Dyfyniadau a Memes Addysg Heddwch: Llyfryddiaeth Addysg Heddwch

Awdur (au): Clogfeini Elise

"Dyfyniad"

Rhaid annog pobl i ddelweddu, eu haddysgu i arfer gallu sydd ganddyn nhw yn wir ond nad ydyn nhw wedi arfer ei ddefnyddio mewn ffordd ddisgybledig. Mae'r rhwystrau i ddelweddu yn gorwedd yn rhannol yn ein sefydliadau cymdeithasol, gan gynnwys ysgolion, sy'n annog pobl i beidio â delweddu oherwydd ei fod yn arwain at ddelweddu dewisiadau amgen sy'n herio'r trefniadau cymdeithasol presennol.

Anodiadau:

Gan archwilio ffyrdd y gellir sicrhau diwylliant dinesig llwyddiannus ledled y byd, mae'r llyfr hwn yn pwysleisio'r angen i aros â gwreiddiau mewn cymunedau a thraddodiadau lleol wrth gydweithredu â'r rhai y mae eu bywydau yn dilyn patrymau eraill a'u parchu. Mae rhan gyntaf y llyfr yn delio â chyflwr presennol diwylliant dinesig ledled y byd, gan osod cyd-destun o fewn hanes a'n systemau cymdeithasol cyfredol ar gyfer adeiladu dyfodol gwell. Y penodau yn rhan 1 yw: (1) Ehangu Ein Synnwyr Amser a Hanes; (2) Blaned wrth Drosglwyddo: Y Gorchymyn Rhynglywodraethol; (3) Planed wrth Drosglwyddo: Y Gorchymyn Anllywodraethol; a (4) Gwrthdaro, Amrywiaeth, a Hunaniaeth Rhywogaethau. Mae'r ail ran yn delio â safbwyntiau newydd ar addysgu nad ydyn nhw i'w cael yn yr ysgol. Y penodau yn rhan 2 yw: (5) Tyfu i fyny mewn Diwylliant Technoleg Uchel: Problemau Gwybod; (6) Defnyddiau'r Dychymyg; (7) Crefftu'r Diwylliant Dinesig trwy Sefydliadau Anllywodraethol Rhyngwladol; ac (8) Proxis Heddwch: Crefft a Sgiliau Gwneud Heddwch. Mae'r gyfrol hon yn mynd i'r afael â phroblemau deall gwahanol ddiwylliannau ac yn archwilio datrys problemau a datrys gwrthdaro ar draws rhwystrau diwylliannol a chenedlaethol. Argymhellir y llyfr hwn ar gyfer cyrsiau mewn sylfeini addysg, athroniaeth a chymdeithaseg addysg, ac astudiaethau gwrthdaro a heddwch. Yn gynwysedig yn y llyfr mae dau atodiad: "Portffolio Profiad Byd-eang"; a, "Llyfr Gwaith ar gyfer Delweddu Byd heb Arfau." Mae'r atodiadau yn adnoddau ymarferol i fyfyrwyr sy'n defnyddio'r llyfr hwn.

Sgroliwch i'r brig