#hawliau merched

Athro Afghanistan yn cael ei Garcharu Ar ôl Protestio Cyfyngiadau ar Fenywod

Roedd Chwefror 2 yn nodi 500 diwrnod ers i'r Taliban wahardd merched Afghanistan o addysg uwchradd. Y diwrnod hwnnw hefyd arestiodd y Taliban yr athro prifysgol Ismail Mashal, un o’r ychydig ddynion i brotestio’n ddewr gwaharddiad diweddar y Taliban ar addysg prifysgol i fenywod.  

Athro Afghanistan yn cael ei Garcharu Ar ôl Protestio Cyfyngiadau ar Fenywod Darllen Mwy »

Cyfathrebiad Terfynol Cyfarfod Arbennig Pwyllgor Gwaith yr OIC ar “Y Datblygiadau Diweddar a’r Sefyllfa Ddyngarol yn Afghanistan”

“[Yr OIC] Yn annog Awdurdodau Afghanistan de facto i ganiatáu i fenywod a merched arfer eu hawliau a chyfrannu at ddatblygiad cymdeithas Afghanistan yn unol â’r hawliau a’r cyfrifoldebau a warantir iddynt gan Islam a chyfraith hawliau dynol rhyngwladol.” Pwynt 10, Communique gan y Sefydliad Cydweithrediad Islamaidd.

Cyfathrebiad Terfynol Cyfarfod Arbennig Pwyllgor Gwaith yr OIC ar “Y Datblygiadau Diweddar a’r Sefyllfa Ddyngarol yn Afghanistan” Darllen Mwy »

Afghanistan: Taliban i osod rheolau newydd ar waith cymorth i fenywod, meddai’r Cenhedloedd Unedig

Cawn ein calonogi gan adroddiad taith Martin Griffith, Is-ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig dros Faterion Dyngarol, o amgylch Afghanistan, sy'n tynnu sylw at ryngweithio â'r Taliban sy'n dangos craciau ym monolith yr awdurdod presennol. Mae nifer calonogol o Taliban taleithiol yn ymddangos yn barod i newid.

Afghanistan: Taliban i osod rheolau newydd ar waith cymorth i fenywod, meddai’r Cenhedloedd Unedig Darllen Mwy »

Ni ddylai Hawliau Merched fod yn elfen fargeinio rhwng y Taliban a'r Gymuned Ryngwladol

Wrth i ni barhau â'r gyfres ar waharddiadau'r Taliban ar addysg a chyflogaeth menywod, mae'n hanfodol i'n dealltwriaeth a'n camau gweithredu pellach glywed yn uniongyrchol gan fenywod Afghanistan sy'n gwybod orau am y niwed y mae'r gwaharddiadau hyn yn ei achosi; nid yn unig ar y menywod yr effeithir arnynt a'u teuluoedd, ond ar y genedl gyfan Afghanistan. Mae'r datganiad hwn gan glymblaid o sefydliadau menywod Afghanistan yn disgrifio'r niwed hwn yn llawn.

Ni ddylai Hawliau Merched fod yn elfen fargeinio rhwng y Taliban a'r Gymuned Ryngwladol Darllen Mwy »

Datganiad i'r Wasg yn dilyn Ymweliad Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a Chyfarwyddwr Gweithredol Merched y Cenhedloedd Unedig ag Afghanistan

Mae'r swydd hon, datganiad sy'n deillio o ddirprwyaeth lefel uchel gan y Cenhedloedd Unedig i Afghanistan, yn rhan o gyfres ar olygiadau Rhagfyr y Taliban, sy'n gwahardd menywod rhag mynychu prifysgol a chyflogaeth yn y cyrff anllywodraethol sy'n darparu gwasanaethau hanfodol i bobl Afghanistan.

Datganiad i'r Wasg yn dilyn Ymweliad Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a Chyfarwyddwr Gweithredol Merched y Cenhedloedd Unedig ag Afghanistan Darllen Mwy »

Cymryd Gwystl Dyngariaeth – Achos Afghanistan a Sefydliadau Amlochrog

Mae amlochrogiaeth i fod i warantu hawliau dynol ac urddas, i bawb, bob amser. Ond wrth i gyfundrefnau llywodraethol wanhau, felly hefyd endidau amlochrog traddodiadol sy'n ddibynnol iawn ar y llywodraethau hynny. Mae’n bryd cael rhwydweithiau trawswladol cymunedol sy’n seiliedig ar arweinwyr sy’n pontio’r cenedlaethau, yn amlddiwylliannol ac yn sensitif i ryw.

Cymryd Gwystl Dyngariaeth – Achos Afghanistan a Sefydliadau Amlochrog Darllen Mwy »

Llythyr arwyddo i'r Cenhedloedd Unedig ac OIC ar Hawliau Dynol Merched yn Afghanistan

Os gwelwch yn dda, ystyriwch lofnodi'r llythyr hwn mewn ymateb i effaith ddinistriol y gwaharddiadau diweddar ar addysg uwch a gwaith menywod yn Afghanistan. Mae Crefyddau dros Heddwch a Chanolfan Ryng-ffydd Efrog Newydd yn cynnal y llythyr hwn gyda chyrff anllywodraethol eraill sy'n seiliedig ar ffydd a dyngarol cyn cyfarfodydd lefel uchel rhwng Swyddogion y Cenhedloedd Unedig a'r Taliban neu “Awdurdodau De Facto.”

Llythyr arwyddo i'r Cenhedloedd Unedig ac OIC ar Hawliau Dynol Merched yn Afghanistan Darllen Mwy »

Ddim Yn Ein Enw: Datganiad ar y Taliban ac Addysg Merched

Mae'r Cyngor Materion Cyhoeddus Mwslimaidd, yn y datganiad hwn sy'n galw am wrthdroi gwaharddiad y Taliban ar addysg merched a menywod, yn ailadrodd yr haeriadau sy'n cael eu gwneud nawr gan gynifer o sefydliadau Mwslimaidd. Mae'r polisi yn wrth-Islamaidd ac yn gwrth-ddweud un o egwyddorion sylfaenol y ffydd ar yr hawl a'r angen am addysg i bawb, felly mae'n rhaid ei ddiddymu ar unwaith.

Ddim Yn Ein Enw: Datganiad ar y Taliban ac Addysg Merched Darllen Mwy »

PEIDIWCH Â FOD YN WYLIWR: Gweithredwch mewn Undod â Merched Afghanistan

Mae’r datganiad hwn yn gwneud gofynion penodol, gan gynnwys (ymysg eraill), cydnabod yr hawl ddynol i addysg gyda gwrthdroi ar unwaith y gwaharddiad ar ferched a merched rhag mynychu prifysgolion ac ysgolion uwchradd, a gofyn i’r gymuned ryngwladol roi llais ym mhob fforwm gyda “y awdurdodau de facto” i'r angen i gyflawni'r hawl hon.

PEIDIWCH Â FOD YN WYLIWR: Gweithredwch mewn Undod â Merched Afghanistan Darllen Mwy »

“Heddwch, Addysg ac Iechyd” - Defnyddiwch Eich Llais ar gyfer y Di-lais

Rydym yn annog aelodau’r GCPE i gefnogi ple Sakena Yacoobi i roi llais i bobl Afghanistan y mae eu cyflwr enbyd wedi’i anwybyddu’n gyffredinol gan gymuned y byd ac wedi mynd i’r afael yn annigonol gan yr Unol Daleithiau sydd eto i gyflawni addewidion i’r Affganiaid sydd, er eu bod wedi cynorthwyo. yr Unol Daleithiau, eu gadael ar ôl i drugareddau y Taliban.

“Heddwch, Addysg ac Iechyd” - Defnyddiwch Eich Llais ar gyfer y Di-lais Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig