Ble i Astudio Addysg Heddwch: Cyfeiriadur Byd-eang

Cyfeiriadur Byd-eangYr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, mewn partneriaeth â'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch a Menter Addysg Heddwch ym Mhrifysgol Toledo, wedi sefydlu cyfeirlyfr o raglenni, cyrsiau, a gweithdai mewn addysg heddwch!

Mae data digon cyfoethog eisoes yn gysylltiedig â rhaglenni astudiaethau heddwch, felly mae'r cyfeirlyfr hwn yn canolbwyntio rhaglenni, cyrsiau a sesiynau hyfforddi yn benodol i ymchwil ac astudio addysg heddwch, a pharatoi addysgwyr ffurfiol ac anffurfiol i ddysgu dros heddwch.  Mae rhestrau'n disgyn i ddau gategori eang: 1) astudio addysg (systemau, athroniaeth, addysgeg) a'i rôl wrth adeiladu heddwch, a 2) hyfforddiant a pharatoi athrawon a hwylusydd dysgu mewn addysg heddwch (theori, methodoleg, addysgeg). 

Cyflwyno cwrs, rhaglen neu hyfforddiant i'r cyfeiriadur!

Mae'r offer chwilio isod yn ei gwneud hi'n gyfleus i chi ddod o hyd i gyfle dysgu mewn addysg heddwch sy'n diwallu'ch anghenion, sydd yn rhanbarth eich byd, neu yn eich dewis iaith. Cliciwch ar deitlau rhaglenni neu gyrsiau am fanylion pellach. Os oes gwybodaeth ar goll neu os oes angen ei diweddaru, cysylltwch â ni yn cyfeiriadur@peace-ed-campaign.org.  

Ble i Astudio Addysg Heddwch: Cyfeiriadur Byd-eang

Gallwch chi ddidoli'r cyfeiriadur gan ddefnyddio un neu fwy o'r bwydlenni gwympo isod. Gallwch hefyd berfformio chwiliad penagored gan ddefnyddio'r blwch "cofnodion chwilio". Cliciwch ar deitl rhaglen i gael mynediad at fanylion rhestru llawn.

Alpen-Adria Universität Klagenfurt - Wahlfach Friedensstudien

Math o Raglen:

Tystysgrif / Parhad. Ed / Yr Athro Dev.

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt - Österreich

Academi Arweinyddiaeth Gymunedol annwyl

Math o Raglen:

Gweithdy / Hyfforddiant Cylchol

Canolfan y Brenin

Grŵp Ymchwil Heddwch ac Addysg Caergrawnt

Math o Raglen:

Arall

Prifysgol Caergrawnt, Cyfadran Addysg

A ellir dysgu heddwch yn yr ysgol?

Math o Raglen:

Tystysgrif / Parhad. Ed / Yr Athro Dev.

GEEPAZ (Grupo de Estudos de Educação para a Paz e Tolerância)

Tystysgrif mewn Addysg Heddwch a Datrys Gwrthdaro

Math o Raglen:

Tystysgrif / Parhad. Addysg

Canolfan Addysg Heddwch

Coleg Miriam

Tystysgrif mewn Addysg Heddwch

Math o Raglen:

Tystysgrif / Parhad. Addysg

Adran Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro

Prifysgol Heddwch

Rhaglenni Hyfforddi Cynhwysfawr yn yr Ysgol

Math o Raglen:

Gweithdy / Hyfforddiant ar Gais

Gwaith Heddwch: Sefydliad Addysg Heddwch

Crynodiad mewn Addysg Heddwch a Hawliau Dynol

Math o Raglen:

Ôl-raddedig - Meistr / PhD

Y Rhaglen Addysg Ryngwladol a Chymharol (ICE) yn yr Adran Astudiaethau Rhyngwladol a Thrawsddiwylliannol

Athrawon Coleg Prifysgol Columbia

Diwylliant Heddwch ac Addysg Ryddfrydol (EDUC 6275)

Math o Raglen:

Tystysgrif / Parhad. Ed / Yr Athro Dev.

Prifysgol Puerto Rico

Rhaglen Cwricwlwm ac Addysgeg - Arbenigedd Cydweithredol mewn Addysg Ryngwladol Gymharol a Datblygu

Math o Raglen:

Ôl-raddedig - Meistr / PhD

Sefydliad Astudiaethau Addysg Ontario

Prifysgol Toronto

Adran Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro

Math o Raglen:

israddedig

Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol

Prifysgol Dhaka, Bangladesh

Diploma mewn Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro

Math o Raglen:

Arall

Sefydliad Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro, Prifysgol Peshawar

Diploma Cenedlaethol yn Cultura de Paz

Math o Raglen:

Tystysgrif / Parhad. Addysg

Catedra de la Paz y Derechos Humanos

Prifysgol los Andes Venezuela

Diploma: Teoría y Práctica a Construcción de Culturas de Paz - Transformación positiva y Creativa de Conflictos

Math o Raglen:

Tystysgrif / Parhad. Ed / Yr Athro Dev.

Corporación Otra Escuela

Diplomatura de Posgrado de Cultura de Paz

Math o Raglen:

Tystysgrif / Parhad. Ed / Yr Athro Dev.

Escola de Cultura de Pau

Doethur mewn Addysg (EdD) mewn Addysg Ryngwladol ac Amlddiwylliannol, canolbwyntio mewn Addysg Hawliau Dynol

Math o Raglen:

Ôl-raddedig - Meistr / PhD

Ysgol Addysg

Prifysgol San Francisco

Addysg ar gyfer Diwylliant Heddwch - 'IMAGINE'

Math o Raglen:

Gweithdy / Hyfforddiant Cylchol

Cymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil (AHDR)

Addysg Heddwch

Math o Raglen:

Tystysgrif / Parhad. Ed / Yr Athro Dev.

Sefydliad Heddwch Camerŵn

Addysg Heddwch

Math o Raglen:

Gweithdy / Hyfforddiant Cylchol

Fora da Caixa Coletivo

Addysg ar gyfer Heddwch Cynaliadwy yn Rwanda (ESPR) ac Ysgolion Heddwch

Math o Raglen:

Gweithdy / Hyfforddiant Cylchol

Ymddiriedolaeth Aegis

Sgroliwch i'r brig