Cytuniad ar Wahardd Arfau Niwclear yn dod i rym!

(Wedi'i ymateb o: ICAN - Yr Ymgyrch Ryngwladol i Ddiddymu Arfau Niwclear. Ionawr 22, 2021)

Heddiw (Ionawr 22, 2021) yw'r diwrnod. Fwy na 75 mlynedd ar ôl bomio Hiroshima a Nagasaki, mae'r cytundeb sy'n gwahardd yr arfau hyn â chanlyniadau dyngarol trychinebus yn dod i rym. Mae'r gwledydd sydd wedi ymuno â'r Cytuniad ar Wahardd Arfau Niwclear yn yn rhwym o lynu i waharddiadau'r cytundeb a gweithredu ei rwymedigaethau. Effaith normadol y cytundeb yn tyfu wrth i bleidiau gwladwriaethau a chymdeithas sifil wthio am ei weithredu'n llawn a'i gyffredinoli.

“Mae arfau niwclear bob amser wedi bod yn anfoesol, nawr maen nhw'n anghyfreithlon,” meddai Beatrice Fihn, Cyfarwyddwr Gweithredol ICAN. “Mae’r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear yn fuddugoliaeth i bawb, a wnaed yn bosibl gan ymdrechion y gymdeithas sifil a’r gymuned ryngwladol. Mae llond llaw o genhedloedd wedi dal gwystl y byd gyda’r arfau erchyll hyn. Gyda'r cytundeb rydyn ni'n torri'r cadwyni hynny ac yn siartio cwrs newydd i fyd sy'n rhydd o arfau niwclear. ”

Mae 21 Ionawr 2021 yn garreg filltir dyngedfennol tuag at ddileu arfau niwclear yn llwyr. O amgylch y byd, mae ymgyrchwyr ICAN yn nodi'r diwrnod hanesyddol gyda o leiaf 172 o ddigwyddiadau, o goffau i brotestiadau i ddigwyddiadau addysgol. Mae protestwyr mewn sefydliadau ledled y byd gan gynnwys cwmnïau, banciau, prifysgolion sy'n cyfrannu at arfau niwclear i wneud yn glir bod yr ymddygiad hwn bellach wedi'i wahardd o dan gyfraith ryngwladol. Mewn canolfannau arfau niwclear a labordai mae gweithredwyr yn hongian baneri. Mae diplomyddion a swyddogion yn ralio y tu ôl i'r cytundeb. Mae ymgyrchwyr mewn gwledydd sydd wedi ymuno â'r cytundeb yn dathlu arweinyddiaeth eu gwledydd i ddod â'r gwaharddiad cyfreithiol rhyngwladol cyntaf ar arfau niwclear i rym.

Mae dod i rym y TPNW yn ddiwrnod o'r pwys mwyaf i ICAN ac i heddwch a diogelwch rhyngwladol. Mae'n ddechrau pennod newydd: diwedd arfau niwclear.

Mae ICAN wedi paratoi llyfryn yn egluro sut mae Cytundeb 2017 ar Wahardd Arfau Niwclear yn gweithio.  Lawrlwythwch hi yma.  
cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig