adeiladwyr heddwch #women

Fideo gweminar o Fenywod yn Gweithredu Diogelwch Dynol yng Nghanol Rhyfel: Digwyddiad Cyfochrog CSW er Anrhydedd i Dr. Betty Reardon

Ar 18 Mawrth cynhaliwyd Digwyddiad Paralel Comisiwn ar Statws Merched er Anrhydedd Dr. Betty A. Reardon. Amlygodd y digwyddiad y cysylltiadau cymhleth rhwng militariaeth, tlodi, a newid hinsawdd trwy lens diogelwch ffeministaidd. Fideo ar gael nawr.

Fideo gweminar o Fenywod yn Gweithredu Diogelwch Dynol yng Nghanol Rhyfel: Digwyddiad Cyfochrog CSW er Anrhydedd i Dr. Betty Reardon Darllen Mwy »

Argyfwng Hinsawdd a Hawliau Merched yn Ne Asia: Celfyddyd Anu Das

Arlunydd Americanaidd a aned yn India yw Anu Das ac mae ei dawn yn creu cynrychiolaeth weledol o ganfyddiadau dwys o ystod o faterion sy'n llywio addysg heddwch. Mae'r mwclis a ddangosir yma wedi'u hysbrydoli gan yr argyfwng hinsawdd wrth iddo effeithio ar harddwch a chynaliadwyedd y byd naturiol, a chysylltiad dwfn menywod â'n Daear fyw a'n hymdeimlad o gyfrifoldeb amdani.

Argyfwng Hinsawdd a Hawliau Merched yn Ne Asia: Celfyddyd Anu Das Darllen Mwy »

Mae GCPE yn llofnodi'r Compact ar Fenywod, Heddwch, a Diogelwch a Gweithredu Dyngarol. Ymunwch â ni!

Wrth i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch arwyddo i'r “Compact Menywod, Heddwch a Diogelwch a Gweithredu Dyngarol (WPS-HA),” rydym yn amlygu ein cyfrifoldebau fel cyfranogwyr mewn cymdeithas sifil fyd-eang, tarddiad rhai o'r normau rhyngwladol mwyaf arwyddocaol yr ydym ni galw ar. Mae GCPE yn annog ein darllenwyr a'n haelodau i alw ar yr holl sefydliadau cymdeithas sifil y maent yn gweithio trwyddynt i arwyddo ac ymuno â'r Compact.

Mae GCPE yn llofnodi'r Compact ar Fenywod, Heddwch, a Diogelwch a Gweithredu Dyngarol. Ymunwch â ni! Darllen Mwy »

Lleisiau Merched Afghanistan

Ychydig iawn o sylw a roddwyd i brofiadau a safbwyntiau pobl Afghanistan yn yr adroddiadau ar faterion yn ymwneud â thynnu milwyr UDA a NATO yn ôl o Afghanistan, a llai fyth i anghenion a safbwyntiau penodol menywod. Mae barn menywod Afghanistan wedi bod ymhlith y cliriaf a mwyaf adeiladol o bosibl. Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn dod â barn dau sydd wedi ymrwymo'n ddewr i baratoi eu cyd-ddinasyddion ar gyfer cymryd rhan wrth bennu dyfodol eu gwlad.

Lleisiau Merched Afghanistan Darllen Mwy »

Mae heddwch cynaliadwy yn gofyn am weithredu trawsnewidiol! Beth sydd gan adeiladwyr heddwch menywod lleol i'w ddweud cyn 20fed Pen-blwydd yr agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch?

Mae Global Network of Women Peacebuilders, Merched y Cenhedloedd Unedig, ac Iwerddon wedi mynd ati i drefnu cyfres o ymgynghoriadau â menywod lleol i lywio Adolygiad Pensaernïaeth Adeiladu Heddwch 2020 ac 20fed Pen-blwydd UNSCR 1325.

Mae heddwch cynaliadwy yn gofyn am weithredu trawsnewidiol! Beth sydd gan adeiladwyr heddwch menywod lleol i'w ddweud cyn 20fed Pen-blwydd yr agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch? Darllen Mwy »

Arfau neu Les

Mae'r Rhwydwaith Byd-eang o Women Peacebuilders yn lansio ymgyrch i leihau gwariant ar arfau: “Tuag at Ddiogelwch Dynol; Symud Ffocws Diogelwch Cenedlaethol o'r Wladwriaeth i'r Bobl. ” Mae eu cynnig yn galw am ddargyfeirio gwariant milwrol tuag at yr agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch.

Arfau neu Les Darllen Mwy »

Gweithredwyr Ysgolheigion fel Dinasyddion Byd-eang: Eirioli Cyfranogiad Lleol a Chyson Menywod yng Ngwleidyddiaeth Heddwch

Yn y swydd arbennig hon, mae Betty Reardon yn cyflwyno cysyniad a strategaeth cynlluniau gweithredu pobl: mae cymdeithas sifil yn cynllunio fel ffordd i fenywod ar lawr gwlad gael mwy o fewnbwn i bolisïau cyhoeddus i ddeddfu UNSCR 1325 ar fenywod, heddwch a diogelwch. 

Gweithredwyr Ysgolheigion fel Dinasyddion Byd-eang: Eirioli Cyfranogiad Lleol a Chyson Menywod yng Ngwleidyddiaeth Heddwch Darllen Mwy »

Mae Cronfa Heddwch a Dyngarol y Merched bellach yn derbyn ceisiadau am Ymateb Brys WPHF COVID-19

Mae Cronfa Heddwch a Dyngarol y Merched yn darparu cyllid sefydliadol i sefydliadau cymdeithas sifil sy'n gweithio ar fenywod, heddwch a diogelwch a materion a phrosiectau dyngarol sy'n darparu camau ymatebol i ryw i argyfwng COVID19. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Ebrill 28.

Mae Cronfa Heddwch a Dyngarol y Merched bellach yn derbyn ceisiadau am Ymateb Brys WPHF COVID-19 Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig