβεβαιώνοντας ότι «ο πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί» και επιβεβαιώνοντας ότι σκοπεύουν να τηρήσουν τις συμφωνίες και τις δεσμεύσεις περί μη διάδοσης, αφοπλισμού και ελέγχου των εξοπλισμών, Ρωσία, ΗΠΑ, Κίνα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο —και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών—συνεχίζουν να διευρύνουν ή να εκσυγχρονίζουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής της επίθεσης στην Ουκρανία, η Ρωσία το έκανε ακόμη και ανοιχτά απειλείται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Καθώς οι διμερείς συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ έχουν σταματήσει εν μέσω πολέμου, κανένα από τα άλλα επτά κράτη με πυρηνικά όπλα δεν έχει συνεχίσει διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των όπλων.

Επιπλέον, τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Ιανουάριο όταν κυρώθηκε από 50 κυβερνήσεις και το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, ευρύτερα γνωστό ως πυρηνική συμφωνία του Ιράν, έχει δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί από τη διοίκηση Biden.

Η τελευταία ανασκόπηση της πυρηνικής στάσης του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, ήταν επίσης καταδίκασε για αποτυχία δέσμευσης σε α χωρίς πρώτη χρήση πολιτική.

«Αν και υπήρξαν κάποια σημαντικά κέρδη τόσο στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων όσο και στον πυρηνικό αφοπλισμό τον περασμένο χρόνο», δήλωσε ο διευθυντής του SIPRI Dan Smith, «ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων φαίνεται υψηλότερος τώρα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου. ”

Εγγραφείτε στην καμπάνια και βοηθήστε μας #SpreadPeaceEd!
Παρακαλώ στείλτε μου email:

Συμμετοχή στη συζήτηση ...

Μεταβείτε στην κορυφή