Tystysgrif mewn Addysg Heddwch a Datrys Gwrthdaro

Enw'r Rhaglen / Cwrs / Hyfforddiant: Tystysgrif mewn Addysg Heddwch a Datrys Gwrthdaro

Sefydliad / Sefydliad: Coleg Miriam

Enw'r Adran / Coleg: Canolfan Addysg Heddwch

logo
Lefel Gradd:

Tystysgrif / Parhad. Addysg

Mae'r Ganolfan Addysg Heddwch yn un o dair canolfan eiriolaeth Coleg Miriam. Rydym yn hyrwyddo diwylliant o heddwch trwy addysg heddwch ac eiriolaeth. I gyrraedd heddwch, rydyn ni'n dysgu heddwch. Cynigir cyrsiau heddwch yn y Coleg ac mae cysyniadau a gwerthoedd heddwch yn cael eu trwytho mewn rhai pynciau yn unedau addysg sylfaenol MC lle mae myfyrwyr wedi'u hyfforddi mewn datrys gwrthdaro a chyfryngu cyfoedion. Yn flynyddol, mae Coleg Miriam yn dathlu Diwrnod Heddwch Rhyngwladol ac Wythnos Heddwch Mindanao. Ar y ddau achlysur, mae aelodau o'r gymuned yn trefnu gweithgareddau sy'n codi ymwybyddiaeth ar faterion heddwch y dydd. Yn ystod Wythnos Heddwch Mindanao, mae aelodau’r gymuned yn codi arian i gefnogi achosion sy’n gysylltiedig â heddwch yn ogystal â’n hysgol gefell yn Mindanao, Ysgol Uwchradd Rajah Muda.

Mae'r rhaglen dystysgrif hon yn ymateb i'r angen am raglen meithrin gallu wedi'i chyfeirio at weithwyr proffesiynol â diddordeb sydd naill ai'n gweithio o fewn y system ysgolion ffurfiol neu a allai fod yn gweithio mewn meysydd a gyrfaoedd eraill a all elwa o'r wybodaeth, yr offer / sgiliau a'r gwerth - cyfeiriadau a fyddai'n cael eu dysgu yn y rhaglen dystysgrif honno.

Credydau 15

Sgroliwch i'r brig