#UNESCO

Diwrnod Athrawon y Byd

Yn cael ei gynnal yn flynyddol ar 5 Hydref er 1994, mae Diwrnod Athrawon y Byd yn coffáu pen-blwydd mabwysiadu Argymhelliad ILO / UNESCO 1966 ynghylch Statws Athrawon. Mae'r Argymhelliad hwn yn gosod meincnodau ynghylch hawliau a chyfrifoldebau athrawon a safonau ar gyfer eu paratoad cychwynnol ac addysg bellach, recriwtio, cyflogaeth, ac amodau addysgu a dysgu.

Gwnewch arolwg 10 munud i helpu i lunio polisi byd-eang sy'n cefnogi addysg heddwch

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, mewn ymgynghoriad ag UNESCO, yn cefnogi proses adolygu Argymhelliad 1974 ynghylch Addysg ar gyfer Dealltwriaeth Ryngwladol, Cydweithrediad a Heddwch. Rydym yn annog yn gryf eich cyfranogiad yn yr arolwg hwn, cyfle arwyddocaol i gyfrannu eich llais at bolisi byd-eang sy'n cefnogi addysg heddwch. Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw Mawrth 1.

Cyfle unigryw i adfywio consensws byd-eang ar addysg ar gyfer heddwch a hawliau dynol (UNESCO)

Cymeradwyodd Cynhadledd Gyffredinol UNESCO gynnig yn swyddogol i adolygu Argymhelliad 1974 ynghylch Addysg ar gyfer Dealltwriaeth Ryngwladol, Cydweithrediad a Heddwch ac Addysg yn ymwneud â Hawliau Dynol a Rhyddidau Sylfaenol. Bydd yr Argymhelliad diwygiedig yn adlewyrchu dealltwriaeth esblygol o addysg, ynghyd â bygythiadau newydd i heddwch, tuag at ddarparu safonau rhyngwladol ar gyfer hyrwyddo heddwch trwy addysg. Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn cyfrannu at ddatblygu nodyn technegol a fydd yn cefnogi'r broses adolygu.

Er Cof: Phyllis Kotite

Bu farw Phyllis Kotite, aelod hirhoedlog o'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a chyfrannwr UNESCO, yr wythnos diwethaf ym Mharis. Roedd hi'n eiriolwr ac yn gyfrannwr at addysg adeiladu heddwch a di-drais yn ogystal â rhaglenni atal gwrthdaro.

Mae UNESCO yn ceisio Arbenigwr Rhaglen (Addysg)

Mae'r Arbenigwr Rhaglen yn gyfrifol am gyfrannu at rôl gydlynu arweiniol UNESCO yn Agenda Addysg SDG4 2030 a chefnogi a gwella effeithlonrwydd gweithrediadau'r Mecanwaith Cydweithrediad Addysg Fyd-eang. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Tachwedd 6, 2021.

Mae UNESCO yn ceisio Assoc. Swyddog Prosiect mewn Dinasyddiaeth Fyd-eang ac Addysg Heddwch

Mae UNESCO yn chwilio am Swyddog Prosiect i weithio yn Adran Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang a Heddwch y Sector Addysg. Bydd y swydd yn cyfrannu at ddatblygu a chydlynu gweithgareddau'r Sector sy'n ymwneud ag addysg dinasyddiaeth fyd-eang, ac yn fwy penodol ar faterion sy'n ymwneud â'r Holocost ac addysg hil-laddiad. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Mehefin 18.

Sgroliwch i'r brig