#Cenhedloedd Unedig

Neges i holl Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac Arweinwyr y Cenhedloedd Unedig (Wcráin)

“Mae’r rhyfel yn yr Wcrain yn bygwth nid yn unig datblygiad cynaliadwy, ond goroesiad dynoliaeth. Rydym yn galw ar yr holl genhedloedd, gan weithredu yn unol â Siarter y Cenhedloedd Unedig, i roi diplomyddiaeth i wasanaeth dynoliaeth trwy ddod â'r rhyfel i ben trwy drafodaethau cyn i'r rhyfel ddod â ni i gyd i ben.” – Rhwydwaith Atebion Datblygu Cynaliadwy

Mr Guterres ewch AR FRYS i Moscow a Kyiv

Rydym yn galw ar bawb y gallwn eu cyrraedd i anfon eu ceisiadau eu hunain at yr Ysgrifennydd Cyffredinol Guterres i fynd i Moscow a Kyiv i sefydlu cadoediad ar unwaith a hyrwyddo trafodaethau heddwch difrifol a noddir gan y Cenhedloedd Unedig, yn cynrychioli pobl y byd sydd eisiau ac angen heddwch.

Anogwyd y Cenhedloedd Unedig i Ddatgan Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang

Siaradodd y Llysgennad Anwarul K. Chowdhury, cyn Is-Ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig a Sylfaenydd y Mudiad Byd-eang ar gyfer Diwylliant Heddwch, yng Nghynhadledd Flynyddol Gyntaf Diwrnod Addysg Heddwch a drefnwyd fwy neu lai gan Sefydliad Unity a Rhwydwaith Addysg Heddwch. Mae trefnwyr y gynhadledd yn cefnogi agenda i greu “Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang.”

Popeth sy'n Bosibl: Annog Gweithredu Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig a Chymdeithas Sifil ar Afghanistan

Mae cymdeithas sifil yn parhau i chwilio am gyfleoedd i ddod â chynseiliau a seiliau ar gyfer gweithredu ystyrlon i sylw'r rheini o fewn system y Cenhedloedd Unedig sydd â'r gallu i weithredu ar Afghanistan. Darllenwch ein cynnig diweddaraf a gyflwynwyd mewn llythyr at Lysgennad Canada i'r Cenhedloedd Unedig ac ystyriwch lofnodi i nodi'ch cefnogaeth.

Galwad i Weithredu: UNSCR 1325 fel Offeryn ar gyfer Amddiffyn Menywod Afghanistan

Mae aelodau o gymdeithas sifil ryngwladol yn honni bod yn rhaid i hawliau dynol a diogelwch menywod a merched fod yn rhan annatod o ba bynnag gamau y mae'r Cenhedloedd Unedig yn penderfynu eu cymryd yn Afghanistan. Rydym yn eich gwahodd i ymuno yn yr ymdrech hon, trwy lofnodi'r alwad hon i amddiffyn menywod Afghanistan, i sefydlu UNSCR 1325 fel norm rhyngwladol sy'n berthnasol yn ymarferol, ac i sicrhau bod ceidwaid heddwch yn barod i anrhydeddu ei egwyddorion.

Cyflwyniad 2 Ddiarfogi: Cyfres fideo

Mae'r gyfres fideo # Intro2Disarmament yn cynnwys 5 fideo byr sy'n esbonio sut mae diarfogi'n cyfrannu at fyd mwy diogel, mwy heddychlon a chynaliadwy mewn ffordd hawdd ei deall.

Sgroliwch i'r brig