#bæredygtig udvikling

En dag til at reflektere over fredsuddannelse og jordkrisen

Miljøet, sammen med atomvåben, tegner sig nu som en eksistentiel trussel mod menneskehedens overlevelse. Vi håber, at fredsundervisere vil observere World Environment Day ved at reflektere over, hvordan dette spørgsmål relaterer sig til og påvirker læseplanerne og pædagogikken i deres respektive tilgange til fredsundervisning.

Global Solutions Lab 2021

2021-to-ugers online Global Solutions Lab (13-26 juni) er fokuseret på at udvikle strategiske løsninger til at nå FN's mål for bæredygtig udvikling.

Sport: En global accelerator for fred og bæredygtig udvikling for alle

Sport og fysisk aktivitet kan hjælpe med at afbøde virkningen af ​​COVID-19-pandemien på menneskers sundhed og velvære. Investering i sportsprogrammer og -politikker kan skabe global modstandsdygtighed til at håndtere fremtidige globale chok. En nylig rapport fra De Forenede Nationers generalsekretær beskriver hvordan.

Manifest for en ny normalitet

I denne Corona-forbindelse introducerer vi Manifestet for en ny normalitet, en kampagne fra Latinamerikansk Råd for Fredsforskning (CLAIP), hvis formål er at generere en strøm af kritisk opfattelse af normalitet inden pandemien. Denne kampagne har også til formål at stimulere borgernes engagement i den deltagende konstruktion af en ny retfærdig og nødvendig normalitet gennem bevidsthed og kollektiv refleksion.

Rul til top