#Cenhedloedd Unedig

Trafodaeth banel lefel uchel ar weithredu Datganiad y Cenhedloedd Unedig ar Addysg a Hyfforddiant Hawliau Dynol: arferion a heriau da - Datganiad agoriadol gan y Dirprwy Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol

Mae'r drafodaeth banel hon yn nodi bum mlynedd ers i'r Cynulliad Cyffredinol dderbyn Datganiad y Cenhedloedd Unedig ar Addysg a Hyfforddiant Hawliau Dynol. Mae'r Datganiad hwn yn gosod addysg a hyfforddiant hawliau dynol fel piler craidd ein prosiect gwych i wireddu pob hawl i bawb.

Trafodaeth banel lefel uchel ar weithredu Datganiad y Cenhedloedd Unedig ar Addysg a Hyfforddiant Hawliau Dynol: arferion a heriau da - Datganiad agoriadol gan y Dirprwy Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol Darllen Mwy »

Ymladd terfysgaeth heb freichiau: Gwneuthurwr heddwch 23 oed o Nigeria o barth terfysgaeth

Cynghrair Ieuenctid yn erbyn Terfysgaeth (YOCAT) birthed Imrana Alhaji Buba yn 18 oed. Mae Imrana yn disgrifio YOCAT fel '' sefydliad dan arweiniad gwirfoddolwyr yng ngogledd Nigeria sy'n gweithio i uno ieuenctid yn erbyn eithafiaeth dreisgar trwy raglenni addysg heddwch gwrth-radicaleiddio mewn ysgolion a phentrefi. .

Ymladd terfysgaeth heb freichiau: Gwneuthurwr heddwch 23 oed o Nigeria o barth terfysgaeth Darllen Mwy »

Seithfed Adroddiad Dwyflynyddol Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Addysg Ddiarfogi ac Amlhau

Cyflwynwyd Seithfed Adroddiad Dwyflynyddol Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Addysg Ddiarfogi ac Amlhau (A / 71/124) i 71fed sesiwn y Cynulliad Cyffredinol i adolygu gweithrediad argymhellion astudiaeth y Cenhedloedd Unedig ar ddiarfogi a pheidio â diarddel. - addysg amlhau. Mae'r adroddiad yn cynnwys crynodebau gweithredu gan lywodraethau a sawl sefydliad cymdeithas sifil.

Seithfed Adroddiad Dwyflynyddol Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Addysg Ddiarfogi ac Amlhau Darllen Mwy »

Bydd Sefydliadau Hawliau Dynol Cenedlaethol yn chwarae rhan fwy strategol mewn addysg

Cytunodd Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig ar benderfyniad newydd ar Addysg a Hyfforddiant Hawliau Dynol yn sesiwn tri deg cyntaf y Cyngor Hawliau Dynol y gwanwyn hwn. Mae'r penderfyniad yn ail-gadarnhau ac yn ategu ymrwymiad partïon gwladol i weithredu safonau rhyngwladol ar gyfer addysg hawliau dynol yn genedlaethol bum mlynedd ar ôl Datganiad y Cenhedloedd Unedig ar Addysg a Hyfforddiant Hawliau Dynol o 2011.

Bydd Sefydliadau Hawliau Dynol Cenedlaethol yn chwarae rhan fwy strategol mewn addysg Darllen Mwy »

Mae “The Big Book: Pages for Peace” (llyfr mwyaf y byd!) Yn cychwyn Taith Heddwch Byd-eang

Bydd “Y Llyfr Mawr: Tudalennau dros Heddwch,” llyfr enfawr sy’n mesur 12 troedfedd o daldra wrth 10 troedfedd o led, yn cael ei arddangos am y tro cyntaf ym mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd ddydd Sul yma, Mawrth 20, gan nodi’r stop cyntaf mewn 2016 arfaethedig. Taith y Byd. Mae “Y Llyfr Mawr” a ddechreuwyd yn 2004, sydd bellach yn pwyso mwy na thunnell (!) yn cynnwys cyfraniadau gan fwy na 3,500 o enwogion, gan gynnwys Ymatebwyr Cyntaf 9/11, Nelson Mandela, Jimmy Carter a’r Dalai Lama.

“Rydyn ni wrth ein bodd y bydd y Llyfr Mawr yn cael ei arddangos yn ystod Diwrnod Rhyngwladol Hapusrwydd y Cenhedloedd Unedig,” meddai Betsy Sawyer, Sylfaenydd y Sefydliad Tudalennau dros Heddwch. “A hyd yn oed yn fwy cyffrous gan y gobaith o fynd â’r llyfr anhygoel hwn ledled y byd i ledaenu ei neges rymus a pharhaus o heddwch. Dyma fu breuddwyd ein plant ers dros 10 mlynedd. ”

Mae “The Big Book: Pages for Peace” (llyfr mwyaf y byd!) Yn cychwyn Taith Heddwch Byd-eang Darllen Mwy »

Gweriniaeth Corea i Gynnal Cynhadledd DPI/NGO y Cenhedloedd Unedig 30 Mai - 1 Mehefin: Ffocws ar Addysg wrth Ymgyrraedd at Nodau Datblygu Cynaliadwy

Mae'n bleser gan Adran Gwybodaeth Gyhoeddus y Cenhedloedd Unedig gyhoeddi bod Gweriniaeth Corea wedi cadarnhau ei hawydd i gynnal cynhadledd chwe deg chwech yr Adran Gwybodaeth Gyhoeddus (DPI) / Sefydliad Anllywodraethol (NGO) yn Gyeongju rhwng 30 Mai a 1 Mehefin. 2016. Wedi'i threfnu mewn cydweithrediad â Phwyllgor Gwaith Cyrff Anllywodraethol/DPI, y gymuned NGO, Llywodraeth Gweriniaeth Corea a Phwyllgor Trefnu Cenedlaethol Corea, cynhelir y Gynhadledd o dan y thema “Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang: Cyflawni Datblygiad Cynaliadwy Nodau Gyda'n Gilydd”. Hwn fydd y tro cyntaf i'r Gynhadledd DPI/NGO gael ei chynnal yn Asia.

Gweriniaeth Corea i Gynnal Cynhadledd DPI/NGO y Cenhedloedd Unedig 30 Mai - 1 Mehefin: Ffocws ar Addysg wrth Ymgyrraedd at Nodau Datblygu Cynaliadwy Darllen Mwy »

Galwad i Gyfrannu Syniadau / Cwricwla ac Adroddiad ar Gamau Gweithredu Diweddar yn Cefnogi Gweithgor Diweddedig Agored y Cenhedloedd Unedig ar Ddiarfogi Niwclear

Ar Ionawr 28, bydd Gweithgor Diweddedig Agored y Cenhedloedd Unedig ar ddiarfogi niwclear (OEWG) yn cynnal ei sesiwn gyntaf yng Ngenefa. Sefydlwyd yr OEWG, sy'n agored i holl aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac i gynrychiolwyr cymdeithas sifil, gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i weithio ar fesurau a normau cyfreithiol i gyflawni byd heb arfau niwclear. Mae UNFOLD ZERO yn darparu trosolwg o weithredoedd a pharatoadau cymdeithas sifil ar gyfer yr OEWG ac mae'n cynnal cystadleuaeth i gasglu gweithredoedd cymdeithas sifil - gallai enillwyr ennill taith i Genefa i gymryd rhan yn sesiynau mis Mai. I gefnogi’r ymdrechion hyn, mae’r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn gwahodd darllenwyr i gyflwyno meysydd astudio a meysydd llafur cyrsiau ar ddiarfogi niwclear a gyhoeddir ar wefan yr Ymgyrch.

Galwad i Gyfrannu Syniadau / Cwricwla ac Adroddiad ar Gamau Gweithredu Diweddar yn Cefnogi Gweithgor Diweddedig Agored y Cenhedloedd Unedig ar Ddiarfogi Niwclear Darllen Mwy »

Llysgennad Anwarul K. Chowdhury ar Ddiwylliant Heddwch

Cyfweliad gan Kosmos Journal of Ambassador Anwarul K. Chowdhury, Cyn Is-Ysgrifennydd-Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig, 11 Rhagfyr 2015. Amb. Mae Chowdhury yn rhannu “Cynhwysyn allweddol wrth adeiladu diwylliant heddwch yw addysg. Mae angen derbyn addysg heddwch ym mhob rhan o'r byd, ym mhob cymdeithas a gwlad fel elfen hanfodol wrth greu diwylliant heddwch. Mae pobl ifanc heddiw yn haeddu addysg hollol wahanol - un nad yw'n gogoneddu rhyfel ond sy'n addysgu ar gyfer heddwch, di-drais a chydweithrediad rhyngwladol."

Llysgennad Anwarul K. Chowdhury ar Ddiwylliant Heddwch Darllen Mwy »

Y Cynulliad Cyffredinol yn Mabwysiadu heb Bleidlais Dau Benderfyniad Yn Galw am Ymdrechion Byd-eang Ar y Cyd i Hyrwyddo Diwylliant Heddwch, Di-drais, Goddefgarwch

(Cenhedloedd Unedig, Rhagfyr 3, 2015) Yn wynebu byd cynyddol begynol lle'r oedd anoddefgarwch crefyddol, gwahaniaethu, senoffobia, gwrthdaro ac ymddangosiad ideolegau eithafol newydd, mabwysiadodd y Cynulliad Cyffredinol heddiw, heb

Y Cynulliad Cyffredinol yn Mabwysiadu heb Bleidlais Dau Benderfyniad Yn Galw am Ymdrechion Byd-eang Ar y Cyd i Hyrwyddo Diwylliant Heddwch, Di-drais, Goddefgarwch Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig