studieordninger

Alper-Adriaterhavets manifest: Ny politik for en post COVID-verden

Denne Corona-forbindelse introducerer Alperne-Adriaterhavsmanifestet, en erklæring om regionalt grænseoverskridende samarbejde og borgerlig hensigt. Dette manifest etablerer "mål og processer for at overskride adskillelser og fremmedgørelser, der ødelægger fredsmulighederne i de nuværende internationale strukturer." Vi deler dette manifest som en potentiel læringsramme, der passer til en kosmopolitisk vision om fred og global uddannelse i statsborgerskab. [Fortsæt med at læse…]

Nyheder og højdepunkter

COVID-19 The New Normal: Militarization and Women's New Agenda in India

I denne Corona-forbindelse reflekterer Asha Hans over det militaristiske svar på COVID-19 i Indien og illustrerer sammenhængen mellem de mange “normale” uretfærdigheder, denne pandemi har afsløret, og viser, hvordan de er manifestationer af et stærkt militariseret sikkerhedssystem. Hun inviterer også undervisere til at begynde den pædagogiske forestilling og strukturering af en foretrukken fremtid. [Fortsæt med at læse…]