Διεθνής Ημέρα Νεολαίας

Παγκόσμιο

Η Διεθνής Ημέρα της Νεολαίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Αυγούστου, φέρνοντας τα θέματα της νεολαίας στην προσοχή της διεθνούς κοινότητας και γιορτάζοντας τις δυνατότητες της νεολαίας ως εταίρων στη σημερινή παγκόσμια κοινωνία.

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού κορίτσι

Παγκόσμιο

Από το 2012, η ​​11η Οκτωβρίου σηματοδοτείται ως η Παγκόσμια Ημέρα της Κοπέλας. Η ημέρα στοχεύει στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια, προωθώντας παράλληλα την ενδυνάμωση των κοριτσιών και την εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Διεθνής Ημέρα Νεολαίας

Παγκόσμιο

Η Διεθνής Ημέρα της Νεολαίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Αυγούστου, φέρνοντας τα θέματα της νεολαίας στην προσοχή της διεθνούς κοινότητας και γιορτάζοντας τις δυνατότητες της νεολαίας ως εταίρων στη σημερινή παγκόσμια κοινωνία.

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού κορίτσι

Παγκόσμιο

Από το 2012, η ​​11η Οκτωβρίου σηματοδοτείται ως η Παγκόσμια Ημέρα της Κοπέλας. Η ημέρα στοχεύει στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια, προωθώντας παράλληλα την ενδυνάμωση των κοριτσιών και την εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Διεθνής Ημέρα Νεολαίας

Παγκόσμιο

Η Διεθνής Ημέρα της Νεολαίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Αυγούστου, φέρνοντας τα θέματα της νεολαίας στην προσοχή της διεθνούς κοινότητας και γιορτάζοντας τις δυνατότητες της νεολαίας ως εταίρων στη σημερινή παγκόσμια κοινωνία.

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού κορίτσι

Παγκόσμιο

Από το 2012, η ​​11η Οκτωβρίου σηματοδοτείται ως η Παγκόσμια Ημέρα της Κοπέλας. Η ημέρα στοχεύει στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια, προωθώντας παράλληλα την ενδυνάμωση των κοριτσιών και την εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Διεθνής Ημέρα Νεολαίας

Παγκόσμιο

Η Διεθνής Ημέρα της Νεολαίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Αυγούστου, φέρνοντας τα θέματα της νεολαίας στην προσοχή της διεθνούς κοινότητας και γιορτάζοντας τις δυνατότητες της νεολαίας ως εταίρων στη σημερινή παγκόσμια κοινωνία.

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού κορίτσι

Παγκόσμιο

Από το 2012, η ​​11η Οκτωβρίου σηματοδοτείται ως η Παγκόσμια Ημέρα της Κοπέλας. Η ημέρα στοχεύει στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια, προωθώντας παράλληλα την ενδυνάμωση των κοριτσιών και την εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Διεθνής Ημέρα Νεολαίας

Παγκόσμιο

Η Διεθνής Ημέρα της Νεολαίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Αυγούστου, φέρνοντας τα θέματα της νεολαίας στην προσοχή της διεθνούς κοινότητας και γιορτάζοντας τις δυνατότητες της νεολαίας ως εταίρων στη σημερινή παγκόσμια κοινωνία.

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού κορίτσι

Παγκόσμιο

Από το 2012, η ​​11η Οκτωβρίου σηματοδοτείται ως η Παγκόσμια Ημέρα της Κοπέλας. Η ημέρα στοχεύει στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια, προωθώντας παράλληλα την ενδυνάμωση των κοριτσιών και την εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Μεταβείτε στην κορυφή