Addysgeg Drawsnewidiol ar gyfer Hyfforddiant Adeiladu Heddwch a Gwydnwch (Senegal)

(Wedi'i ymateb o: Arigatou Rhyngwladol. Ebrill 29, 2020)

Addysgeg Drawsnewidiol ar gyfer Adeiladu Heddwch a Gwydnwch yn Rhanbarth Sahel

Hwylusodd Arigatou International Genefa hyfforddiant pum niwrnod o weithdy hyfforddwyr yn Dakar, Senegal ar gyfer Addysg Uwch ar Adeiladu Heddwch a Gwydnwch ac Atal Eithafiaeth Treisgar ar gyfer Francophone Africa. Dyma'r ail o a cyfres o dri gweithdy sy'n ffurfio'r prosiect “Adeiladu Heddwch a Gwydnwch ac Atal Eithafiaeth Treisgar yn Affrica trwy Ddatblygu Athrawon”, dan arweiniad Sefydliad Rhyngwladol UNESCO ar gyfer Adeiladu Gallu yn Affrica (IICBA), gyda chefnogaeth Llywodraeth Japan.

Nod y prosiect blwyddyn yw meithrin heddwch, meithrin gwytnwch ac atal eithafiaeth dreisgar trwy addysg gyda phwyslais ar ddatblygiad athrawon. Mae'n adeiladu ar wersi a ddysgwyd o'r prosiectau “Hyfforddi a Datblygu Athrawon ar gyfer Adeiladu Heddwch '' a weithredwyd yn y Corn Affrica yn 2017 a Rhanbarth Sahel yn 2018.

Casglodd y gweithdy hyfforddi yn Dakar, a gynhaliwyd rhwng 10 a 14 Chwefror 2020, 43 o gynrychiolwyr gweinidogaeth a darlithwyr prifysgol a chynrychiolwyr o Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal, Camerŵn, Gweriniaeth Canolbarth Affrica a Chad, ynghyd â chyfranogwyr o'r Sefydliad. Internationale de la Francophonie, a Swyddfeydd UNESCO yn Bamako, Dakar, Mali ac Yaounde.

Gan fod prifysgolion yn chwarae rhan bwysig wrth ddylanwadu ar y cyd-destun gwleidyddol ac economaidd-gymdeithasol ac yn gallu cefnogi atal eithafiaeth, cynlluniwyd yr hyfforddiant hwn i gyrraedd y rhai sy'n astudio i ddod yn athrawon, yn ogystal â sefydliadau cyfadran addysg a heddwch.

Yn ystod y gweithdy, bu’r cyfranogwyr yn trafod eu dealltwriaeth o eithafiaeth dreisgar yng nghyd-destun rhanbarth Sahel, gan gael cyfle i fynd i’r afael â’r angen am heddwch a gwytnwch a’r ffyrdd o gyflawni hyn. Myfyriodd un cyfranogwr ar ei brofiad a’r offer atal y gellir eu dwyn i brifysgolion i wrthsefyll eithafiaeth dreisgar, gan nodi “Mae’r gweithdy hwn yn bwysig oherwydd caniataodd inni archwilio sut y gallwn atal eithafiaeth dreisgar gan ddefnyddio addysgeg a moeseg drawsnewidiol a sut y gallwn addasu rhai. o’r strategaethau a’r adnoddau i weithio mewn Prifysgolion. ”

“Mae’r gweithdy hwn yn bwysig oherwydd roedd yn caniatáu inni archwilio sut y gallwn atal eithafiaeth dreisgar gan ddefnyddio addysgeg a moeseg drawsnewidiol a sut y gallwn addasu rhai o’r strategaethau a’r adnoddau i weithio mewn Prifysgolion.”

Myfyriodd y cyfranogwyr ar bwysigrwydd Addysg Addysgeg Drawsnewidiol a Moeseg wrth atal eithafiaeth dreisgar. Fe wnaethant archwilio offer atal allweddol ac atebion posibl i roi diwedd ar eithafiaeth dreisgar yn rhanbarth Sahel. “Mae’r gweithdy hwn yn caniatáu inni weithio gyda’n gilydd fel gwledydd Sahel i ddod o hyd i strategaethau i atal eithafiaeth dreisgar trwy addysg, rydym yn cyd-destunoli’r adnoddau i’n cyd-destun ac rydym yn dod o hyd i atebion trawsffiniol i fater sy’n effeithio ar ein holl wledydd,” meddai un o'r cyfranogwyr.

Hoffai Arigatou International ddiolch i UNESCO-IICBA am ein gwahodd i gynnal ei weithdy ac ymddiried yn effeithlonrwydd ein dull addysgol, yn ogystal â Llywodraeth Japan am wneud y prosiect hwn yn bosibl. Diolchwn hefyd i'r holl gynrychiolwyr, darlithwyr prifysgol, a myfyrwyr, am eu hymrwymiad a'u brwdfrydedd.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig