Παγκόσμια εργαλεία εκπαίδευσης για την ιθαγένεια και πειραματικές εμπειρίες τεσσάρων χωρών: Καμπότζη, Κολομβία, Μογγολία και Ουγκάντα

«Παγκόσμια εργαλεία εκπαίδευσης για την ιθαγένεια και πειραματικές εμπειρίες τεσσάρων χωρών: Καμπότζη, Κολομβία, Μογγολία και Ουγκάντα» είναι μια έκθεση που εκδίδεται από το Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της UNESCO (IBE) και το Κέντρο Εκπαίδευσης Διεθνούς Κατανόησης της Ασίας-Ειρηνικού (APCEIU).

κατεβάστε την αναφορά εδώ

Περίληψη: Αυτή η έκθεση αναλύει τις προόδους που σημείωσαν η Καμπότζη, η Κολομβία, η Μογγολία και η Ουγκάντα ​​στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή εργαλείων GCED, σχεδιασμένα στο πλαίσιο του UNESCO Asia-Pacific Center of Education for International Understanding (APCEIU) και του International Bureau of Education (IBE) Το τριετές πρόγραμμα συνεργασίας, «Ανάπτυξη και ολοκλήρωση προγραμμάτων σπουδών για την παγκόσμια εκπαίδευση των πολιτών». Με βάση τις ανάγκες που εντοπίστηκαν μέσω των αναλύσεων κατάστασης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη Φάση Ι, οι τέσσερις χώρες έχουν αναπτύξει προσαρμοσμένα εργαλεία για την ενσωμάτωση του GCED στο δικό τους πλαίσιο και τα έχουν δοκιμάσει κατά τη Φάση II. Μέσω μιας σε βάθος ανάλυσης των εργαλείων καθώς και των πιλοτικών διαδικασιών τους, αυτή η έκθεση στοχεύει στην κατανόηση του βαθμού στον οποίο οι έννοιες GCED ενσωματώνονται και ενσωματώνονται σε αυτά τα εργαλεία και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα εργαλεία συμβάλλουν στη συνολική διδασκαλία και μάθηση του GCED πρακτικές σε κάθε πλαίσιο. Αυτό που προκύπτει από τα ευρήματα είναι ότι οι τέσσερις χώρες, παρά τις δυσκολίες που οφείλονται κυρίως στο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών για την ενσωμάτωση των αρχών του GCED στις εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές τους. Τέλος, αυτή η έκθεση ολοκληρώνεται με τις προτάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των εργαλείων κατά τη Φάση ΙΙΙ, ιδίως για αυτό το έργο, και για οποιαδήποτε περαιτέρω πρωτοβουλία γύρω από τις περιοχές GCED.

Εγγραφείτε στην καμπάνια και βοηθήστε μας #SpreadPeaceEd!
Παρακαλώ στείλτε μου email:

Συμμετοχή στη συζήτηση ...

Μεταβείτε στην κορυφή