#UNESCO

Datganiad a Fframwaith Gweithredu Integredig ar Addysg ar gyfer Heddwch, Hawliau Dynol a Democratiaeth

Y ddogfen hon yw Datganiad 44ain sesiwn y Gynhadledd Ryngwladol ar Addysg (Genefa, Hydref 1994) a gymeradwywyd gan Ddatganiad y Gynhadledd Gyffredinol ar 44ain sesiwn y Gynhadledd Ryngwladol ar Addysg (Genefa, Hydref 1994) a gymeradwywyd gan Gynhadledd Gyffredinol UNESCO yn ei sesiwn wyth ar hugain Paris, Tachwedd 1995 o UNESCO yn ei sesiwn wyth ar hugain Paris, Tachwedd 1995.

Addysg yw'r Allwedd i Torri'r Cylch Trais

Yn yr erthygl farn hon a gyhoeddwyd yn TIMES Ideas, mae Forest Whitaker ac Irina Bokova, Cyfarwyddwr Cyffredinol UNESCO yn dadlau bod yn rhaid i addysg godi ar yr agenda o adeiladu heddwch, ac i ddatgloi potensial addysg i feithrin heddwch, rhaid inni gefnogi systemau addysg gynhwysol sy'n estyn allan. i bob grŵp ac sy'n dysgu hawliau dynol a mathau newydd o ddinasyddiaeth fyd-eang. Mae angen inni gael hyn yn iawn i ganiatáu i gymdeithasau ddianc rhag hunllefau hanes, er mwyn rhoi pob cyfle i bobl ifanc.

Mae Canolfan Peres, UNESCO yn ymuno

Mae UNESCO wedi penderfynu llofnodi cytundeb partneriaeth â Chanolfan Heddwch Peres. O dan y bartneriaeth hon, mae UNESCO i hyrwyddo sawl prosiect Canolfan Peres ym meysydd addysg a chydfodoli rhwng Israeliaid a Phalesteiniaid. Penderfynodd UNESCO a Chanolfan Peres gydweithredu a chyfnewid syniadau a methodolegau ym maes addysg heddwch, amlddiwylliannedd, a datblygu rhanbarthol a rhyngwladol. Trwy gydol yr 20 mlynedd o'i fodolaeth, mae Canolfan Peres wedi datblygu ystod amrywiol o raglenni a phrosiectau ym meysydd addysg heddwch, a oedd yn cynnwys cyfranogiad 30,000 o blant - Iddewon a Mwslemiaid, Israeliaid a Phalesteiniaid.

Sgroliwch i'r brig