#USIP

Nodweddion Digwyddiad Wythnos Addysg Ryngwladol USIP / NAFSA Trafodaeth ar Golegau Cymunedol, Ymdrechion Fulbright, Mentrau NAFSA, a Chyfraniadau Addysg Uwch

Fel rhan o gydnabyddiaeth Wythnos Addysg Ryngwladol, cynhaliodd Sefydliad Heddwch yr UD (USIP) a NAFSA: Cymdeithas Addysgwyr Rhyngwladol ddigwyddiad a noddir ar y cyd ar Dachwedd 19, 2019, yn USIP ar “Rôl Addysg Uwch wrth Ddatrys Gwrthdaro a'i Canlyniadau.”

Nodweddion Digwyddiad Wythnos Addysg Ryngwladol USIP / NAFSA Trafodaeth ar Golegau Cymunedol, Ymdrechion Fulbright, Mentrau NAFSA, a Chyfraniadau Addysg Uwch Darllen Mwy »

Ailddiffinio Amrywedd yn Afghanistan

Mae ymddygiad treisgar ac ymosodol - yn enwedig gan ddynion ifanc - wedi dod yn norm derbyniol yng nghymdeithas Afghanistan. Mae'r Briff Heddwch hwn yn crynhoi canfyddiadau cychwynnol prosiect peilot i asesu effaith degawdau o wrthdaro a thrais ar ddynion ifanc o Afghanistan ac effaith ymdrechion i ddysgu goddefgarwch, gwrywdod heddychlon iddynt, a sgiliau datrys gwrthdaro sylfaenol ac adeiladu heddwch.

Ailddiffinio Amrywedd yn Afghanistan Darllen Mwy »

Addysg Heddwch yn Afghanistan

Ers 2014, mae USIP wedi gweithio gyda phrifysgolion cyhoeddus a phreifat yn ogystal â Gweinyddiaeth Addysg Uwch Afghanistan (MoHE) i ddatblygu cwricwlwm astudiaethau heddwch a gwrthdaro y gellir ei ddysgu gan brifysgolion ledled y wlad. Trwy ddatblygu a sefydlu rhaglenni addysg o'r fath, mae USIP yn helpu i ddatblygu cnewyllyn o arbenigwyr datrys gwrthdaro a fydd yn cyfrannu at sicrhau heddwch yn Afghanistan.

Addysg Heddwch yn Afghanistan Darllen Mwy »

Hwyl fawr Canolfan Adeiladu Heddwch Byd-eang, Helo Addysg Gyhoeddus: USIP yn Lansio Safle Addysgol Newydd

Ddiwedd mis Chwefror, lansiodd Sefydliad Heddwch yr UD (USIP) wefan newydd, “Addysg Gyhoeddus yn USIP” ar gyfer ymgysylltu â chynulleidfaoedd ieuenctid a chyhoeddus. Mae gwefan y Global Peacebuilding Centre, a sefydlwyd yn 2012, wedi ymddeol.

Hwyl fawr Canolfan Adeiladu Heddwch Byd-eang, Helo Addysg Gyhoeddus: USIP yn Lansio Safle Addysgol Newydd Darllen Mwy »

Addysg Heddwch ym Mhacistan

Mae bron pob gwlad yn Ne Asia yn wynebu milwriaethus a gwrthdaro i raddau. Mae Pacistan wedi bod yn arbennig o dueddol. Mae addysg heddwch yn mynd i’r afael ag achosion sylfaenol gwrthdaro ac felly mae’n ddatrysiad tymor hir cynaliadwy mewn ymdrechion datrys ac atal gwrthdaro. Mae'r adroddiad hwn yn archwilio naw menter addysg heddwch gynrychioliadol ym Mhacistan i ddeall yn well pa fathau o ymyriadau oedd fwyaf effeithiol, y gwahaniaethau a'r tebygrwydd rhwng rhaglenni addysg heddwch a chwricwla mewn ysgolion a madrassas, a'r hyn y gall y maes adeiladu heddwch ei dynnu o'r astudiaethau achos a ddewiswyd.

Addysg Heddwch ym Mhacistan Darllen Mwy »

Mynd i'r afael â Breuder - Agenda Ddysgu Newydd

Mae'r Grŵp Astudio Fragility yn ymdrech annibynnol, amhleidiol, Gwaddol Carnegie dros Heddwch Rhyngwladol, y Ganolfan Diogelwch Americanaidd Newydd a Sefydliad Heddwch yr Unol Daleithiau. Nod y brîff hwn yw disgrifio'r hyn sydd ei angen i ddatblygu a gweithredu agenda ddysgu fwy cadarn ac effeithiol sy'n canolbwyntio ar fynd i'r afael â breuder sy'n llywio penderfyniadau polisi yn effeithiol.

Mynd i'r afael â Breuder - Agenda Ddysgu Newydd Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig