Forskning

Call for papers: Specialudgave af Journal of Teaching in Higher Ed om konflikt, fred og undervisning i højere ed

Dette specialnummer er beregnet til at afhøre skæringspunkterne mellem konflikt, fred og undervisning i HE. Redaktionen beder om manuskripter, der kritisk undersøger tendenser, udfordringer, modsætninger og muligheder for fred og retfærdighed inden for konfliktzoner som relateret til universitetsundervisning.

Call for papers: Specialudgave af Journal of Teaching in Higher Ed om konflikt, fred og undervisning i højere ed Læs mere »

Opfordring til papirer: Specialudgave af Journal of Peace Education om afkolonisering af fredsuddannelse, forskning og praksis

Dette specialnummer af Journal of Peace Education inviterer til bidrag fra forskellige stemmer, perspektiver, erfaringer og forskning, der søger at sætte spørgsmålstegn ved og destabilisere dynamikken i magt og dominans.

Opfordring til papirer: Specialudgave af Journal of Peace Education om afkolonisering af fredsuddannelse, forskning og praksis Læs mere »

Dekoloniale og indfødte tilgange til miljømæssig fredsopbygning: Specialudgave af fredsvidenskabelige fordøjelse

Hvis vi skal forestille os et nyt sikkerhedsparadigme – et, der afviser militære løsninger og hævder, at sikkerhed opnås ved at adressere menneskelige behov og bevare planetarisk liv – så bør vi se på alternativer til de vestlige/europæiske styringssystemer, der har struktureret den globale orden gennem de seneste århundreder. Dette særlige nummer – med fokus på dekoloniale og indfødte tilgange til miljømæssig fredsopbygning – udforsker indfødte (og bottom-up) perspektiver på miljø, fred og konflikt i en række forskellige sammenhænge.

Dekoloniale og indfødte tilgange til miljømæssig fredsopbygning: Specialudgave af fredsvidenskabelige fordøjelse Læs mere »

Opfordrer til øko-fred: genskabe indbyrdes forbundne fredsuddannelser

I "Calling for Eco-Peace: Reimagining Interconnected Peace Education" udforsker Carlotta Ehrenzeller og Jwalin Patel, hvordan børn kan dukke op som regenerative fredsskabere, skiftet fra selv- til jord-centrerede tilgange, og hvordan læring med og i naturen som en legemliggjort oplevelse kan se ud. og har lyst.

Opfordrer til øko-fred: genskabe indbyrdes forbundne fredsuddannelser Læs mere »

Rul til top