Lleihad #violence

Dewisiadau Beirniadol: Asesu Effeithiau Addysg ac Ymgysylltu Dinesig ar Tuedd Ieuenctid Somalïaidd Tuag at Drais

Mae deall beth sy'n gweithio i leihau trais, gan gynnwys eithafiaeth dreisgar, yn flaenoriaeth allweddol i lawer o lunwyr polisi. Er gwaethaf yr angen hwn, hyd yma ychydig iawn o waith ymchwil sy'n gwerthuso effeithiau rhaglenni datblygu ar leihau trais. Er mwyn mynd i'r afael â'r bwlch hwn mewn gwybodaeth, cynhaliodd Mercy Corps werthusiad effaith trylwyr o raglen ieuenctid 5 mlynedd â ffocws ar sefydlogrwydd yn Somalia a elwir yn Fenter Arweinwyr Ieuenctid Somali (SYLI).

Dewisiadau Beirniadol: Asesu Effeithiau Addysg ac Ymgysylltu Dinesig ar Tuedd Ieuenctid Somalïaidd Tuag at Drais Darllen Mwy »

Menter heddwch: Gweithwyr proffesiynol i gael eu hyfforddi fel llysgenhadon heddwch (Pacistan)

Mae'r sefydliad anllywodraethol Grymuso trwy Integreiddio Creadigol wedi llofnodi memorandwm cyd-ddealltwriaeth gyda Chanolfannau Hyfforddiant Galwedigaethol Pacistan ar gyfer gweithredu prosiect tri mis o'r enw Gweithwyr Proffesiynol fel Llysgenhadon Heddwch yn Multan. O dan y prosiect, bydd unigolion yn cael eu neilltuo i ymweld â sefydliadau a sefydliadau academaidd i ddatblygu rhinweddau arweinyddiaeth ac i hyfforddi gweithwyr proffesiynol i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n hyrwyddo mentrau heddwch yn eu sefydliadau priodol.

Menter heddwch: Gweithwyr proffesiynol i gael eu hyfforddi fel llysgenhadon heddwch (Pacistan) Darllen Mwy »

A All Addysgu Heddwch Leihau Troseddau Treisgar?

Mae gan fyfyrwyr polisi cyhoeddus ym Mhrifysgol Georgetown syniad ar gyfer lleihau trais ym mhrifddinas y genedl: clwstwr heddwch. Yn seiliedig ar raglen gwrth-drais ryngwladol a luniwyd gan offeiriad o Colombia, mae'r ymagwedd yn dysgu sgiliau datrys gwrthdaro i bobl ifanc. Mewn geiriau eraill, mae ieuenctid cythryblus mewn perygl yn cael gweithdai ar faddeuant a chymod. Y nod yw torri cylch o ddial treisgar a chreu diwylliant o heddwch yn araf bach. Ddechrau mis Mawrth, enillodd tîm o fyfyrwyr graddedig o Ysgol Polisi Cyhoeddus McCourt yn Georgetown $5,000 i lansio fersiwn DC o’r rhaglen mewn rhai grwpiau o gymdogaethau neu “glystyrau” daearyddol.

A All Addysgu Heddwch Leihau Troseddau Treisgar? Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig