#Rhyfel

Torri allan o resymeg rhyfel: a oes persbectif heddwch i'r rhyfel Rwsia-Wcreineg?

Mae'r addysgwr heddwch Werner Wintersteiner yn dod â phersbectif ymchwil heddwch i ddeall deinameg rhyfel Rwsia-Wcráin ac yn archwilio'r posibiliadau ar gyfer heddwch. Gall ei chwe sylw fod yn gyfres o ymholiadau i gefnogi deialog feirniadol ar y sefyllfa a’i photensial i’w datrys a/neu drawsnewid.

Torri allan o resymeg rhyfel: a oes persbectif heddwch i'r rhyfel Rwsia-Wcreineg? Darllen Mwy »

Gwneud Iawn Gettysburg: Galwad am gyflwyniadau ar gyfer cystadleuaeth yng Ngogledd America!

Mae Rhaglen Astudiaethau Heddwch a Chyfiawnder Coleg Gettysburg, mewn cydweithrediad â'r Sefydliad Rhyfel Cartref, bellach yn derbyn cyflwyniadau o dderbyniadau modern ar Anerchiad Gettysburg gan Lincoln. Mae'r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr israddedig neu ysgol uwchradd sy'n byw yng Ngogledd America.

Gwneud Iawn Gettysburg: Galwad am gyflwyniadau ar gyfer cystadleuaeth yng Ngogledd America! Darllen Mwy »

Achos Mighty yn erbyn y Rhyfel: Yr hyn a gollwyd yn America yn y Dosbarth Hanes yr Unol Daleithiau a Beth Ydym Ni (Y cyfan) yn Gall ei wneud Nawr

Mae llyfr Kathy Beckwith yn adrodd hanes rhyfeloedd America sy’n cynnwys “What America Missed in US History Class.” Mae hi'n manylu ar pam mae rhyfel yn gwerthu, diffygion cyfiawnhad cyffredin dros ryfel, gwir gostau rhyfel, a dewisiadau amgen synhwyrol. Mae “A Mighty Case Against War” yn cynnig bod y system hon o drais llywodraethol a gefnogir yn ddiwylliannol, sydd wedi’i gwreiddio’n ddwfn, yn rhy gostus, dinistriol, gwrthgynhyrchiol, ac annynol i adael heb ei herio. 

Achos Mighty yn erbyn y Rhyfel: Yr hyn a gollwyd yn America yn y Dosbarth Hanes yr Unol Daleithiau a Beth Ydym Ni (Y cyfan) yn Gall ei wneud Nawr Darllen Mwy »

Addysgu heddwch, adeiladu gwytnwch: Asesu Effaith Addysg Heddwch i Syriaid Ifanc

Ym mis Hydref 2015, lansiodd International Alert brosiect gyda'r nod o adeiladu sylfaen dystiolaeth i ddangos y rôl y gall addysg heddwch ei chwarae wrth fynd i'r afael ag anghenion Syriaid ifanc a chynyddu eu gwytnwch yn wyneb trais, dadleoli a rhyfel; yn benodol eu gwytnwch i recriwtio gan grwpiau arfog. Mae tystiolaeth a gasglwyd trwy waith Alert gyda sefydliadau cymdeithas sifil Syria yn Syria, Libanus a Thwrci yn dangos bod darparu cefnogaeth seicogymdeithasol, lleoedd diogel, modelau rôl cefnogol a chadarnhaol i oedolion, a gwersi ar sail gwerth mewn di-drais, hawliau dynol a hunanofal. yn helpu pobl ifanc i lywio ac ymdopi ag effaith rhyfel.

Addysgu heddwch, adeiladu gwytnwch: Asesu Effaith Addysg Heddwch i Syriaid Ifanc Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig