#values ​​addysg

Cyhoeddiad newydd – “Addysg sy’n creu gwerth: Canfyddiadau ac arfer athrawon”

Gan gynnig pwynt cyfeirio canolog ac ystod eang o safbwyntiau byd-eang o brofiadau addysgu ar addysg sy’n creu gwerth (TAA), mae’r llyfr hwn yn rhoi sylw amserol i faterion cyfoes globaleiddio (Heddwch, Hawliau Dynol, Amrywiaeth, Cynaliadwyedd) y mae llawer o sefydliadau addysgol o’u cwmpas. gall y byd ddod ar eu traws.

Cyhoeddiad newydd – “Addysg sy’n creu gwerth: Canfyddiadau ac arfer athrawon” Darllen Mwy »

Mae pobl ifanc yn ennill sgiliau a gwybodaeth am Addysg Heddwch a Gwerthoedd (Rwanda)

Cynhaliwyd gweithdy Pencampwyr Ieuenctid tridiau ar Addysg Heddwch a Gwerthoedd gan Aegis ar Gofeb Hil-laddiad Kigali yn ystod wythnos gyntaf mis Chwefror, gan ddod â 25 o bobl ifanc o Kigali a’r cyffiniau ynghyd. Cawsant wybodaeth am y llwybr i drais, y llwybr i heddwch, eiriolaeth, bod yn oruchwyliwr, arweinyddiaeth, datblygu prosiectau, cydraddoldeb rhyw, trawma ac iachâd.

Mae pobl ifanc yn ennill sgiliau a gwybodaeth am Addysg Heddwch a Gwerthoedd (Rwanda) Darllen Mwy »

Dysgu gan addysgwr heddwch profiadol ym Mhacistan

Mae Zahid Shahab Ahmed, Gohebydd Lleol Peace Direct ar gyfer Pacistan, yn cyfweld â Sitwat Yusafzai o Ysgol Ramadeg Rawalpindi, addysgwr heddwch profiadol ym Mhacistan i ddarganfod beth sydd ei angen i weithredu rhaglen addysg heddwch lwyddiannus yn y wlad. Yn seiliedig ar arsylwadau Ahmed, mae llwyddiant addysg heddwch ym Mhacistan yn dibynnu ar ansawdd y cwricwla a'r addysgu, a pherthnasedd y deunydd i'r disgybl. Mae wedi gweld llawer o brosiectau ar draws y wlad, rhai â chwricwla cryf a rhai â dysgu eithriadol, ond anaml y mae gan brosiectau moethusrwydd y ddau.

Dysgu gan addysgwr heddwch profiadol ym Mhacistan Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig