#trawma

Mae pobl ifanc yn ennill sgiliau a gwybodaeth am Addysg Heddwch a Gwerthoedd (Rwanda)

Cynhaliwyd gweithdy Pencampwyr Ieuenctid tridiau ar Addysg Heddwch a Gwerthoedd gan Aegis ar Gofeb Hil-laddiad Kigali yn ystod wythnos gyntaf mis Chwefror, gan ddod â 25 o bobl ifanc o Kigali a’r cyffiniau ynghyd. Cawsant wybodaeth am y llwybr i drais, y llwybr i heddwch, eiriolaeth, bod yn oruchwyliwr, arweinyddiaeth, datblygu prosiectau, cydraddoldeb rhyw, trawma ac iachâd.

Mae pobl ifanc yn ennill sgiliau a gwybodaeth am Addysg Heddwch a Gwerthoedd (Rwanda) Darllen Mwy »

Hyfforddiant Meithrin Heddwch Blynyddol MPI 2023 | Ffurfio'r Llwybr Tuag at Heddwch: Mae'r Daith yn Parhau

Mae’n bleser gan MPI gyhoeddi agoriad yr alwad am geisiadau ar gyfer ein Hyfforddiant Adeiladu Heddwch Blynyddol 2023 gyda’r thema: “Ar y Ffordd i Heddwch: Mae’r Daith yn Parhau.” Cynhelir yr hyfforddiant rhwng Mai 15 a Mehefin 2, 2023, yn Mergrande Ocean Resort, Davao City, Philippines.

Hyfforddiant Meithrin Heddwch Blynyddol MPI 2023 | Ffurfio'r Llwybr Tuag at Heddwch: Mae'r Daith yn Parhau Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig