Mae pobl ifanc yn ennill sgiliau a gwybodaeth am Addysg Heddwch a Gwerthoedd (Rwanda)

(Wedi'i ymateb o: Ymddiriedolaeth AEGIS. Chwefror 23, 2023)

Cynhaliwyd gweithdy Pencampwyr Ieuenctid tridiau ar Addysg Heddwch a Gwerthoedd gan Aegis ar Gofeb Hil-laddiad Kigali yn ystod wythnos gyntaf mis Chwefror, gan ddod â 25 o bobl ifanc o Kigali a’r cyffiniau ynghyd. Cawsant wybodaeth am y llwybr i drais, y llwybr i heddwch, eiriolaeth, bod yn oruchwyliwr, arweinyddiaeth, datblygu prosiectau, cydraddoldeb rhyw, trawma ac iachâd.

Bu Oscar Twizerimana, seicolegydd yn Ymddiriedolaeth Aegis, yn trafod yr angen i bobl ifanc ddeall achosion trawma y gallant ei brofi: “Yn gyntaf rhaid i lysgennad heddwch da fynd trwy daith iachâd yn unigol cyn y gallant ddechrau helpu eraill.”

Cyffyrddodd y wers ar drawma ac iachâd yn arbennig â llawer o'r bobl ifanc. “Newidiodd y wers fy safbwynt ar fywyd a sut rydw i’n gweld y byd,” meddai Umwari Abi Benie. “Dw i’n meddwl ein bod ni’n dueddol o hepgor ein hiechyd meddwl ein hunain, ac mae’r rhan fwyaf ohonom ni’n byw gyda thipyn o drawma cenhedlaeth sydd wedi’n gadael ni. Rydyn ni eisiau trwsio pawb a phopeth o'n cwmpas cyn i ni drwsio ein hunain, ac mae'n gwneud i ni beidio â gwneud yr hyn rydyn ni eisiau ei wneud yn dda.”

Cyflwynwyd yr hyfforddeion hefyd i blatfform digidol Ubumuntu (ubumuntu.rw), lle gallant gyrchu cynnwys ar Addysg Heddwch a Gwerthoedd, tystiolaethau o newid cadarnhaol a ddarparwyd gan bobl ifanc eraill a hyfforddwyd yn flaenorol a gwybodaeth allweddol arall a fydd yn eu harwain ar eu taith. adeiladu heddwch yn eu cymunedau.

Yn ogystal â chyrsiau adeiladu heddwch a hanes a roddwyd i’r bobl ifanc hyn, dysgwyd iddynt hefyd sut i ddatblygu eu prosiectau a chynnwys gwerthoedd ac agweddau cadarnhaol yn eu creadigaethau.

Mae'r pencampwyr ieuenctid hyn a hyfforddwyd yn Kigali wedi ffurfio clybiau heddwch lle byddant yn gweithredu gwahanol fentrau adeiladu heddwch i gyfrannu at adeiladu cymuned heddychlon, gydlynol a chynhwysol. Yn yr Aegis Trust, ni allwn aros i weld eu cyfraniad at adeiladu heddwch cynaliadwy yn eu cymunedau ac yn y byd.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig