#Ukraine

Ar ben-blwydd Nagasaki, mae'n bryd ailfeddwl am strategaeth niwclear a dod â'r rhyfel yn yr Wcrain i ben

Ar ben-blwydd yr Unol Daleithiau yn gollwng y bom atomig ar Nagasaki (Awst 9, 1945) mae'n hollbwysig ein bod yn archwilio methiannau ataliaeth niwclear fel polisi diogelwch. Mae Oscar Arias a Jonathan Granoff yn awgrymu bod arfau niwclear yn chwarae rôl ataliol fach iawn yn NATO ac yn cyflwyno cynnig beiddgar o wneud paratoadau ar gyfer tynnu holl arfau niwclear yr Unol Daleithiau yn ôl o Ewrop a Thwrci fel cam rhagarweiniol i agor trafodaethau gyda Rwsia. 

Neges i holl Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac Arweinwyr y Cenhedloedd Unedig (Wcráin)

“Mae’r rhyfel yn yr Wcrain yn bygwth nid yn unig datblygiad cynaliadwy, ond goroesiad dynoliaeth. Rydym yn galw ar yr holl genhedloedd, gan weithredu yn unol â Siarter y Cenhedloedd Unedig, i roi diplomyddiaeth i wasanaeth dynoliaeth trwy ddod â'r rhyfel i ben trwy drafodaethau cyn i'r rhyfel ddod â ni i gyd i ben.” – Rhwydwaith Atebion Datblygu Cynaliadwy

Dim mwy o ryfeloedd a gwaharddiad ar arfau niwclear

Os daw unrhyw beth adeiladol o drychinebau'r Wcráin, efallai mai troi'r gyfrol ar yr alwad am ddileu rhyfel i fyny fydd hi. Fel y dywed Rafael de la Rubia, “mae’r gwrthdaro gwirioneddol rhwng y pwerau sy’n defnyddio pobl a gwledydd trwy eu trin, eu gormesu a’u gosod yn erbyn ei gilydd er elw ac elw… Bydd y dyfodol heb ryfel neu ddim o gwbl.”

Mr Guterres ewch AR FRYS i Moscow a Kyiv

Rydym yn galw ar bawb y gallwn eu cyrraedd i anfon eu ceisiadau eu hunain at yr Ysgrifennydd Cyffredinol Guterres i fynd i Moscow a Kyiv i sefydlu cadoediad ar unwaith a hyrwyddo trafodaethau heddwch difrifol a noddir gan y Cenhedloedd Unedig, yn cynrychioli pobl y byd sydd eisiau ac angen heddwch.

Heddychwr o Wcráin Yurii Sheliazhenko ar sut i gefnogi achos heddwch

Mae Yurii Sheliazhenko, ysgrifennydd Gweithredol y Mudiad Heddychol Wcreineg, yn tynnu sylw at bwysigrwydd addysg heddwch i oresgyn ofn a chasineb, cofleidio atebion di-drais, a chefnogi datblygiad diwylliant heddwch yn yr Wcrain. Mae hefyd yn archwilio problem trefn fyd-eang filwrol a sut y bydd persbectif o lywodraethu byd-eang di-drais mewn byd yn y dyfodol heb fyddinoedd a ffiniau yn helpu i ddad-ddwysáu gwrthdaro rhwng Rwsia-Wcráin a Dwyrain-Gorllewin gan fygwth apocalypse niwclear.

Gorffen rhyfel, adeiladu heddwch

Mae Ray Acheson yn dadlau, er mwyn wynebu’r argyfyngau cymhlethu yn yr Wcrain, bod yn rhaid i ryfel a phroffidioldeb rhyfel ddod i ben, fod yn rhaid diddymu arfau niwclear, a rhaid inni wynebu’r byd rhyfel sydd wedi’i adeiladu’n fwriadol ar draul heddwch, cyfiawnder, a goroesiad.

Deg pwynt ar yr Wcrain o safbwynt polisi heddwch

Mae Werner Wintersteiner yn dadlau mai heddwch yw'r unig opsiwn yn yr Wcrain hyd yn oed ar ôl ymosodiad Rwseg. Gan adeiladu ar ei ddadansoddiad, mae'r GCPE yn gwahodd darllenwyr i ystyried y persbectif ymchwil heddwch, i archwilio'r hyn sydd ar goll o'r disgwrs presennol, ac i ystyried y newidiadau system hynny y gallai fod angen eu gwneud er mwyn sicrhau setliad heddwch cyfiawn.

Sgroliwch i'r brig