Όλα τα χέρια στο κατάστρωμα για την ειρήνη εκπαίδευση στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών

Όλα τα χέρια στο κατάστρωμα για την ειρήνη εκπαίδευση στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών

(Αναρτήθηκε από: InterPeace. 23 Φεβρουαρίου 2017)

Σε αυτήν τη συνέντευξη, ο συντονιστής του προγράμματος Interpeace's Great Lakes, Isabelle Peter, συζητά την πρωτοβουλία για την ειρηνευτική εκπαίδευση του οργανισμού στις τρεις χώρες της Ρουάντα, του Μπουρούντι και της Ανατολικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ). Η πρωτοβουλία για την εκπαίδευση στην ειρήνη είναι μέρος του προγράμματος Διασυνοριακής Ειρήνης της Interpeace, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με έξι περιφερειακούς οργανισμούς στην περιοχή. 

Τι είναι η Ειρήνη Εκπαίδευση και πώς ταιριάζει στις προσπάθειες της Interpeace για οικοδόμηση μόνιμης ειρήνης στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών;

Η εκπαίδευση για την ειρήνη αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και την προσέγγιση. Επικεντρώνεται στην εκμάθηση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων, στάσεων, αρχών και αξιών στις οποίες μπορούν να βασίζονται τα άτομα και οι κοινότητες για να μετατρέψουν αρνητικές καταστάσεις πιθανής σύγκρουσης σε πιο θετικές καταστάσεις. Όσον αφορά το τι συνιστά εκπαίδευση για την ειρήνη στο πλαίσιο της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, είναι μια έννοια που εξετάζει τις θεμελιώδεις αιτίες και τις δομές που αποτελούν το υπόβαθρο των συνεχών συγκρούσεων που έχει βιώσει η περιοχή.

Το έργο της Interpeace για την εκπαίδευση στην ειρήνη ανταποκρίθηκε σε μια έκκληση των ίδιων των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι χαρακτήρισαν την εκπαίδευση για την ειρήνη ως σημαντικό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη. Αυτό προέκυψε ως σύσταση σε μια συμμετοχική έρευνα που διενήργησε η Interpeace's περιφερειακό πρόγραμμα για την οικοδόμηση της ειρήνης, με το οποίο εφαρμόζουμε μαζί έξι οργανώσεις εταίρους στη Ρουάντα, το Μπουρούντι και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ). Η ίδια η εντολή δόθηκε σε περιφερειακό φόρουμ στην Κινσάσα τον Δεκέμβριο του 2015. Αντιμέτωποι με επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις που έχουν συμβεί τα τελευταία 20 χρόνια ή περισσότερο, πολίτες από την περιοχή - μεταξύ των οποίων νεολαία, θρησκευτικοί ηγέτες, βουλευτές, υπουργοί, περιφερειακές οργανώσεις και γυναικείες ομάδες - ενώθηκαν στην Κινσάσα και δήλωσαν με σαφήνεια ότι η εκπαίδευση για την ειρήνη ήταν απολύτως απαραίτητη για την περιοχή να έχει μια ευκαιρία για βιώσιμη ειρήνη στο μέλλον. Αυτό δείχνει πώς οι άνθρωποι των Μεγάλων Λιμνών, στη δική τους ανάλυση, κατανοούν βαθιά την ουσία της εκπαίδευσης για την ειρήνη ως δομικό στοιχείο για διαρκή ειρήνη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Great Lakes της Interpeace, οι νέοι αναδύονται ως βασικός ηθοποιός, ιστορικά οργανωμένος από συγκεκριμένες ομάδες για να πολεμήσουν ή να διεκδικήσουν ορισμένα κεκτημένα συμφέροντα, και συχνά χειραγωγούνται για να διαπράξουν πράξεις βίας. Αυτό που έχουν πει οι άνθρωποι στην περιοχή είναι ότι η νεολαία μπορεί να είναι αυτή η μετασχηματιστική δύναμη που μπορεί να αλλάξει το μέλλον της περιοχής. Ως εκ τούτου, στοχεύουμε κυρίως να μετασχηματίσουμε τη νεολαία, καθώς είναι σε καλή θέση για να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή. Αν και η εστίαση είναι στη νεολαία, η εκπαίδευση για την ειρήνη αφορά ευρύτερα τον μετασχηματισμό ανθρώπων, τη διαμόρφωση της στάσης και της συμπεριφοράς των ατόμων έτσι ώστε όταν αντιμετωπίζουν καταστάσεις πιθανής σύγκρουσης, μπορούν να τις μετατρέψουν σε καταστάσεις που υποστηρίζουν πραγματικά την ειρήνη και την κοινωνική συνοχή.

Η εκπαίδευση για την ειρήνη, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία, είναι τότε μια πολύ σημαντική προσέγγιση που μπορεί να υποστηρίξει αυτόν τον θετικό ρόλο που μπορεί να παίξει η νεολαία.

Συχνά παρατηρήθηκε ότι «Η εκπαίδευση για την ειρήνη δεν συμβαίνει σε μια τάξη». Τι σημαίνει αυτή η δήλωση στο πλαίσιο της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών;

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική δήλωση, αλλά είναι επίσης μια πρόκληση που έχουμε αντιμετωπίσει στο πρόγραμμα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι με τους οποίους έχουμε αλληλεπιδράσει στην περιοχή - μεταξύ των οποίων οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, οι εκπαιδευτικοί και τα εκπαιδευτικά συστήματα - προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να κάνουν την ειρηνευτική εκπαίδευση πιο πρακτική. Αυτό το ζήτημα προέκυψε όταν είχαμε έναν περιφερειακό διάσκεψη κορυφής για την ειρήνη στο Ναϊρόμπι τον Μάρτιο του 2016, με περίπου 80 υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εκπαιδευτικούς για την ειρήνη. Αυτό που είπαν είναι ότι για να είναι πραγματικά αποτελεσματική η εκπαίδευση για την ειρήνη, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να έχει την ικανότητα να μεταμορφώσει μια κατάσταση, με βάση τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τη συμπεριφορά και τις στάσεις του σύμφωνα με τις αρχές του διαλόγου, της ανοχής, της αμοιβαίας κατανόηση και ενεργή ακρόαση.

Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός νεαρού ατόμου στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, που αντιμετωπίζει μια κατάσταση όπου, για παράδειγμα, προσεγγίζεται από έναν πολιτικό ή από την πτέρυγα της νεολαίας ενός πολιτικού κόμματος για να πολεμήσει για μια συγκεκριμένη υπόθεση ή να πραγματοποιήσει μερικές ενέργειες που δεν είναι χρήσιμες για την ειρήνη. Εάν τοποθετήσετε τον εαυτό σας στα παπούτσια αυτού του ατόμου, το ερώτημα είναι: πώς μπορείτε να μεταμορφώσετε αυτήν την κατάσταση; Πώς μπορείτε να αντιδράσετε σε αυτό με τρόπο που να το μετατρέψει σε κάτι πιο θετικό; Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να είστε σε θέση να αντισταθείτε στη χειραγώγηση και πρέπει επίσης να δείτε πώς μπορείτε να εμπλέξετε την οικογένειά σας ή την κοινότητά σας για να αντισταθούν παρόμοια σε αυτό το είδος χειραγώγησης. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση για την ειρήνη πρέπει να είναι κάτι πρακτικό που τα άτομα και οι κοινότητες μπορούν να χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή.

Μια σημαντική συνειδητοποίηση που προέκυψε από το πρόγραμμα είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να ενσωματώσει μια μορφή εκπαίδευσης για την ειρήνη που εξηγεί τι συνεπάγεται ο μετασχηματισμός των συγκρούσεων και ενσωματώνει επίσης την ιστορία της περιοχής. Αλλά το πιο σημαντικό, αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο που να δίνει τη δυνατότητα σε όσους παρακολουθούν ειρηνευτική εκπαίδευση να μπορούν να αναγνωρίζουν καταστάσεις πιθανής σύγκρουσης και να μπορούν να τις μεταμορφώσουν. Νομίζω ότι όταν συμβεί αυτό, θα δούμε μια νέα, ενδυναμωμένη γενιά που μπορεί πραγματικά να γυρίσει το μέλλον των Μεγάλων Λιμνών.

Η Interpeace συνεργάζεται με το Διεθνές Συνέδριο για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGLR) και την UNESCO για την ειρηνευτική εκπαίδευση εδώ και αρκετό καιρό. Επίσης, καταφέρατε να επικοινωνήσετε με τις εθνικές κυβερνήσεις; Πώς έχουν απαντήσει;

Ναι, καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τις εθνικές κυβερνήσεις και η απάντησή τους ήταν γενικά θετική. Αυτό ακολουθεί το Η προσέγγιση της Interpeace, που επιδιώκει να γεφυρώσει μεταξύ των βάσεων και των επιπέδων λήψης αποφάσεων. Από τότε που η εκπαίδευση για την ειρήνη εμφανίστηκε ως μια ισχυρή σύσταση από τους ίδιους τους ανθρώπους, έχουμε καταβάλει προσπάθειες για την προώθηση αυτής της σύστασης και δεσμεύουμε εθνικούς και περιφερειακούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, να παρέχουμε ένα βιώσιμο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των λαϊκών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων.

Παρεμπιπτόντως, συνειδητοποιήσαμε ότι όλες οι εθνικές κυβερνήσεις στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών έχουν ήδη εκπαιδευτική ειρήνη στο πλαίσιο των πολιτικών και των προγραμμάτων τους. Αυτό συνέβη όταν οργανώσαμε το διάσκεψη κορυφής για την ειρήνη στο Ναϊρόμπι τον Μάρτιο του 2016 σε συνεργασία με το ICGLR και την UNESCO. Είχαμε εκπροσώπους υψηλού επιπέδου από τα υπουργεία παιδείας της Ρουάντα, το Μπουρούντι και τη ΛΔΚ, αλλά και από την Ουγκάντα ​​και το Νότιο Σουδάν. Στην πραγματικότητα, ορισμένα από αυτά τα κράτη που δεν στοχεύσαμε πραγματικά, ήρθαν και είπαν ότι ήθελαν επίσης να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία για την ειρήνη. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την προώθηση της ειρηνευτικής εκπαίδευσης μεταξύ των διαφόρων κυβερνήσεων. Επομένως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει η πολιτική βούληση.

Η βασική πρόκληση που προέκυψε στη Διάσκεψη Κορυφής του Ναϊρόμπι είναι ότι μερικές φορές οι κυβερνήσεις στερούνται της εμπειρίας που απαιτείται για την εφαρμογή της ειρηνευτικής εκπαίδευσης με ουσιαστικό τρόπο, όχι μόνο στις τάξεις. Προκειμένου η εκπαίδευση για την ειρήνη να είναι πράγματι πιο μετασχηματιστική, για παράδειγμα μεταξύ των νέων, οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ορισμένα εργαλεία. Για παράδειγμα χρειάζονται εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς που ξέρουν πώς ακριβώς να εφαρμόσουν την εκπαίδευση για την ειρήνη. Μια άλλη βασική προτεραιότητα που εκφράστηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Ναϊρόμπι ήταν η ανάγκη εναρμόνισης της ειρηνευτικής εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Η δημόσια δήλωση του εκτελεστικού γραμματέα της ICGLR σε μια περιοχή άρθρο εφημερίδας δείχνει την προτεραιότητα που έχει λάβει η εκπαίδευση για την ειρήνη στην περιοχή. Στο άρθρο, ο Εκτελεστικός Γραμματέας εξέφρασε την επιθυμία του να καταστήσει την ειρηνευτική εκπαίδευση προτεραιότητα μεταξύ των κρατών μελών της ICGLR, και ανέφερε κατά τη Διάσκεψη Κορυφής, καθώς η θητεία του έφτασε στο τέλος της, ότι είναι μια πρωτοβουλία που θα προσπαθήσει να μεταβιβάσει διάδοχος ως Εκτελεστικός Γραμματέας.

Έτσι, γενικά, επικοινωνήσαμε με τις εθνικές κυβερνήσεις, και ήταν πολύ ανοιχτές και πρόθυμες να εργαστούν για την εκπαίδευση στην ειρήνη. Αυτό που χρειάζεται πρόσθετη δουλειά είναι πώς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εφαρμογή των πολιτικών και να τις κάνουμε πραγματικότητα.

Ακούγοντας σας φαίνεται ότι οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν μια πολύ παιδαγωγική, βασισμένη στο πρόγραμμα σπουδών προσέγγιση. Υπάρχει τρόπος με τον οποίο πιστεύετε ότι μπορούν επίσης να προσεγγίσουν, για παράδειγμα, νέους που δεν είναι σχολείο;

Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Στη Σύνοδο Κορυφής του Ναϊρόμπι, η εστίαση ήταν σε μεγάλο βαθμό στη νεολαία στα σχολικά συστήματα. Υπήρξαν, ωστόσο, συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής σχετικά με το πώς να προσεγγίσετε νέους που δεν φοιτούν στο σχολείο. Ένας βασικός παράγοντας με τον οποίο συνεργάζεται το πρόγραμμα Interpeace είναι οι θρησκευτικές ονομασίες - η χριστιανική πίστη, το Ισλάμ - επειδή έχουν συχνά δομές που τους επιτρέπουν να φτάσουν σε ευρύτερα δημογραφικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των νέων που δεν φοιτούν σε σχολείο. Αυτοί οι μη σχολικοί νέοι είναι πολύ σημαντικοί δημογραφικοί επειδή είναι πιο επιρρεπείς σε χειραγώγηση λόγω των επισφαλών συνθηκών τους. Η ειρηνική εκπαίδευση ξεπερνά φυσικά το σχολικό σύστημα. Γι 'αυτό η δουλειά μας με τις εκκλησίες, τα τζαμιά και άλλους παρόμοιους ηθοποιούς είναι σημαντική για την επίτευξη αυτών των νέων που υπάρχουν στην περιφέρεια.

Τι γίνεται με τις τοπικές κοινότητες; Συμμετέχουν άμεσα στην πρωτοβουλία για την εκπαίδευση στην ειρήνη;

Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις τοπικές κοινότητες στο πρόγραμμα, το οποίο μας βοηθά να κάνουμε διάκριση μεταξύ της επίσημης και της άτυπης εκπαίδευσης για την ειρήνη. Η επίσημη εκπαίδευση για την ειρήνη είναι περισσότερο του σχολικού προσανατολισμού, ενώ η άτυπη ειρήνη είναι εκείνη που μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός αυτών των επίσημων συστημάτων. Οι έξι συνεργαζόμενοι οργανισμοί μας συνεργάζονται ιδιαίτερα με τις τοπικές κοινότητες όσον αφορά την προώθηση της ειρηνευτικής εκπαίδευσης, από μόνη της μια σύσταση που λάβαμε ανεπίσημα από τους λαϊκούς πληθυσμούς.

Μία διάσταση της εργασίας μας με τις κοινότητες περιλαμβάνει την υποστήριξη διασυνοριακών χώρων διαλόγου, το οποίο κάνουμε σε συνεργασία με τις έξι ομάδες συνεργατών μας. Αυτήν τη στιγμή έχουμε έξι χώρους διαλόγου σε όλη τη Ρουάντα, το Μπουρούντι και τη ΛΔΚ, καθένας από τους οποίους αποτελείται από 20 έως 30 μέλη της κοινότητας, μεταξύ των οποίων ηγέτες που εκπροσωπούν διαφορετικές κοινότητες και κοινωνικοπολιτικές εκλογικές περιφέρειες. Συνεργαζόμαστε με αυτές τις διασυνοριακές ομάδες διαλόγου της κοινότητας για να βρούμε και να υλοποιήσουμε πρωτοβουλίες που προωθούν την ειρηνευτική εκπαίδευση. Έχουν αναλάβει ορισμένες πρωτοβουλίες, μερικές φορές επίσης και εκπαιδευτικούς, για να συζητήσουν το είδος των αξιών, των αρχών και της νοοτροπίας που είναι σημαντικές για την οικοδόμηση μόνιμης ειρήνης στην περιοχή. Οι συμμετέχοντες στους χώρους διαλόγου έχουν προχωρήσει περισσότερο και έφτασαν στις δικές τους κοινότητες, στις δικές τους οικογένειες, στους χώρους εργασίας τους και στους νέους επίσης.

Υπάρχει αυτή η ωραία ιστορία μιας κυρίας από έναν από τους χώρους διαλόγου μας που έχει γίνει ένα είδος διαμεσολαβητή διαλόγου στο χώρο εργασίας της. Όποτε υπάρχει σύγκρουση ή κάποια ένταση στο γραφείο, οι συνάδελφοί της έρχονται σε αυτήν και χρησιμοποιεί τη νοοτροπία της ειρηνευτικής της για να τους βοηθήσει να επιλύσουν τη σύγκρουση μέσω διαλόγου.

Μια δεύτερη διάσταση είναι το έργο μας με 15 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (CSOs) και στις τρεις χώρες για την ενίσχυση της πρωτοβουλίας για την εκπαίδευση στην ειρήνη. Οι ομάδες συνεργατών μας δεσμεύουν αυτούς τους ΟΚΠ να αναπτύξουν από κοινού συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με στόχο και πάλι την αύξηση της προσέγγισης των αξιών μας για την οικοδόμηση της ειρήνης και την πρωτοβουλία για την εκπαίδευση στην ειρήνη. Ορισμένες από τις δραστηριότητες περιλάμβαναν εκπαιδεύσεις με τους CSO, εξοπλίζοντας τους με τη σειρά τους να εκπαιδεύσουν τα δικά τους μέλη. Συνεργαζόμαστε επίσης με τους συλλόγους Προσκόπων από τη Ρουάντα, το Μπουρούντι και τη ΛΔΚ, και χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως το συμμετοχικό θέατρο και τα σκίτσα βίντεο για να ευαισθητοποιήσουμε και να μετατρέψουμε τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρούμε σε παράγοντες αλλαγής στην περιοχή.

Όλη αυτή η δουλειά είναι αρκετά βαθιά. Όμως, με ποιους μοναδικούς τρόπους θα λέγατε ότι η προσέγγιση της Interpeace στην εκπαίδευση για την ειρήνη είναι διαφορετική από εκείνη άλλων παραγόντων και ενδιαφερομένων στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών;

Ένα πράγμα είναι ότι αναγνωρίζουμε την πολυπλοκότητα της περιφερειακής πραγματικότητας και αναγνωρίζουμε επίσης ότι η αλλαγή είναι πάντα αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών προσπαθειών που συνέρχονται - ξεκινώντας από την έμφυτη ικανότητα των κοινοτήτων να αποτρέψουν και να μετατρέψουν τις συγκρούσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεργαζόμαστε με φορείς της εκπαίδευσης στην ειρήνη τόσο στον επίσημο όσο και στον άτυπο τομέα. Στον επίσημο τομέα, για παράδειγμα συνεργαζόμαστε με την UNESCO. Συνεργαζόμαστε επίσης με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως το Aegis Trust, το οποίο έχει αναλάβει πολύ εντυπωσιακές δεσμεύσεις για την ειρηνευτική εκπαίδευση στη Ρουάντα. Στον άτυπο τομέα συνεργαζόμαστε με τις εκκλησίες και άλλους διαφορετικούς συλλόγους.

Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε πώς μπορούμε όλοι να συνεργαστούμε, να διακρίνουμε τα κενά στο έργο των άλλων που μπορούμε να συμπληρώσουμε και το αντίστροφο. Υπό αυτήν την έννοια, συνεχίζουμε να είμαστε σε επικοινωνία με αυτούς τους ομοϊδεάτες οργανισμούς και τους προσκαλούμε στις δεσμεύσεις μας, για παράδειγμα τη διάσκεψη κορυφής για την περιφερειακή εκπαίδευση για την ειρήνη του 2016 στο Ναϊρόμπι. Ομοίως, αυτόν τον μήνα (Φεβρουάριος 2017), η UNESCO μας προσκάλεσε να μιλήσουμε στο περιφερειακό φόρουμ SDG4 για την Ανατολική Αφρική, το οποίο ήταν ένα φόρουμ υψηλού επιπέδου που διοργανώθηκε από την UNESCO στο Dar es Salaam της Τανζανίας, σχετικά με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος 2030.

Ως Interpeace, το συγκριτικό ή πρόσθετο πλεονέκτημά μας είναι ότι διαθέτουμε δομές και δίκτυα για να συνδέσουμε το επίπεδο βάσης με το εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο. Για το έργο μας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, έχουμε, για παράδειγμα, επίσημη συνεργασία με το Διεθνές συνέδριο για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGLR) και το Οικονομική Κοινότητα των Χωρών των Μεγάλων Λιμνών (CEGPL). Αυτές οι συνεργασίες μας βοηθούν να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε την υπεράσπιση της ειρηνευτικής εκπαίδευσης, πώς μπορούμε πραγματικά να κάνουμε έναν διάλογο που να είναι πιο περιεκτικός, να ενσωματώνει όλα τα ίχνη και να επιτρέπει μια ανταλλαγή όχι μόνο μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των επαγγελματιών της ειρήνης και των μαθητών τα επίσημα σχολικά συστήματα, αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς και άλλους φορείς και ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν. Σε όλες αυτές τις συνεργασίες, αυτό που είναι πιο σημαντικό για εμάς είναι να καταλύσουμε τη συλλογική δράση για την προώθηση και την καλύτερη διευκόλυνση της εφαρμογής της ειρηνευτικής εκπαίδευσης.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο που φέρνει η Interpeace και οι έξι συνεργάτες της είναι η φωνή των ανθρώπων, οι οποίοι διατύπωσαν σαφώς τη σημασία της εκπαίδευσης για την ειρήνη ως σύσταση σε μια ερευνητική μελέτη στην οποία συμμετείχαν αρκετές χιλιάδες συμμετέχοντες. Αυτή η φωνή του λαού ζυγίζει για να ενισχύσει τη συνεργασία μας με άλλους ενδιαφερόμενους και να ενισχύσει τις προσπάθειες εκπαίδευσης στην ειρήνη στην περιοχή.

Είμαι βέβαιος ότι πρέπει να υπάρξουν προκλήσεις σε αυτές τις προσπάθειες για να τεθούν σταθερά θεμέλια για την εκπαίδευση στην ειρήνη στην περιοχή. Ποια είναι μερικά από αυτά;

Οι υπάρχουσες προκλήσεις εμφανίστηκαν ξεκάθαρα στην περιφερειακή διάσκεψη κορυφής για την ειρήνη στο Ναϊρόμπι. Η κύρια πρόκληση που έθεσαν οι συμμετέχοντες ήταν η πρακτική εφαρμογή των πλαισίων πολιτικής για την ειρηνική εκπαίδευση. Απαιτούνται αρκετά στοιχεία για την αποτελεσματική εφαρμογή - απαιτείται επαρκής εμπειρογνωμοσύνη, χρειάζονται εργαλεία, χρειάζονται δομές και φυσικά υπάρχουν ανάγκες χρηματοδότησης.

Αυτές οι προκλήσεις μπορεί επίσης να σχετίζονται με το τρέχον παγκόσμιο πολιτικό περιβάλλον όσον αφορά το τοπίο των δωρητών. Οι δωρητές και η διεθνής κοινότητα θέλουν να δουν γρήγορα ορατά μερίσματα ειρήνης, κατανοητά επειδή είναι υπόλογοι στα κοινοβούλιά τους πίσω στο σπίτι για τη χρηματοδότηση που παρέχουν. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι η αντιμετώπιση των βασικών αιτίων των συγκρούσεων στις Μεγάλες Λίμνες, απαιτεί μακρές διαδικασίες. Η εκπαίδευση για την ειρήνη είναι ένας σημαντικός πυλώνας για τον μετριασμό των βασικών αιτίων μακροπρόθεσμα, αλλά είναι δύσκολο να αποδειχθούν γρήγορα μερίσματα ειρήνης από την εκπαίδευση για την ειρήνη, επειδή στόχος της είναι να μεταμορφώσει μια γενιά.

Αυτό παρουσιάζει ένα δίλημμα, και μπορεί να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να έχουμε το είδος υποστήριξης για την ειρηνευτική εκπαίδευση που απαιτείται από τη διεθνή κοινότητα. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό το δίλημμα είναι επίσης μια έκκληση για δράση για τους ηθοποιούς που εργάζονται επί τόπου για να δείξουν πραγματικά γιατί η εκπαίδευση για την ειρήνη είναι επείγουσα επιτακτική ανάγκη.

Και τέλος, αναφέρατε το πρόσφατο φόρουμ της UNESCO στο Dar es Salaam. Ποια βασικά μηνύματα προσπάθησε να περάσει η Interpeace σχετικά με την ειρηνευτική εκπαίδευση στην περιοχή;

Μαζί με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς μας στην περιοχή διασυνοριακό πρόγραμμα, χρησιμοποιήσαμε την ευκαιρία να είμαστε εκπρόσωπος των αναγκών και των προτεραιοτήτων που μας έχουν εκφράσει οι τοπικοί πληθυσμοί μέσω των προγραμμάτων μας.

Είχαμε τρία βασικά μηνύματα που θέλαμε να ενισχύσουμε για τα υπουργεία εκπαίδευσης από την Ανατολική Αφρική, τους φορείς του ΟΗΕ και άλλα τμήματα της διεθνούς κοινότητας που ήταν παρόντα στο φόρουμ.

Το πρώτο μας μήνυμα ήταν να τονίσουμε τη σημαντική ανάγκη για εκπαίδευση στην ειρήνη στην περιοχή. Επειδή αυτό ήταν ένα φόρουμ για την εκπαίδευση εν γένει, η εστίασή του ήταν πολύ ευρύτερη από την εκπαίδευση για την ειρήνη. Το μήνυμά μας ήταν λοιπόν ότι ακόμη και αν διαθέτουμε τέλεια εκπαιδευτικά συστήματα - με σημαντικές πτυχές όπως θέματα φύλου, ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών) κ.ά. cetera - Όλα αυτά μπορούν να υπονομευθούν εάν υπάρχει συνεχής σύγκρουση στην περιοχή. Το θεμελιώδες σημείο εκκίνησης είναι επομένως πραγματικά να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση διαρκούς ειρήνης, η οποία μπορεί στη συνέχεια να επιτρέψει σε όλα τα άλλα συστήματα και διαδικασίες να αναδυθούν με βιώσιμο τρόπο. Το νούμερο ένα μας μήνυμα ήταν συνεπώς η σημασία και η ανάγκη να συμπεριληφθεί η εκπαίδευση για την ειρήνη στα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα.

Δεύτερον, θέλαμε να επικεντρωθούμε στο πλησιάζω στην ειρήνη εκπαίδευση, όχι μόνο το περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει να εξοπλίσουμε τους μαθητές με τις δεξιότητες, τις αρχές και τις αξίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους ζωή για να μετατρέψουν δυνητικά αρνητικές καταστάσεις σε θετικές, να κάνουν πραγματικά τους ειρηνευτές από τους μαθητές και ακόμη και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς - ειρηνευτές για ειρήνη στο περιοχή.

Το τρίτο μας μήνυμα ήταν να τονίσουμε τη σημασία μιας περιφερειακής προσέγγισης στην εκπαίδευση για την ειρήνη. Αυτό συμβαίνει επειδή τόσο στην Ανατολική Αφρική όσο και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, έχουμε δει πώς οι πολιτικές εξελίξεις σε μια χώρα μπορούν να διαδοθούν σε γειτονικές χώρες, μερικές φορές με επιβλαβείς συνέπειες. Αν αποδεχθούμε αυτήν την πραγματικότητα, αυτό σημαίνει επίσης ότι οι προσπάθειες εκπαίδευσης της ειρήνης δεν μπορούν να επικεντρωθούν μόνο σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, τα τρία κύρια μηνύματά μας είναι η σημασία της εκπαίδευσης για την ειρήνη, η εκπαίδευση για την ειρήνη τόσο ως προσέγγιση όσο και ως νοοτροπία, και τρίτον η σημασία της περιφερειακής προοπτικής.

Πήραμε επίσης την ευκαιρία να προωθήσουμε τις προσπάθειές μας να επηρεάσουμε τις πολιτικές και τις προτεραιότητες των κυβερνήσεων που παρευρίσκονται στο φόρουμ σχετικά με την εκπαίδευση για την ειρήνη.

Διαβάστε επίσης: Ένα έγγραφο συζήτησης για την εκπαίδευση στην ειρήνη στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (PDF)

(Μεταβείτε στο αρχικό άρθρο)

Εγγραφείτε στην καμπάνια και βοηθήστε μας #SpreadPeaceEd!
Παρακαλώ στείλτε μου email:

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Μεταβείτε στην κορυφή