Rhaglen Cwricwlwm ac Addysgeg - Arbenigedd Cydweithredol mewn Addysg Ryngwladol Gymharol a Datblygu

Enw'r Rhaglen / Cwrs / Hyfforddiant: Rhaglen Cwricwlwm ac Addysgeg - Arbenigedd Cydweithredol mewn Addysg Ryngwladol Gymharol a Datblygu

Sefydliad / Sefydliad: Prifysgol Toronto

Enw'r Adran / Coleg: Sefydliad Astudiaethau Addysg Ontario

logo
Lefel Gradd:

Ôl-raddedig - Meistr / PhD

Mae Astudiaethau Beirniadol mewn Addysgeg Cwricwlwm (CSSP) yn Bwyslais yn y rhaglen C&P ar gyfer myfyrwyr MA, MEd a PhD sy'n cael eu derbyn i'r rhaglen. https://www.oise.utoronto.ca/ctl/Current_Students/Curriculum_Pedagogy/Emphasis_in_Critical_Studies_and_Curriculum_Pedagogy.html

Mae Pwyslais CSSP yn annog archwiliad beirniadol o ffenomenau addysgol, o fewn a thu hwnt i gwmpas ysgolion. Mae'n canolbwyntio ar faterion cyfiawnder cymdeithasol mewn addysg, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â: chyfiawnder amgylcheddol, adeiladu heddwch, globaleiddio, gwladychiaeth, hil, anabledd, rhyw, rhywioldeb, gwahaniaeth diwylliannol ac ieithyddol. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru yn y Pwyslais CSSP gymryd tri chwrs o restr o gyrsiau sy'n cymryd rhan, fel rhan o'u gradd i raddedigion.

Mae'r Addysg Datblygu Rhyngwladol Cymharol (CIDE) yn arbenigedd trawsadrannol cydweithredol sy'n gweithredu mewn partneriaeth â sawl rhaglen i raddedigion, gan gynnwys C&P (uchod). https://www.oise.utoronto.ca/cidec/

Mandad CIDE yw hyrwyddo rhagoriaeth, cydweithredu ac arloesi mewn ymchwil addysgol gymharol a rhyngwladol, a chyfrannu at ysgolheictod ac addysg drawswladol yn OISE. Mae'n arbenigedd astudiaethau graddedig traws-adrannol cydweithredol sy'n tynnu myfyrwyr a chyfadran o chwe rhaglen raddedig mewn tair adran yn OISE. Mae croeso i geisiadau gan ddarpar ysgolheigion sy'n ymweld, a gall myfyrwyr cofrestredig ddewis cyrsiau i gydweddu â meysydd astudio rhyngwladol (gan gynnwys y Cenhedloedd Cyntaf Cynhenid), meysydd astudio cymharol, trawsddiwylliannol a / neu ddatblygu gyda gofynion yn eu rhaglenni graddedigion cartref.

Mae enghreifftiau o gyrsiau a gynigir yn y Cwricwlwm ac Addysgeg y rhaglen Addysg Datblygu Rhyngwladol Cymharol croestoriadol yn cynnwys:

CTL 1312 Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Ddemocrataidd mewn Persbectif Rhyngwladol Cymharol
CTL 1318 Addysgu Gwrthdaro a Datrys Gwrthdaro: Theori ac Ymarfer
CTL 1330 Addysg ac Adeiladu Heddwch mewn Parthau Gwrthdaro

Mae gan gymuned CIDE seminar a chyfres gweithdai fywiog a grwpiau diddordeb amrywiol. Mae rhai myfyrwyr hefyd yn gwneud ymchwil thesis a / neu interniaethau ymarferol.

Sgroliwch i'r brig