Arolwg Ieuenctid ar Addysg Heddwch a Chyfiawnder Cymdeithasol

(Credyd delwedd: "arolwg ar-lein" gan ProSymbols o'r Noun Project.)

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn cynnal arolwg i ddysgu am ymwybyddiaeth, profiadau a chymhellion ieuenctid sy'n gysylltiedig ag addysg heddwch a chyfiawnder cymdeithasol.

A allwch chi ein helpu ni trwy ddosbarthu'r arolwg i ieuenctid yn eich dosbarthiadau, rhwydweithiau, ysgolion a'ch cymuned? Dylai'r arolwg gymryd llai na 5 munud i'w gwblhau.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion yw Mai 14.  

Cliciwch Yma i gwblhau'r Arolwg

Fel cymhelliant, bydd tri ymatebydd ieuenctid a ddewiswyd ar hap yn derbyn Cerdyn Rhodd Amazon $ 25 (neu rywbeth cyfatebol os nad yw Amazon yn gweithredu yn eu cornel o'r byd).

Rydym yn targedu ieuenctid oed ysgol yn fras, o'r uwchradd (ysgol uwchradd) i'r coleg (israddedig), fodd bynnag, anogir eraill sy'n agos at yr ystod oedran hon (gan gynnwys graddedigion coleg diweddar) i gymryd rhan.

Byddwn yn defnyddio canlyniadau'r arolwg hwn i helpu i lunio ein rhaglenni sy'n canolbwyntio ar ieuenctid yn y dyfodol, datblygu adnoddau, a chreu rhwydwaith ieuenctid o bosibl.

Byddwn hefyd yn rhannu canlyniadau'r arolwg hwn ag eraill i gefnogi eu hymdrechion rhaglennu ieuenctid a heddwch eu hunain.  [Os gwelwch yn dda gollwng nodyn atom os hoffech dderbyn canlyniadau ein harolwg.]

I rannu'r arolwg â'ch cysylltiadau ieuenctid / cymuned neu fyfyrwyr, copïwch a gludwch y testun sampl isod a'i rannu trwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol, ac ati. Ystyriwch ychwanegu nodyn personol byr ar y brig hefyd oherwydd bydd ieuenctid yn fwy tebygol o ymateb os yw'r cais yn dod gan rywun maen nhw'n ei adnabod.

Diolch yn fawr!

YmgyrchGobal dros Addysg Heddwch

Am gwestiynau am yr arolwg hwn, cysylltwch â Keaton Nara ([e-bost wedi'i warchod]) a / neu Caelan Johnston ([e-bost wedi'i warchod])

Llythyr Allgymorth Sampl ar gyfer Arolwg Ieuenctid
Annwyl ____,

Rwy’n estyn allan ar ran yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE), sy’n cynnal arolwg i ddysgu am ymwybyddiaeth, profiadau a chymhellion ieuenctid sy’n gysylltiedig ag addysg heddwch a chyfiawnder cymdeithasol.

A allwch eu helpu trwy gwblhau'r arolwg byr hwn os gwelwch yn dda? Dylai gymryd llai na 5 munud i'w gwblhau.

* BONUS INCENTIVE! Bydd y GCPE yn dewis 3 ymatebydd arolwg ar hap i dderbyn Cerdyn Rhodd Amazon $ 25 (neu rywbeth cyfwerth os nad yw Amazon yn gweithredu yn eich cornel o'r byd).

Dyma'r ddolen i gwblhau'r arolwg: https://forms.gle/Rk4p3sGdVdLDpP2U6 

Cyflwynwch eich ymateb erbyn Mai 14.  

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang yn ceisio diwallu anghenion a diddordebau ieuenctid yn well. Bydd eich ymatebion yn eu helpu i bennu a datblygu adnoddau, sesiynau hyfforddi a digwyddiadau sy'n cwrdd â'ch cymhellion.

I'r rhai sy'n anghyfarwydd â'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, maent yn fudiad cymdeithasol byd-eang sy'n eiriol dros gynnwys addysg heddwch ym mhob addysg ffurfiol ac anffurfiol. Gallwch ddysgu mwy trwy ymweld â'n gwefan: www.peace-ed-campaign.org.

Yn gywir,

 

Am gwestiynau am yr arolwg hwn, cysylltwch â Keaton Nara ([e-bost wedi'i warchod]) a / neu Caelan Johnston ([e-bost wedi'i warchod])

 

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...