# læreruddannelse

UNESCO samler lærertrænere for at kæmpe for fredsuddannelse og forebygge voldelig ekstremisme i læreruddannelsen

Ministeriet for undervisning og sport i Uganda implementerer projektet Peace Education and Prevention of Violent Extremism med støtte fra UNESCO's Internationale Institut for Kapacitetsopbygning i Afrika. Der blev arrangeret en en-dags workshop for interessentengagement i Kampala den 29. juli med det formål at dele erfaringer om fredsuddannelse og forebyggelse af voldelig ekstremisme i udvalgte læreruddannelsesinstitutioner i Uganda.

Fredsuddannelseshåndbog for De Store Søers Område

The Peace Education Handbook er et produkt af International Conference of the Great Lakes Region (ICGLR)'s regionale fredsuddannelsesprojekt og henvender sig til lærere, facilitatorer, undervisere og undervisere, der ønsker at integrere fredsuddannelse i deres arbejde og læseplaner.

Lærernes faglige udvikling til fredsuddannelse (webinarrapport)

Enheden for freds- og konfliktstudier ved universitetet i Innsbruck, Østrig den 17. marts 2021, var vært for et symposium "Aktuelle tendenser inden for moderne fredsforskning". Seks fredsforskere delte deres erfaringer med aktuelle tendenser inden for fredsforskning og udfordringer i marken.

Rul til top