Gwerslyfrau wedi'u hadolygu i ddileu deunydd casineb (Pacistan)

Llun: AFP

(Erthygl wreiddiol: The Express Tribune, Rhagfyr 4, 2015)

PESHAWAR: Mae cyfres o werslyfrau a addysgir yn ysgolion y llywodraeth ledled y dalaith wedi cael eu hadolygu gan Sefydliad Addysg a Datblygu Heddwch (PEAD) Pacistan i ddileu deunydd casineb.

Cynhaliwyd cynhadledd newyddion ddydd Iau yn y ddinas i rannu canfyddiadau'r sefydliad. Roedd cynrychiolwyr lleiafrifoedd ac arbenigwyr addysg yn bresennol ar yr achlysur.

Dysgu casineb

Yn ystod y gynhadledd, tynnodd Rheolwr Rhaglen PEAD, Shagufta Khaliq, sylw at ddarnau mewn gwerslyfrau a allai annog casineb yn erbyn gwahanol sectau a chrefyddau eraill.

 

“Mae rhywfaint o ddeunydd yn erbyn Hindwiaid mewn gwerslyfrau Astudiaethau Pacistan sy’n cael eu dysgu i fyfyrwyr dosbarth naw,” meddai. “Dylai deunydd o’r fath gael ei eithrio o werslyfrau.”

“Mae rhywfaint o ddeunydd yn erbyn Hindwiaid mewn gwerslyfrau Astudiaethau Pacistan sy’n cael eu dysgu i fyfyrwyr dosbarth naw,” meddai. “Dylai deunydd o’r fath gael ei eithrio o werslyfrau.”

Yn ôl Khaliq, dylai'r llywodraeth fynd â phob cymuned grefyddol yn hyderus i adolygu'r cwricwlwm.

“Fe ddylen ni feddwl am wasanaethu dynoliaeth ac nid pobl o sect neu grefydd benodol,” meddai.

Pwysleisiwyd tynnu deunydd casineb o gwricwla ysgolion

Wrth siarad ar yr achlysur, dywedodd Cadeirydd Mudiad Hawliau Hindwaidd Holl Bacistan, Haroon Sarbdiyal, fod rhai paragraffau yn gwerslyfrau Astudiaethau Pacistan ar y lefel ganolradd sydd yn erbyn Hindwiaid. “O ganlyniad, mae myfyrwyr Hindŵaidd yn cael dysgu pethau mewn ysgolion sydd yn erbyn eu credoau,”
ychwanegodd.

Argymhellion

Mae PEAD hefyd wedi cynnig argymhellion i'r cyfryngau i gyflwyno cynnwys addas i addysgu plant.

Ymosodiad ar ôl Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad: Mae rhanddeiliaid yn mynnu bod deunydd casineb yn cael ei dynnu o lyfrau ysgol

Yn unol â'r argymhellion hyn, dylai sefydliadau newyddion ddarparu rhaglenni o ansawdd da i blant ar radio, teledu a chyfryngau cymdeithasol nad ydynt yn cynnwys lleferydd casineb. Mae PEAD eisiau i'r cyfryngau dynnu sylw at amddiffyn plant, hawliau plant a phwysleisio pwysigrwydd addysgu merched. Yn ogystal, anogwyd y cyfryngau i gael gwared ar ystrydebau negyddol a phortreadau anghywir o fenywod, grwpiau crefyddol a sectyddol, a phobl sy'n dioddef o anableddau.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...