Doethur mewn Addysg (EdD) mewn Addysg Ryngwladol ac Amlddiwylliannol, canolbwyntio mewn Addysg Hawliau Dynol

Enw'r Rhaglen / Cwrs / Hyfforddiant: Doethur mewn Addysg (EdD) mewn Addysg Ryngwladol ac Amlddiwylliannol, canolbwyntio mewn Addysg Hawliau Dynol

Sefydliad / Sefydliad: Prifysgol San Francisco

Enw'r Adran / Coleg: Ysgol Addysg

logo
Lefel Gradd:

Ôl-raddedig - Meistr / PhD

Wedi'i gynllunio i gefnogi athrawon plentyndod cynnar trwy'r coleg, yn ogystal ag addysgwyr sy'n gweithio mewn lleoliadau anffurfiol fel sefydliadau cymunedol, mae Addysg Hawliau Dynol yn golygu deall yr addewid o warantau hawliau a'r bwlch rhwng hawliau a realiti go iawn. Mae cyrsiau'n archwilio'r hawl i addysg, addysg gydag urddas a hawliau, ac ymdrechion cwricwlaidd tuag at gyfiawnder cymdeithasol a hawliau dynol cynhwysfawr. Mae myfyrwyr yn ymgysylltu â materion mewn cyd-destunau lleol a byd-eang, gyda phwyslais ar globaleiddio, ymfudo, symudiadau cymdeithasol a thrawswladoliaeth.

Mae'r Ed.D. mewn Addysg Ryngwladol ac Amlddiwylliannol (IME) yn ymroddedig i ddeall addysg ffurfiol ac anffurfiol o fewn cyd-destunau cymdeithasol-ddiwylliannol, ieithyddol, gwleidyddol ac economaidd amrywiol. Yn seiliedig ar egwyddorion tegwch, cyfiawnder cymdeithasol, a hawliau dynol, mae'r rhaglen yn mynd i'r afael yn feirniadol â realiti addysg o fewn a thu hwnt i ffiniau addysg gyhoeddus yn yr Unol Daleithiau a ledled y byd. Mae ein rhaglen yn arfogi myfyrwyr â'r sgiliau sydd eu hangen i ymgymryd â gwaith ysgolheictod, addysgu ac eiriolaeth sy'n mynd i'r afael â llawer o'r materion allweddol sy'n effeithio ar addysg heddiw.

60

Sgroliwch i'r brig