# gweminar

Trawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti (fideo gweminar nawr ar gael)

Ar Fai 20, 2024, cyd-gynhaliwyd gweminar rhithwir ar “Drawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti” gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a NISSEM. Aeth y gweminar i’r afael â’r potensial ar gyfer gweithredu Argymhelliad arloesol 2023 ar Addysg dros Heddwch, Hawliau Dynol a Datblygu Cynaliadwy a fabwysiadwyd gan holl Aelod-wladwriaethau UNESCO ym mis Tachwedd 2023.

Trawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti (fideo gweminar nawr ar gael) Darllen Mwy »

Mae Mayors for Peace yn cynnal gweminar addysg heddwch: Recordio nawr ar gael ar-lein

Gan anelu at ysgogi gweithgareddau heddwch dan arweiniad ieuenctid mewn aelod-ddinasoedd, cynhaliodd Mayors for Peace weminar addysg heddwch i roi cyfle i arweinwyr ifanc sy'n ymwneud â gweithgareddau heddwch rannu gwybodaeth am eu gweithgareddau a chymryd rhan mewn deialog.

Mae Mayors for Peace yn cynnal gweminar addysg heddwch: Recordio nawr ar gael ar-lein Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig