#Cenhedloedd Unedig

Mae UNAOC yn croesawu carfan newydd o adeiladwyr heddwch ifanc ar gyfer 7fed rhifyn Menter Addysg Heddwch

Lansiodd Cynghrair Gwareiddiadau'r Cenhedloedd Unedig (UNAOC) y 7fed rhifyn o'i raglen Young Peacebuilders (YPB), gan groesawu carfan o America Ladin a'r Caribî. Nod rhaglen YPB yw creu mudiad byd-eang o adeiladwyr heddwch ifanc trwy roi'r cymwyseddau iddynt hyrwyddo amrywiaeth a dealltwriaeth ryngddiwylliannol.

Mae UNAOC yn croesawu carfan newydd o adeiladwyr heddwch ifanc ar gyfer 7fed rhifyn Menter Addysg Heddwch Darllen Mwy »

“Dysgu ar gyfer Heddwch Parhaol” - Diwrnod Addysg Rhyngwladol 2024

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Addysg, trefnodd UNESCO ddiwrnod o ddeialog ar addysg dros heddwch ar 24 Ionawr 2024 ym Mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Ninas Efrog Newydd ar y thema “Dysgu ar gyfer Heddwch Parhaol.” Roedd y panel yn cynnwys sylwadau gan Tony Jenkins, cydlynydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch. Mae fideo o'r digwyddiad ar gael nawr.

“Dysgu ar gyfer Heddwch Parhaol” - Diwrnod Addysg Rhyngwladol 2024 Darllen Mwy »

Yn Unfrydol Mabwysiadu Penderfyniad 2686, Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig Yn Annog y Gymuned Ryngwladol i Atal Anogaeth, Condemnio Araith Casineb, Hiliaeth, Deddfau Eithafiaeth

Anogodd y Cyngor Diogelwch endidau perthnasol y Cenhedloedd Unedig i gynyddu eu gweithgareddau gan ganolbwyntio ar addysg heddwch i wella'r gwerthoedd sy'n hanfodol ar gyfer diwylliant heddwch. 

Yn Unfrydol Mabwysiadu Penderfyniad 2686, Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig Yn Annog y Gymuned Ryngwladol i Atal Anogaeth, Condemnio Araith Casineb, Hiliaeth, Deddfau Eithafiaeth Darllen Mwy »

Afghanistan: Taliban i osod rheolau newydd ar waith cymorth i fenywod, meddai’r Cenhedloedd Unedig

Cawn ein calonogi gan adroddiad taith Martin Griffith, Is-ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig dros Faterion Dyngarol, o amgylch Afghanistan, sy'n tynnu sylw at ryngweithio â'r Taliban sy'n dangos craciau ym monolith yr awdurdod presennol. Mae nifer calonogol o Taliban taleithiol yn ymddangos yn barod i newid.

Afghanistan: Taliban i osod rheolau newydd ar waith cymorth i fenywod, meddai’r Cenhedloedd Unedig Darllen Mwy »

A all heddwch ddechrau mewn ystafelloedd dosbarth mewn gwirionedd? Archwiliodd fforwm ar-lein y materion ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Addysg y Cenhedloedd Unedig

Sut i ddysgu heddwch o amgylch y blaned oedd pwnc y Fforwm Addysg Heddwch Byd-eang ar Ddiwrnod Addysg y Cenhedloedd Unedig, Ionawr 24. Roedd y sgyrsiau'n cynnwys Sec-Gen y Cenhedloedd Unedig Antonio Guterres, goroeswr saethu Taliban ac enillydd Gwobr Heddwch Nobel Malala Yousafzai, prif addysgwr UNESCO, Stefania Giannini, actifydd/actores o Ffrainc ac athro Harvard Guila Clara Kessous, a chyn-brif Faer UNESCO, Federico Zaragoza.

A all heddwch ddechrau mewn ystafelloedd dosbarth mewn gwirionedd? Archwiliodd fforwm ar-lein y materion ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Addysg y Cenhedloedd Unedig Darllen Mwy »

Neges i holl Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac Arweinwyr y Cenhedloedd Unedig (Wcráin)

“Mae’r rhyfel yn yr Wcrain yn bygwth nid yn unig datblygiad cynaliadwy, ond goroesiad dynoliaeth. Rydym yn galw ar yr holl genhedloedd, gan weithredu yn unol â Siarter y Cenhedloedd Unedig, i roi diplomyddiaeth i wasanaeth dynoliaeth trwy ddod â'r rhyfel i ben trwy drafodaethau cyn i'r rhyfel ddod â ni i gyd i ben.” – Rhwydwaith Atebion Datblygu Cynaliadwy

Neges i holl Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac Arweinwyr y Cenhedloedd Unedig (Wcráin) Darllen Mwy »

Anogwyd y Cenhedloedd Unedig i Ddatgan Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang

Siaradodd y Llysgennad Anwarul K. Chowdhury, cyn Is-Ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig a Sylfaenydd y Mudiad Byd-eang ar gyfer Diwylliant Heddwch, yng Nghynhadledd Flynyddol Gyntaf Diwrnod Addysg Heddwch a drefnwyd fwy neu lai gan Sefydliad Unity a Rhwydwaith Addysg Heddwch. Mae trefnwyr y gynhadledd yn cefnogi agenda i greu “Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang.”

Anogwyd y Cenhedloedd Unedig i Ddatgan Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig