#women heddwch a diogelwch

O Llwynogod a Chwmni Cyw Iâr* - Myfyrdodau ar “Fethiant yr Agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch”

Mae aelod-wladwriaethau’r Cenhedloedd Unedig wedi methu â chyflawni eu rhwymedigaethau UNSCR 1325, gyda rhith-silffoedd o gynlluniau gweithredu y bu llawer o sôn amdanynt. Fodd bynnag, mae’n amlwg nad yw’r methiant yn yr Agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch, nac ym mhenderfyniad y Cyngor Diogelwch a’i esgorodd, ond yn hytrach ymhlith yr aelod-wladwriaethau sydd wedi walio yn hytrach na gweithredu Cynlluniau Gweithredu Cenedlaethol. “Ble mae'r merched?” gofynnodd siaradwr yn y Cyngor Diogelwch yn ddiweddar. Fel y mae Betty Reardon yn nodi, mae'r menywod ar lawr gwlad, yn gweithio'n uniongyrchol i gyflawni'r agenda.

RHYFEL: HerStory – Myfyrdodau ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Mae Mawrth 8 yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, achlysur ystyrlon i fyfyrio ar y posibiliadau o gyflymu tegwch rhwng y rhywiau o'r lleol i'r byd-eang. Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn annog ymholi a gweithredu tuag at archwilio'r effaith y mae rhyfeloedd yn ei chael ar fenywod a merched, yn ogystal â rhagweld y strwythurau y mae'n rhaid eu newid i sicrhau cydraddoldeb a diogelwch dynol.

Mae GCPE yn llofnodi'r Compact ar Fenywod, Heddwch, a Diogelwch a Gweithredu Dyngarol. Ymunwch â ni!

Wrth i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch arwyddo i'r “Compact Menywod, Heddwch a Diogelwch a Gweithredu Dyngarol (WPS-HA),” rydym yn amlygu ein cyfrifoldebau fel cyfranogwyr mewn cymdeithas sifil fyd-eang, tarddiad rhai o'r normau rhyngwladol mwyaf arwyddocaol yr ydym ni galw ar. Mae GCPE yn annog ein darllenwyr a'n haelodau i alw ar yr holl sefydliadau cymdeithas sifil y maent yn gweithio trwyddynt i arwyddo ac ymuno â'r Compact.

Anadlu Bywyd i mewn i UNSCR 1325 - Mae grwpiau menywod yn galw am rym cadw heddwch y Cenhedloedd Unedig yn Afghanistan

Mae Penderfyniad 1325 Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch yn gorfodi aelod-wladwriaethau i amddiffyn menywod mewn sefyllfaoedd o wrthdaro. Fel pob norm a safon gyfreithiol, mae ei ddefnyddioldeb yn gorwedd wrth ei gymhwyso i sefyllfaoedd go iawn. Mae cymdeithas sifil bellach yn symud i symud aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig i gymhwyso ei hegwyddorion yn Afghanistan. Mae'r ddarpariaeth amddiffyn hefyd yn darparu'r sail i'r Cenhedloedd Unedig ddefnyddio ceidwaid heddwch.

Deiseb dros leoli llu cadw heddwch i Afghanistan i ddarparu diogelwch i'r rhai mwyaf agored i niwed a helpu i adfer trefn sifil

Rai wythnosau yn ôl, llofnododd llawer i gymeradwyo llythyr Mai 14 at yr Arlywydd Biden yn gofyn am gymorth a amddiffyniad dyngarol i ferched a merched Afghanistan y mae eu diogelwch wedi cael ei beryglu trwy dynnu milwyr yr Unol Daleithiau a NATO yn ôl. Nawr rydym yn ceisio'ch cefnogaeth i atgyfnerthu'r alwad am ddefnyddio llu cadw heddwch i ddarparu diogelwch i'r bregus a gwireddu cadoediad i helpu i adfer trefn sifil fel y gellir sicrhau setliad gwleidyddol cynhwysol a sefydlog.

Lleisiau Merched Afghanistan

Mae gohebiaeth ar faterion yn ymwneud â thynnu milwyr yr Unol Daleithiau a NATO o Afghanistan wedi rhoi cyn lleied o sylw â phosibl i brofiadau a safbwyntiau pobl Afghanistan, a llai fyth i anghenion a safbwyntiau penodol menywod. Mae barn menywod Afghanistan wedi bod ymhlith y rhai cliriaf a mwyaf adeiladol o bosibl. Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn dod â barn dau sydd wedi ymrwymo'n ddewr i baratoi eu cyd-ddinasyddion ar gyfer cymryd rhan wrth bennu dyfodol eu gwlad.

Sgroliwch i'r brig