#UNESCO

Mae UNESCO yn hyfforddi athrawon mewn Addysg dros Heddwch a Datblygu Cynaliadwy (EPSD) ym Myanmar

Hyfforddodd Swyddfa Antena UNESCO yn Yangon, Myanmar, 174 o addysgwyr, myfyrwyr, datblygwyr cwricwlwm, a gweinyddwyr ysgolion mewn Addysg dros Heddwch a Datblygu Cynaliadwy (EPSD). Nod yr hyfforddiant yw cynyddu ymwybyddiaeth o'r pwnc a meithrin cymwyseddau athrawon ac ymarferwyr addysgol mewn EPSD ym Myanmar. 

Mae UNESCO yn hyfforddi athrawon mewn Addysg dros Heddwch a Datblygu Cynaliadwy (EPSD) ym Myanmar Darllen Mwy »

“Dysgu ar gyfer Heddwch Parhaol” - Diwrnod Addysg Rhyngwladol 2024

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Addysg, trefnodd UNESCO ddiwrnod o ddeialog ar addysg dros heddwch ar 24 Ionawr 2024 ym Mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Ninas Efrog Newydd ar y thema “Dysgu ar gyfer Heddwch Parhaol.” Roedd y panel yn cynnwys sylwadau gan Tony Jenkins, cydlynydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch. Mae fideo o'r digwyddiad ar gael nawr.

“Dysgu ar gyfer Heddwch Parhaol” - Diwrnod Addysg Rhyngwladol 2024 Darllen Mwy »

Gwobr TGCh mewn addysg UNESCO: Galwad am enwebiadau sy'n agored i brosiectau sy'n creu synergeddau rhwng dysgu digidol ac addysg werdd

Mae Gwobr UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa ar gyfer defnyddio TGCh mewn addysg yn awr yn derbyn ceisiadau ac enwebiadau hyd at Chwefror 5, 2024. Thema rhifyn 2023 yw “Dysgu digidol ar gyfer addysg werdd”.

Gwobr TGCh mewn addysg UNESCO: Galwad am enwebiadau sy'n agored i brosiectau sy'n creu synergeddau rhwng dysgu digidol ac addysg werdd Darllen Mwy »

Diwrnod Addysg Rhyngwladol 2024: Dysgu ar gyfer Heddwch Parhaol

Bydd y chweched Diwrnod Addysg Rhyngwladol yn cael ei ddathlu ar 24 Ionawr 2024 o dan y thema “dysgu ar gyfer heddwch parhaol”. Mae ymrwymiad gweithredol i heddwch yn bwysicach heddiw nag erioed ac mae addysg yn ganolog i'r ymdrech hon. Rhaid i ddysgu ar gyfer heddwch fod yn drawsnewidiol, a helpu i rymuso dysgwyr â'r wybodaeth, y gwerthoedd, yr agweddau a'r sgiliau a'r ymddygiadau angenrheidiol i ddod yn asiantau heddwch yn eu cymunedau.

Diwrnod Addysg Rhyngwladol 2024: Dysgu ar gyfer Heddwch Parhaol Darllen Mwy »

Mae UNESCO yn mabwysiadu canllawiau carreg filltir ar rôl drawsbynciol addysg wrth hyrwyddo heddwch

Ar 20 Tachwedd 2023, mabwysiadodd y 194 o Aelod-wladwriaethau UNESCO yr Argymhelliad ar Addysg dros Heddwch, Hawliau Dynol a Datblygu Cynaliadwy yng Nghynhadledd Gyffredinol UNESCO. Dyma'r unig offeryn gosod safonau byd-eang sy'n nodi sut y dylid defnyddio addysg i sicrhau heddwch parhaol a meithrin datblygiad dynol trwy 14 egwyddor arweiniol.

Mae UNESCO yn mabwysiadu canllawiau carreg filltir ar rôl drawsbynciol addysg wrth hyrwyddo heddwch Darllen Mwy »

Cynhaliwyd Fforwm Heddwch 2023 Nanjing “Heddwch, Diogelwch, a Datblygiad: Ieuenctid ar Waith” yn Jiangsu, Tsieina

Ar 19-20 Medi 2023, cynhaliwyd trydydd Fforwm Heddwch Nanjing gyda'r thema “Heddwch, Diogelwch a Datblygiad: Ieuenctid ar Waith” yn llwyddiannus yng Ngardd Expo Jiangsu. Roedd y fforwm yn canolbwyntio ar “Heddwch a Datblygu Cynaliadwy.”

Cynhaliwyd Fforwm Heddwch 2023 Nanjing “Heddwch, Diogelwch, a Datblygiad: Ieuenctid ar Waith” yn Jiangsu, Tsieina Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig