adeiladwyr heddwch #women

Logo GNWP

Mae'r Rhwydwaith Byd-eang o Women Peacebuilders yn ceisio Intern Cyfathrebu Adeiladu Heddwch

Mae'r Rhwydwaith Byd-eang o Women Peacebuilders yn chwilio am Intern Cyfathrebu Adeiladu Heddwch rhan-amser am gyfnod o 6 mis. Bydd yr Intern Cyfathrebu Adeiladu Heddwch yn cymryd rhan mewn gwaith eiriolaeth, cyfryngau a chyfathrebu ynghylch rhaglenni GNWP ar hawliau menywod, cydraddoldeb rhywiol, atal gwrthdaro, adeiladu heddwch a chynnal heddwch. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Chwefror 15.

Mae'r Rhwydwaith Byd-eang o Women Peacebuilders yn ceisio Intern Cyfathrebu Adeiladu Heddwch Darllen Mwy »

Llysgennad Merched dros Heddwch, myfyrdodau Noella Muhamiriza ar gyfer Fforwm Byd-eang Datblygu'r OECD 2018

Cymerodd Rhwydwaith Byd-eang Merched Llysgennad Heddwch Adeiladwyr Heddwch, Noella Muhamiriza, ran yn Fforwm Byd-eang Datblygu 2018 a gynhaliwyd gan yr OECD. Cyhoeddodd Noella alwad glir i weithredu i aelodau’r gymuned ryngwladol fuddsoddi mewn heddwch ac addysg sy’n sensitif i ryw ar gyfer dynion a bechgyn ac i gymryd rhan mewn prif ffrydio rhywedd yng nghwricwla ysgolion fel rhywbeth sy’n hanfodol i’r Agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch.

Llysgennad Merched dros Heddwch, myfyrdodau Noella Muhamiriza ar gyfer Fforwm Byd-eang Datblygu'r OECD 2018 Darllen Mwy »

Galwad am geisiadau: Cymrodoriaeth Cora Weiss 2018-2019 ar gyfer Adeiladwyr Heddwch Merched Ifanc

Mae'n bleser gan Rwydwaith Byd-eang Adeiladwyr Heddwch Menywod (GNWP) gyhoeddi ei drydedd Gymrodoriaeth Cora Weiss flynyddol ar gyfer Adeiladwyr Heddwch Merched Ifanc. Wedi'i lansio yn 2015, nod y Gymrodoriaeth yw cefnogi datblygiad menywod ifanc sy'n adeiladu heddwch a sicrhau bod mwy o bobl ifanc yn rhannu gweledigaeth Cora ar gyfer heddwch cynaliadwy a chydraddoldeb rhywiol fel rhannau cryf ac annatod o'n diwylliant byd-eang.

Galwad am geisiadau: Cymrodoriaeth Cora Weiss 2018-2019 ar gyfer Adeiladwyr Heddwch Merched Ifanc Darllen Mwy »

Ymchwilydd Heddwch, Rhaglen Heddwch Menywod Sefydliad Heddwch a Chyfiawnder Kroc, San Diego

Bydd dau Ymchwilydd Heddwch yn gweithio gyda phedwar Cymrawd Menywod Heddwch i ddogfennu'r strategaethau adeiladu heddwch a'r heriau sy'n eu hwynebu yn eu gwaith i ddod â chylchoedd trais i ben. Mae'r rhaglen Women PeaceMakers wedi'i lleoli yn y Sefydliad Heddwch a Chyfiawnder (IPJ) yn Ysgol Astudiaethau Heddwch Kroc Prifysgol San Diego. 

Ymchwilydd Heddwch, Rhaglen Heddwch Menywod Sefydliad Heddwch a Chyfiawnder Kroc, San Diego Darllen Mwy »

Calon maddeuant: Mae menywod o Uganda unwaith yn filwyr plant bellach yn arwain heddwch trwy addysg heddwch

Mae'r Sr Rosemary Nyirumbe yn goruchwylio ymdrech i ysgrifennu cwricwlwm heddwch sy'n benodol i fenywod gyda goroeswyr blynyddoedd terfysgaeth gogledd Uganda. Bydd y cwricwlwm yn defnyddio enghreifftiau a dulliau bywyd go iawn sydd wedi helpu menywod yn Gulu, gan ddysgu menywod mewn meysydd eraill ar ôl gwrthdaro sut i ddod o hyd i heddwch ynddynt eu hunain ac yn eu cymunedau.

Calon maddeuant: Mae menywod o Uganda unwaith yn filwyr plant bellach yn arwain heddwch trwy addysg heddwch Darllen Mwy »

Sefydliad Heddwch a Chyfiawnder Joan B. Kroc yn Ysgol Astudiaethau Heddwch Kroc Prifysgol San Diego: Derbyn Ceisiadau am Raglen Gwneuthurwyr Heddwch Menywod

Bydd y Rhaglen Women PeaceMakers newydd yn cynnig cymrodoriaeth unigryw i adeiladwyr heddwch, sy'n canolbwyntio ar gryfhau a gwella ymdrechion heddwch mewn cymunedau ledled y byd yr effeithir arnynt gan wrthdaro. Bydd y gymrodoriaeth 10 mis yn gwneud hyn trwy adeiladu cymuned ymgysylltiedig o bedwar adeiladwr heddwch o gymunedau yr effeithir arnynt gan wrthdaro a phedwar partner heddwch rhyngwladol sy'n ceisio trawsnewid eu gallu i adeiladu heddwch gyda'i gilydd. Dyddiad cau y Cais: Mai 31, 2017.

Sefydliad Heddwch a Chyfiawnder Joan B. Kroc yn Ysgol Astudiaethau Heddwch Kroc Prifysgol San Diego: Derbyn Ceisiadau am Raglen Gwneuthurwyr Heddwch Menywod Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig