#Ukraine

Gweminar: Creu Heddwch Mewn Cyfnod O Ryfel Annherfynol: I Ble'r Awn O Yma?

Mae World BEYOND War yn eich gwahodd i weminar Tachwedd 3 sy'n cynnwys aelod o fwrdd WBW John Reuwer, sydd wedi dychwelyd o Wcráin yn ddiweddar. Bydd John yn adrodd yn ôl ar ei arsylwadau uniongyrchol o'r gwrthdaro parhaus ac yn rhannu ei fewnwelediad ar sut y gallwn symud ymlaen i wthio am heddwch yn yr Wcrain a ledled y byd.

Gweminar: Creu Heddwch Mewn Cyfnod O Ryfel Annherfynol: I Ble'r Awn O Yma? Darllen Mwy »

Gallai cynnydd mewn bygythiad niwclear adnewyddu diddordeb mewn diarfogi, meddai eiriolwyr

Yn y swydd hon o Adroddiad y Chwiorydd Byd-eang, cofnod yn y gyfres GCPE ar “Y Cyfnod Niwclear Newydd,” gwelwn botensial cydweithredu rhwng actifiaeth cymdeithas sifil seciwlar a ffydd ar gyfer y mudiad cymdeithas sifil newydd ar gyfer diddymu arfau niwclear. .

Gallai cynnydd mewn bygythiad niwclear adnewyddu diddordeb mewn diarfogi, meddai eiriolwyr Darllen Mwy »

Ar ben-blwydd Nagasaki, mae'n bryd ailfeddwl am strategaeth niwclear a dod â'r rhyfel yn yr Wcrain i ben

Ar ben-blwydd yr Unol Daleithiau yn gollwng y bom atomig ar Nagasaki (Awst 9, 1945) mae'n hollbwysig ein bod yn archwilio methiannau ataliaeth niwclear fel polisi diogelwch. Mae Oscar Arias a Jonathan Granoff yn awgrymu bod arfau niwclear yn chwarae rôl ataliol fach iawn yn NATO ac yn cyflwyno cynnig beiddgar o wneud paratoadau ar gyfer tynnu holl arfau niwclear yr Unol Daleithiau yn ôl o Ewrop a Thwrci fel cam rhagarweiniol i agor trafodaethau gyda Rwsia. 

Ar ben-blwydd Nagasaki, mae'n bryd ailfeddwl am strategaeth niwclear a dod â'r rhyfel yn yr Wcrain i ben Darllen Mwy »

Yr Oes Niwclear Newydd: Hanfodol Addysg Heddwch ar gyfer Mudiad Cymdeithas Sifil

Mae Michael Klare, dehonglydd adnabyddus ac uchel ei barch o faterion diogelwch byd-eang yn amlinellu cyfuchliniau “Y Cyfnod Niwclear Newydd.” Mae ei draethawd yn “rhaid ei ddarllen” i addysgwyr heddwch, a ddylai fod yn ymwybodol o'i hanes o esblygiad polisi diogelwch sydd wedi dod â ni i'r argyfwng presennol hwn.

Yr Oes Niwclear Newydd: Hanfodol Addysg Heddwch ar gyfer Mudiad Cymdeithas Sifil Darllen Mwy »

Neges i holl Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac Arweinwyr y Cenhedloedd Unedig (Wcráin)

“Mae’r rhyfel yn yr Wcrain yn bygwth nid yn unig datblygiad cynaliadwy, ond goroesiad dynoliaeth. Rydym yn galw ar yr holl genhedloedd, gan weithredu yn unol â Siarter y Cenhedloedd Unedig, i roi diplomyddiaeth i wasanaeth dynoliaeth trwy ddod â'r rhyfel i ben trwy drafodaethau cyn i'r rhyfel ddod â ni i gyd i ben.” – Rhwydwaith Atebion Datblygu Cynaliadwy

Neges i holl Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac Arweinwyr y Cenhedloedd Unedig (Wcráin) Darllen Mwy »

Datganiad ar Wcráin gan Weithgor Addysg Heddwch y Bartneriaeth Fyd-eang er Atal Gwrthdaro Arfog

Mae Gweithgor Addysg Heddwch Partneriaeth Fyd-eang ar gyfer Atal Gwrthdaro Arfog yn galw ar arweinwyr sefydliadau addysgol, prifysgolion ac ysgolion i weithredu addysg heddwch i fynd i'r afael â chamwybodaeth, meithrin cydlyniant cymdeithasol, a chefnogi iachâd rhag trawma.

Datganiad ar Wcráin gan Weithgor Addysg Heddwch y Bartneriaeth Fyd-eang er Atal Gwrthdaro Arfog Darllen Mwy »

Heddychwr o Wcráin Yurii Sheliazhenko ar sut i gefnogi achos heddwch

Mae Yurii Sheliazhenko, ysgrifennydd Gweithredol y Mudiad Heddychol Wcreineg, yn tynnu sylw at bwysigrwydd addysg heddwch i oresgyn ofn a chasineb, cofleidio atebion di-drais, a chefnogi datblygiad diwylliant heddwch yn yr Wcrain. Mae hefyd yn archwilio problem trefn fyd-eang filwrol a sut y bydd persbectif o lywodraethu byd-eang di-drais mewn byd yn y dyfodol heb fyddinoedd a ffiniau yn helpu i ddad-ddwysáu gwrthdaro rhwng Rwsia-Wcráin a Dwyrain-Gorllewin gan fygwth apocalypse niwclear.

Heddychwr o Wcráin Yurii Sheliazhenko ar sut i gefnogi achos heddwch Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig