Datblygiad proffesiynol athrawon ar gyfer addysg heddwch (adroddiad gweminar)

Cyflwyniad ar "Ddatblygiad proffesiynol athrawon ar gyfer addysg heddwch" - Dody Wibowo

(Wedi'i ymateb o: Safbwyntiau Trawsnewidiol. Mawrth 18, 2021)

Cynhaliodd Uned Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro Prifysgol Innsbruck, Awstria ar Fawrth 17, 2021, symposiwm “Tueddiadau Cyfredol mewn Ymchwil Heddwch Cyfoes”. Rhannodd chwe ymchwilydd heddwch eu profiadau ar dueddiadau cyfredol mewn ymchwil heddwch a heriau yn y maes.

Mae “Datblygiad proffesiynol athrawon ar gyfer addysg heddwch” yn gyflwyniad gan Dody Wibowo o Indonesia sydd â Gradd Doethur mewn Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro o Brifysgol Otago, Seland Newydd a Gradd Meistr mewn Addysg Heddwch o'r Brifysgol Heddwch, Costa Rica . Cyflwynodd ei ymchwil doethuriaeth yn archwilio ffactorau sy'n cyfrannu at allu athrawon ysgol i ddarparu addysg heddwch.

Gellir gweld fideos eraill yn y gyfres yma. 

 

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...