Dyfyniadau a Memes Addysg Heddwch: Llyfryddiaeth Addysg Heddwch

Awdur (au): Tauheedah Baker

"Dyfyniad"

“Mae ceisio datgymalu anghydbwysedd pŵer sy’n cyfreithloni gweithredoedd trais hiliol, heb fynd i’r afael â’r arferion ystafell ddosbarth hynny a’r hierarchaethau hiliol yn ein cwricwla, yn parhau hiliaeth systemig. Dim ond addysgeg drawsnewidiol, wedi'i seilio ar gyfiawnder hiliol, fydd yn caniatáu inni wireddu ein delfrydau o amrywiaeth a chynwysoldeb. "

Anodiadau:

Mae Baker yn myfyrio ar effaith addysgeg drawsnewidiol ar hyrwyddo cyfiawnder hiliol. Mae hi'n dechrau ystyried honiad Carter "Mae honiad Woodson bod gweithredoedd hiliol o drais yn dechrau yn yr ystafell ddosbarth ac yn adleisio gwirionedd hanfodol sy'n aml yn cael ei anwybyddu wrth feirniadu addysg Americanaidd: Mae dod â hiliaeth a gweithredoedd trais hiliol yn ein cymdeithas i ben yn dechrau trwy archwilio'r hyn sy'n digwydd yn ein hystafelloedd dosbarth. . "
Mae Baker yn gofyn "Felly beth mae'n ei olygu i ddysgu fel addysgwr trawsnewidiol?" ac hefyd yn ei ateb.
"-Mae'n golygu beirniadu addysgeg draddodiadol a chymryd rhan yn barhaus mewn myfyrio a hunan-arholi.
-Mae hefyd yn golygu cymryd rhan yn y broses barhaus o feirniadaeth gymdeithasol a datblygu ymdeimlad esblygol o eiriolaeth a chyfrifoldeb cymdeithasol.
Yn bwysicach na dim, i addysgwyr trawsnewidiol, nid yw'r status quo byth yn ddigon da, ac yn sicr nid yw'n ddigon da i'w myfyrwyr. Maen nhw eisiau gwell system addysg i bob plentyn. "

Sgroliwch i'r brig