Mae Prifysgol Notre Dame yn ceisio Swydd Cyfadran Daliadaeth neu Drac Daliadaeth mewn Cyfiawnder Hiliol a Thrawsnewid Gwrthdaro

Prifysgol Notre Dame: Ysgol Materion Byd-eang Keough

Lleoliad: Notre Dame, Indiana
Dyddiad Agored: Awst 24, 2021
Dyddiad cau: Hydref 14, 2021 am 11:59 PM Amser y Dwyrain

cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais

Disgrifiad

Mae Ysgol Materion Byd-eang Keough Prifysgol Notre Dame yn gwahodd ceisiadau am safle trac deiliadaeth / deiliadaeth mewn cyfiawnder hiliol a thrawsnewid gwrthdaro, wedi'i leoli yn Sefydliad Astudiaethau Heddwch Rhyngwladol Kroc (https://kroc.nd.edu/). Safle ar agor. Rhoddir blaenoriaeth i ysgolheigion-ymarferwyr sy'n gweithio ar heriau domestig hiliol yr UD sydd â chysylltiadau a goblygiadau byd-eang. Mae'r arbenigedd disgyblu ar gyfer y swydd yn agored ac mae gennym ddiddordeb arbennig mewn ymgeiswyr y mae eu hymchwil a'u harfer yn mynd y tu hwnt i ffiniau disgyblu. Anogir ymgeiswyr o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i ymgeisio.

Tra bod yr apwyntiad cynradd yn Ysgol Keough, gallai'r ymgeisydd llwyddiannus hefyd fod â chysylltiad ag Ysgol neu Goleg arall ym Mhrifysgol Notre Dame.

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus lansio a chyfarwyddo menter newydd ar gyfiawnder hiliol, trawsnewid gwrthdaro a pholisi yn Sefydliad Kroc, gan gynnwys cynnig cyrsiau yn eu meysydd arbenigedd, datblygu partneriaethau cydweithredol ag unedau Notre Dame eraill sy'n gweithio ar hil a chyfiawnder (o'r fath fel Menter Notre Dame ar Hil a Gwydnwch ac Canolfan Hawliau Sifil a Dynol Klau) a chynnal ymchwil sy'n berthnasol i bolisi ar gyfiawnder hiliol. Mae'r sefyllfa hon yn unol ag ymdrech ehangach Notre Dame i gynyddu amrywiaeth, tegwch a chynhwysiant ar y campws.

Bydd adnoddau ariannol ar gael i lansio'r fenter yn ystod y ddwy flynedd gyntaf ond bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gyfrifol am sicrhau arian i barhau i ddatblygu'r fenter.

Cyfarwyddiadau cais

Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd gyflwyno llythyr eglurhaol a CV. Croesewir tystiolaeth o effeithiolrwydd addysgu hefyd. Dylai ymgeiswyr iau (gan gynnwys myfyrwyr PhD, postdocs, athrawon cyswllt cynorthwyol neu heb ddeiliadaeth) hefyd gyflwyno datganiad ymchwil, datganiad addysgu (gan gynnwys crynodeb o werthusiadau addysgu), a threfnu cyflwyno tri llythyr cyfeirio cyfrinachol. Rhaid cyflwyno'r holl ddeunyddiau cais trwy'r system ymgeisio ar-lein Interfolio.

Gellir anfon enwebiadau ac ymholiadau trwy e-bost at:

Yr Athro Asher Kaufman
Cadeirydd, Pwyllgor Chwilio Cyfiawnder Hiliol a Thrawsnewid Gwrthdaro
Sefydliad Astudiaethau Heddwch Rhyngwladol Kroc
Ysgol Materion Byd-eang Keough
Prifysgol Notre Dame

akaufman2@nd.edu

Bydd adolygiad o geisiadau yn cychwyn ar Hydref 1, 2021, a bydd yn parhau nes bod y swydd wedi'i llenwi. Bydd y swydd yn cau i geisiadau newydd ar Hydref 15, 2021.

Mae Prifysgol Notre Dame yn cefnogi anghenion cyplau gyrfa ddeuol ac mae ganddi Raglen Cymorth Gyrfa Ddeuol ar waith i gynorthwyo adleoli priod ac eraill arwyddocaol wrth chwilio am swydd. Mae'r Brifysgol hefyd yn aelod o Gonsortiwm Recriwtio Addysg Uwch Greater Mid Midwest

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig