Hvad du behøver at vide om forebyggelse af voldelig ekstremisme gennem uddannelse (UNESCO)

(Omgivet fra: UNESCO. 10. februar 2023)

Hvad er voldelig ekstremisme?

For ingen er født som voldelig ekstremist, men de er lavet og brændt. Uddannelse er et stærkt værktøj til at opbygge elevernes modstandsdygtighed over for voldelig ekstremisme. Det hjælper med at styrke deres engagement i ikke-vold og fred, især ved at adressere hadefulde og voldelige fortællinger.

Voldelig ekstremisme er en trussel mod fred og tolerance. Det er en konstant trussel mod sikkerhed, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Intet land eller region i verden i dag er immun over for dets ødelæggende virkninger. Det er ikke nok at imødegå det: Vi skal forhindre det. For ingen er født som voldelig ekstremist, men de er lavet og brændt. Uddannelse er et stærkt værktøj til at opbygge elevernes modstandsdygtighed over for voldelig ekstremisme. Det hjælper med at styrke deres engagement i ikke-vold og fred, især ved at adressere hadefulde og voldelige fortællinger. Dette afgørende arbejde starter så tidligt som muligt på skolebænkene. UNESCO hjælper lande med at levere uddannelsesprogrammer, der hjælper med at opbygge elevernes modstandsdygtighed over for voldelig ekstremisme og afbøde drivkræfterne bag fænomenerne.

Hvad er UNESCO's rolle i forebyggelsen af ​​voldelig ekstremisme?

UNESCO hjælper lande med at tage fat på drivkræfterne bag voldelig ekstremisme som en del af sit program vedr global statsborgerskabsuddannelse. Det arbejder på at styrke de nationale uddannelsessystemers kapacitet (f.eks. politikker, lærere, uddannelsesindhold) til at bidrage til nationale forebyggelsesindsatser.

  • Global fortalervirksomhed: UNESCO arbejder sammen med uddannelsesspecialister fra hele verden for at opbygge en international konsensus omkring behovet for et øget og menneskerettighedsbaseret engagement fra uddannelsessektoren i forebyggelsen af ​​voldelig ekstremisme og identificere og undersøge konkrete og omfattende reaktioner fra uddannelsessektoren på truslerne af voldelig ekstremisme.
  • Udvikling af vejledning: UNESCO hjælper uddannelsespolitiske beslutningstagere med at planlægge og implementere effektive og passende uddannelsesrelaterede tiltag, hvilket bidrager til nationale PVE-indsatser, både i formelle og ikke-formelle sammenhænge og på forskellige niveauer (sekundær, teknisk og erhvervsuddannelse, videregående uddannelse). Dette arbejde omfatter også at støtte lærere i at håndtere klasseværelsesdiskussioner i relation til PVE og radikalisering og skabe et klasseklima, der er rummeligt og befordrende for respektfuld dialog, åben diskussion og kritisk tænkning.
  • Kapacitetsforstærkning: UNESCO udvikler kapacitetsopbyggende initiativer for uddannelsesprofessionelle om, hvordan man kan tackle voldelig ekstremisme gennem uddannelse i globalt medborgerskab og folkedrabsforebyggelse, i partnerskab med UNESCO Internationale Institut for Kapacitetsopbygning i Afrika (IICBA) og Asien-Stillehavscentret for uddannelse for international forståelse (APCEIU).

Hvilke ressourcer stiller UNESCO til rådighed?

UNESCO's indsats for at forhindre voldelig ekstremisme gennem uddannelse (PVE-E) søger at styrke de nationale uddannelsessystemers kapacitet (f.eks. politikker, lærere, undervisningsindhold) til at bidrage passende og effektivt til den nationale forebyggelsesindsats.

  • Til politiske beslutningstagere or donorer, UNESCO leverer vejledning til styrkelse uddannelsesinstitutionernes kapacitet til at forebygge voldelig ekstremisme.
  • Til lærere, UNESCO har udviklet en guide til, hvordan man taler om voldelig ekstremisme og relaterede stridsspørgsmål med eleverne. Værktøjet hjælper lærere med at forstå voldelig ekstremisme og giver praktiske råd om, hvornår og hvordan man kan diskutere spørgsmålet om voldelig ekstremisme. Det hjælper også lærere med at skabe et klasseværelsesklima, der er inkluderende og befordrende for respektfuld dialog, åben diskussion og kritisk tænkning.
  • Til unge interesseret i at bidrage til forebyggelsesindsatsen, har UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) oprettet ungdomscentrerede handlingsrettede anbefalinger og initiativer for en bred vifte af interessenter og kapacitetsopbygning for unge inden for social og følelsesmæssig læring.
  • Til alle uddannelsesinteressenter I et forsøg på at kende unge menneskers syn på det arbejde, der udføres for at forebygge voldelig ekstremisme, har UNESCO udarbejdet en guidebog baseret på bidrag fra over 2,000 unge mennesker fra hele verden. Det giver et sæt handlingsrettede retningslinjer til lærere, skoleadministratorer, politiske beslutningstagere, familie, religiøse ledere og andre uformelle influencers.

At tackle alle former for diskrimination og hadefulde ytringer bidrager til at opbygge elevernes modstandskraft over for voldelige ekstremistiske ideologier og til at fremme deres engagement i ikke-vold og fred.

At tackle alle former for diskrimination og hadefulde ytringer bidrager til at opbygge elevernes modstandskraft over for voldelige ekstremistiske ideologier og til at fremme deres engagement i ikke-vold og fred. Derfor har UNESCO udviklet en lang række nyttige materialer på global statsborgerskabsuddannelsebekæmpelse af antisemitisme , uddannelse til retsstatsprincippetbehandle konspirationsteorier , hadefuld tale.

De Forenede Nationers Generalforsamling erklærede den 12. februar den International dag for forebyggelse af voldelig ekstremisme, når og når det er befordrende for terrorisme. Det har til formål at øge bevidstheden om truslerne forbundet med voldelig ekstremisme og at styrke det internationale samarbejde. Fejringen af ​​dagen fremhæver den vigtige rolle, som mellemstatslige organisationer, civilsamfundet, den akademiske verden, religiøse ledere og medier spiller i at bekæmpe terrorisme og forebygge voldelig ekstremisme.

Deltag i kampagnen og hjælp os #SpreadPeaceEd!
Send mig venligst e-mails:

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Rul til top