Uganda: Y Llywodraeth i gynnwys addysg heddwch yng nghwricwlwm yr ysgol

(Wedi'i ymateb o: Affrica i gyd. Ebrill 28, 2022)

Gan Kenneth Kazibwe

Mae ysgolion yn Uganda ar fin dechrau addysgu addysg heddwch ar bob lefel o'r cynradd, yr uwchradd a'r brifysgol naill ai fel pwnc neu bwnc manwl yn un o'r pynciau a addysgir ar hyn o bryd.

Wrth siarad ddydd Iau yn Hotel Africana yn Kampala, dywedodd Duncan Mugume, arbenigwr cenedlaethol ar y prosiect addysg heddwch o Gynhadledd Ryngwladol Rhanbarth Great Lakes (ICGLR) fod trafodaethau wedi cychwyn gyda llywodraeth Uganda i weithredu'r syniad.

“Rydym wedi dechrau trafodaethau gyda Chanolfan Datblygu’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar sut y gellir gwneud hyn.”

Yn y digwyddiad yn Kampala, lansiwyd llawlyfr addysg heddwch o dan y prosiect sy'n cael ei ariannu gan y GIZ, Llysgenhadaeth yr Almaen a'r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Mugume y bydd y trafodaethau gyda NCDC yn gweld sut y gellir defnyddio'r deunydd yn y llawlyfr yn y cwricwlwm a'r ystafelloedd dosbarth ar gyfer dysgwyr am addysg heddwch.

Esboniodd fod y prosiect yn canolbwyntio ar addysg heddwch yn Rhanbarth y Llynnoedd Mawr gyda phedair gwlad, Uganda yn gynwysedig, wrth ei dreialu.

Yn ôl Mugume, tra bod addysg heddwch yn cael ei haddysgu mewn ysgolion yn Uganda ar hyn o bryd, nid yw'n cael ei wneud yn helaeth.

“Dysgir addysg heddwch mewn ysgolion ond mewn meysydd thematig bychain mewn Addysg Grefyddol Gristnogol a hanes ond nid yw erioed wedi cael sylfaen gref i ddysgwr allu amgyffred a gweithredu materion sy’n ymwneud â heddwch heblaw ychydig o bethau y mae’n eu gwneud yn y pwnc. ardaloedd. Nod hyn yw dod ag addysg heddwch ar lefel cwricwlwm dysgwyr ac yn enwedig mewn ysgolion.”

Mae addysg heddwch yn hollbwysig

Yn ôl Amb.Julius Joshua Kivuna, croesawodd pennaeth yr adran heddwch a diogelwch rhanbarthol yn y Weinyddiaeth Materion Tramor y syniad y dywedodd y byddai'n sicrhau bod y syniad o heddwch yn cael ei annog ymhlith Ugandans o oedran tendro.

“Mae gwir angen heddwch ar Ranbarth y Llynnoedd Mawr oherwydd dyma’r rhanbarth mwyaf gwaddoledig yn y rhanbarth cyfan. Mae gennym ni lawer o adnoddau a phobl ond un o’r heriau mawr rydyn ni wedi’i chael yw diffyg heddwch, ”meddai Kivuna.

Cyfeiriodd at y cythrwfl yn Uganda nes i'r NRA ddod i rym yn 1986 ond hefyd y gwrthdaro arfog yng Ngogledd Uganda, rhanbarth Karamoja; hil-laddiad 1994 yn Rwanda, y gwrthdaro yn Ne Swdan a'r ansefydlogrwydd yn rhan ddwyreiniol DRC .

“Rydym yn rhanbarth a fyddai’n bell iawn pe bai heddwch wedi bod yn barhaus. Mae ein byddin yn awr yn y CHA a'r hyn y maent yn ei wneud yw chwilio am y rhai sydd yn erbyn heddwch sy'n parhau i fod yn her. Mae croeso i'r prosiect addysg heddwch i Uganda. Gweddïwn fod yna enghreifftiau lleol o ddatrys gwrthdaro a meithrin heddwch yn y cwricwlwm.”

Dywedodd George Mutekanga, y Comisiynydd Cynorthwyol ar gyfer ysgolion preifat yn y Weinyddiaeth Addysg y bydd addysg heddwch yn helpu'n fawr i ddysgu sgiliau adeiladu heddwch i ddysgwyr yn hytrach na defnyddio trais i ddatrys problemau.

“Yn ddiweddar, mewn llawer o gymunedau, caiff gwahaniaethau eu datrys trwy ymladd. Mewn ysgolion, pan fydd dysgwyr yn cael problemau, maen nhw'n eu datrys trwy streiciau a llosgi ysgolion. Pan fydd myfyriwr yn cael camddealltwriaeth gyda'r athro neu'r weinyddiaeth, maen nhw'n fflachio'r ysgol. Bydd y fenter hon yn help mawr i roi sgiliau datrys gwrthdaro i ddysgwyr o lefelau addysg is,” nododd Mutekanga.

Awgrymodd hefyd ffurfio clybiau heddwch mewn ysgolion i addysgu dysgwyr ymhellach am adeiladu heddwch ond nododd fod gan sefydliadau diwylliannol a sefydliadau ffydd hefyd rôl allweddol i'w chwarae wrth sicrhau adeiladu heddwch ymhlith cymunedau.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig