Mae USIP yn ceisio enwebiadau ar gyfer Gwobr Adeiladu Heddwch i Fenywod

Mae hanes wedi dangos bod gwrthiant sifil yn fwyaf llwyddiannus pan fydd menywod yn ymgysylltu, mae prosesau heddwch yn fwy tebygol o bara pan fydd menywod yn cymryd rhan, ac mae tueddiad gwlad i wrthdaro yn is gyda lefelau uwch o gydraddoldeb rhywiol. Mae'r Gwobr Adeiladu Heddwch Menywod yn cynrychioli ymrwymiad y Sefydliad i dynnu sylw at rôl hanfodol menywod unigol sy'n gweithio bob dydd mewn gwledydd neu ranbarthau bregus neu wedi'u heffeithio gan wrthdaro wrth geisio heddwch. Bydd y wobr yn anrhydeddu adeiladwr heddwch benywaidd y mae ei chyfraniad sylweddol ac ymarferol i heddwch yn ysbrydoliaeth ac yn arwain golau i ferched sy'n adeiladu heddwch yn y dyfodol.

Bydd y sawl a ddyfarnwyd yn derbyn $ 10,000, i'w ddefnyddio yn ôl disgresiwn y derbynnydd, ac yn cael ei gydnabod mewn seremoni ym mis Hydref 2020 yn Sefydliad Heddwch yr UD (USIP) yn Washington, DC Oherwydd bod y wobr hon yn anelu at ddathlu rôl hanfodol anweledig ond hanfodol menywod chwarae ym maes adeiladu heddwch, mae USIP yn annog enwebiadau menywod unigol nad ydyn nhw wedi cael eu cydnabod o’r blaen am eu gwaith ym maes adeiladu heddwch. Ar 20 Tachwedd, 2019, bydd y broses enwebu ar gyfer Gwobr Heddwch Adeiladu Menywod yn agor yn swyddogol.

Pob un wedi'i gwblhau ceisiadau enwebu rhaid derbyn gan 2:00 yh EST ar Chwefror 14, 2020. Gweler isod am fanylion ychwanegol ar sut i enwebu.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y dyfarniad, rhaid i enwebeion fodloni'r gofynion canlynol:

  • Rhaid i'r enwebai fod yn fenyw sydd o leiaf 18 oed neu'n hŷn.
  • Rhaid i'r enwebai fod yn ddinesydd o'r tu allan i'r UD sy'n gweithio i adeiladu heddwch mewn gwlad neu ranbarth bregus neu sydd wedi'i heffeithio gan wrthdaro.
  • Ni all enwebai fod yn gysylltiedig ag USIP ar hyn o bryd neu'n ddiweddar. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethu fel aelod o staff USIP, contractwr, cymrawd, neu grantî o fewn y 24 mis cyn ei gyflwyno, neu gyn-ddyfarnwr Women Building Peace.
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig