Esgobion Tierra Caliente a Chiapas: Mae trais ac ansicrwydd yn dinistrio pobl Mecsico

(Wedi'i ymateb o: Agenzia Fides. Medi 29, 2023)

“Rydym yn cynnal modelau addysgol mewn ysgolion, teuluoedd, cymdogaethau a gweithleoedd i greu diwylliant o ddeialog, cymod, cyfryngu i ddatrys gwrthdaro ac adeiladu heddwch.”

Morelia (Agenzia Fides) - “Mae Talaith Michoacán yn Wladwriaeth dreisgar gyda hanes o drais cynyddol gyda gwrthdaro rhwng gangiau troseddol, ac mae'n ymddangos bod rhai ohonynt yn ymwneud â'r awdurdodau.” Dyma ddywedodd Archesgob Morelia, Carlos Garfias Merlos, wrth Fides Agency am gyd-destun ansicrwydd a braw sydd wedi cynddeiriogi yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn nhalaith Michoacán. “Mae’r sefyllfa’n arbennig o ddifrifol yn enwedig yn yr ardaloedd a nodir fel Tierra Caliente, yma ar ochr Huetamo, canol Mecsico, mewn ardaloedd penodol fel Aguililla, Comán, Tepalcatepec, Zamora, Morelia,” esboniodd y prelate.

Ymhlith mentrau Archesgobaeth Morelia, mae'r Esgob Garfias yn honni ei fod yn ymwneud yn arbennig â gofalu am ddioddefwyr, mewn perthynas â chymdeithas sifil ac awdurdodau ar bob lefel, mewn hyfforddiant ac mewn addysg heddwch. Ychydig fisoedd yn ôl, ynghylch llofruddiaeth offeiriad o Morelia, roedd yr Archesgob, a oedd yn gyfrifol am flynyddoedd o'r Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Adeiladu Heddwch, wedi lansio galwad newydd am ddeialog a heddwch yn wyneb y sefyllfa bresennol o drais nid yn unig yn yr archesgobaeth, ond mewn lleoedd eraill yn Michoacán a'r wlad.

“Mae gwerthoedd dynol, cariad, ymddiriedaeth, parch ac undod wedi eu colli; Mae Duw wedi cael ei ddiarddel o ofodau cyhoeddus, gan arwain at ddynoliaeth chwaledig, heb seiliau anthropolegol a thuedd gref ysglyfaethus,” yw fel yr oedd y prelad wedi mynegi ei hun y tro hwnnw. “Fel esgobion rydyn ni wedi cynnull gyda gwahanol offerynnau i hyrwyddo heddwch, a dyna fu’r amcan o’r dechrau,” meddai Garfias Merlos, sydd fel cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig ym Michoacán, hefyd yn aelod o Gyngor Chwilio am Michoacán. Heddwch a Chymod, sy'n dod ag awdurdodau crefyddol, dynion busnes, academyddion a sefydliadau sifil ynghyd.

“Mae pobl eu hunain yn offerynnau i greu amodau heddwch mewn perthynas ag eraill. Os gallwn ni gael heddwch ein hunain, yna fe allwn ni ffurfio agwedd o heddwch ag eraill a’u helpu nhw i fod yn offerynnau heddwch hefyd.”

“Rydym yn cynnal modelau addysgol mewn ysgolion, teuluoedd, cymdogaethau a gweithleoedd i greu diwylliant o ddeialog, cymod, cyfryngu wrth ddatrys gwrthdaro ac adeiladu heddwch,” meddai Archesgob Morelia. “Mae pobl eu hunain yn offerynnau i greu amodau heddwch mewn perthynas ag eraill. Os gallwn ni gael heddwch ein hunain, yna fe allwn ni ffurfio agwedd o heddwch ag eraill a’u helpu nhw i fod yn offerynnau heddwch hefyd,” daeth i’r casgliad.

Yn ymuno â chwyn Garfias Merlos mae cwyn esgob San Cristóbal de las Casas, esgobaeth Chiapas, Rodrigo Aguilar Martínez, am gyflwr y gwarchae a’r gwarchaeau a osodwyd gan fasnachwyr cyffuriau: “mae de Mecsico yn cael ei ysbeilio gan drais”, mae’n cadarnhau, ac yn annog gweithredu’n brydlon “i atal y sefyllfaoedd o drais ac ansicrwydd sy’n dinistrio bywydau Mecsicaniaid,” sy’n tanio prinder bwyd, diffyg meddyginiaethau a gofal meddygol. (APM/AP) (Agenzia Fides, 29/9/2023)

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig