diddymu #war

Rhyfel Dim Mwy

Mae'r Pwyllgor ar Addysgu Am y Cenhedloedd Unedig, gyda chyd-noddi Cenhadaeth Barhaol Gweriniaeth Korea i'r Cenhedloedd Unedig, wedi cysegru ei gynhadledd 2020 i'r thema “Rhyfel Dim Mwy.” Bydd y gynhadledd yn ymgynnull yn y Cenhedloedd Unedig ar Chwefror 28.

Rhyfel Dim Mwy Darllen Mwy »

Her Fyd-eang Tony Jenkins

Bwrw'ch pleidlais i helpu'r Cydlynydd Ymgyrch Fyd-eang i ennill Gwobr Dewis y Bobl!

Mae Tony Jenkins, Cydlynydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, yn un o ddeg sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yng nghystadleuaeth Her yr Addysgwyr a grëwyd gan y Global Challenges Foundation. Mae Tony hefyd ar y gweill ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl - a gallwch ei helpu i ennill trwy fwrw pleidlais erbyn Mai 1!

Bwrw'ch pleidlais i helpu'r Cydlynydd Ymgyrch Fyd-eang i ennill Gwobr Dewis y Bobl! Darllen Mwy »

Gwobr Heddwch Nobel 2018: eiliad cyraeddadwy

Mae'r Wobr Nobel hon yn cyflwyno eiliad gyffyrddadwy. Mae rhy ychydig yn ymwybodol o ba mor hanfodol yw trais yn erbyn menywod (VAW) i ryfel a gwrthdaro arfog. Bydd VAW yn parhau i fodoli cyhyd â bod rhyfel yn bodoli. Nid yw dileu VAW yn ymwneud â gwneud rhyfel rywsut yn “fwy diogel” neu'n fwy “dyngarol.” Mae lleihau a dileu VAW yn dibynnu ar ddileu rhyfel. 

Gwobr Heddwch Nobel 2018: eiliad cyraeddadwy Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig