Dyfyniadau a Memes Addysg Heddwch: Llyfryddiaeth Addysg Heddwch

Awdur (au): Monisha Bajaj

"Dyfyniad"

“Mae hawliau dynol yn fframwaith naturiol ar gyfer addysg heddwch, ond mae eu trin fel rhai statig yn hytrach na deinamig, ac weithiau’n groes i’w gilydd, yn anwybyddu eu cymhlethdod.”

Anodiadau:

Mae geiriau Bajaj ei hun yn rhoi cyd-destun i’w chydgysylltiad o addysg hawliau dynol ac addysg heddwch yn ei herthygl sy’n ymddangos fel pennod o’r Gwyddoniadur Addysg Heddwch, a olygodd.
"Er bod“ addysg heddwch ”yn derm a ddefnyddir yn aml ar gyfer amrywiaeth o raglenni, astudiaethau a mentrau, mae maes addysg heddwch yn un sy'n cynnwys amrywiaeth eang o safbwyntiau ysgolheigaidd, ystyriaethau rhaglennol, a gwerthoedd sylfaenol. Yn y bennod hon, I dadlau dros “addysg heddwch feirniadol” wedi'i hadennill lle rhoddir sylw i faterion anghydraddoldeb strwythurol ac astudiaeth empeiraidd sydd wedi'i hanelu at ddealltwriaeth leol o sut y gall cyfranogwyr feithrin ymdeimlad o asiantaeth drawsnewidiol yn cymryd rôl ganolog. Mae rhoi sylw i ymchwil a mynd ar drywydd beirniadol o'r newydd. gall dadansoddiadau strwythurol (Galtung, 1969) hyrwyddo'r maes tuag at ysgolheictod-actifiaeth er mwyn sicrhau addewid rhyddfreiniol addysg heddwch. At bwrpas y bennod hon, rwy'n diffinio nod addysg heddwch, yn seiliedig ar ddatblygiadau ysgolheigaidd hyd yma, fel trawsnewidiad addysgol cynnwys, strwythur ac addysgeg i fynd i'r afael â ffurfiau uniongyrchol a strwythurol o drais ar bob lefel (Harris, 2004; Reardon, 1988). mae'r bennod yn cynrychioli fy myfyrdodau fel myfyriwr, ymchwilydd ac ysgolhaig ym meysydd hawliau dynol ac addysg heddwch. "

Sgroliwch i'r brig