Dyfyniadau a Memes Addysg Heddwch: Llyfryddiaeth Addysg Heddwch

Awdur (au): Tauheedah Baker

Llwytho Ffeiliau

"Dyfyniad"

“Mae ceisio datgymalu anghydbwysedd pŵer sy’n cyfreithloni gweithredoedd trais hiliol, heb fynd i’r afael â’r arferion ystafell ddosbarth hynny a’r hierarchaethau hiliol yn ein cwricwla, yn parhau hiliaeth systemig. Dim ond addysgeg drawsnewidiol, wedi'i seilio ar gyfiawnder hiliol, fydd yn caniatáu inni wireddu ein delfrydau o amrywiaeth a chynwysoldeb. "

Anodiadau:

Baker yn myfyrio ar effaith addysgeg drawsnewidiol ar hyrwyddo cyfiawnder hiliol. Mae hi'n dechrau ystyried Carter "Mae honiad Woodson bod gweithredoedd trais hiliol yn cychwyn yn yr ystafell ddosbarth ac yn adleisio gwirionedd hanfodol sy'n cael ei anwybyddu'n aml wrth feirniadu addysg Americanaidd: Mae rhoi diwedd ar hiliaeth a gweithredoedd trais hiliol o fewn ein cymdeithas yn dechrau trwy archwilio'r hyn sy'n digwydd yn ein hystafelloedd dosbarth ."
Mae Baker yn gofyn "Felly beth mae'n ei olygu i ddysgu fel addysgwr trawsnewidiol?" ac hefyd yn ei ateb.
“-Mae’n golygu beirniadu addysgeg draddodiadol ac ymgysylltu’n barhaus â myfyrio a hunanarholi.
-Mae hefyd yn golygu cymryd rhan yn y broses barhaus o feirniadu cymdeithasol a datblygu ymdeimlad esblygol o eiriolaeth a chyfrifoldeb cymdeithasol.
-Yn bwysicaf oll, ar gyfer addysgwyr trawsnewidiol, nid yw'r status quo byth yn ddigon da, ac yn sicr nid yw'n ddigon da i'w myfyrwyr. Maen nhw eisiau system addysg well i bob plentyn."

Sgroliwch i'r brig