Rôl diwylliant ysgol yn natblygiad proffesiynol athrawon ar gyfer addysg heddwch: achos Ysgol Sukma Bangsa Pidie yn Aceh, Indonesia ar ôl gwrthdaro

By Dody Wibowo

Dyfyniad: Dody Wibowo (2021). Rôl diwylliant ysgol yn natblygiad proffesiynol athrawon ar gyfer addysg heddwch: achos Ysgol Sukma Bangsa Pidie yn Aceh, Indonesia, ar ôl gwrthdaro. Cyfnodolyn Addysg Heddwch, DOI: 10.1080/17400201.2021.2015573

Crynodeb

Archwiliodd y papur hwn y berthynas rhwng arfer diwylliant ysgol a datblygiad proffesiynol athrawon ar gyfer addysg heddwch. Gan ddefnyddio achos Ysgol Sukma Bangsa Pidie (SBS Pidie) yn Aceh ar ôl gwrthdaro, Indonesia, a dylanwad diwylliant ysgol ar ddatblygiad proffesiynol athrawon fel y fframwaith damcaniaethol, mae'r papur hwn yn darparu trafodaeth ar ddatblygiad proffesiynol athrawon ar gyfer addysg heddwch sy'n dal i fod. yn brin o'r llenyddiaeth. Mae'r canfyddiadau'n awgrymu bod athrawon SBS Pidie a gymerodd ran yn yr astudiaeth hon o'r farn bod eu harweinyddiaeth ysgol wedi datblygu diwylliant ysgol ac eglurder safiad a oedd yn ffafriol i'w dysgu am heddwch. Mae'r diwylliant yn yr ysgol hon yn seiliedig ar safiad clir yr ysgol ar heddwch, ac mae'r arferion sy'n cyfrannu at ddatblygiad proffesiynol athrawon yn cael eu hamlygu yn rheolaeth yr ysgol a'i hamgylchedd, hwyluso ar gyfer dysgu, a'r perthnasoedd rhwng athrawon. Mae'r canfyddiadau hefyd yn awgrymu, mewn ardaloedd ôl-wrthdaro, bod angen i ddiwylliant ysgolion allu cynorthwyo athrawon i oresgyn eu trawma sy'n gysylltiedig â gwrthdaro.

gellir cyrchu'r erthygl lawn yma (efallai y bydd angen tanysgrifiad) 
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig