#Datblygu cynaliadwy

Cynhaliwyd Fforwm Heddwch 2023 Nanjing “Heddwch, Diogelwch, a Datblygiad: Ieuenctid ar Waith” yn Jiangsu, Tsieina

Ar 19-20 Medi 2023, cynhaliwyd trydydd Fforwm Heddwch Nanjing gyda'r thema “Heddwch, Diogelwch a Datblygiad: Ieuenctid ar Waith” yn llwyddiannus yng Ngardd Expo Jiangsu. Roedd y fforwm yn canolbwyntio ar “Heddwch a Datblygu Cynaliadwy.”

Cynhaliwyd Fforwm Heddwch 2023 Nanjing “Heddwch, Diogelwch, a Datblygiad: Ieuenctid ar Waith” yn Jiangsu, Tsieina Darllen Mwy »

Heddwch mewn Datblygu Cynaliadwy: Cysoni Agenda 2030 â Menywod, Heddwch a Diogelwch (Briff Polisi)

Mae Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yn cydnabod heddwch fel rhagamod ar gyfer datblygu cynaliadwy ond nid yw'n cydnabod croestoriad rhyw a heddwch. O'r herwydd, paratôdd Rhwydwaith Byd-eang Merched Adeiladwyr Heddwch y briff polisi hwn i archwilio'r cysylltiadau rhwng Menywod, Heddwch a Diogelwch (WPS) ac Agenda 2030 a darparu argymhellion ymarferol ar gyfer eu gweithredu synergaidd.

Heddwch mewn Datblygu Cynaliadwy: Cysoni Agenda 2030 â Menywod, Heddwch a Diogelwch (Briff Polisi) Darllen Mwy »

Neges i holl Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac Arweinwyr y Cenhedloedd Unedig (Wcráin)

“Mae’r rhyfel yn yr Wcrain yn bygwth nid yn unig datblygiad cynaliadwy, ond goroesiad dynoliaeth. Rydym yn galw ar yr holl genhedloedd, gan weithredu yn unol â Siarter y Cenhedloedd Unedig, i roi diplomyddiaeth i wasanaeth dynoliaeth trwy ddod â'r rhyfel i ben trwy drafodaethau cyn i'r rhyfel ddod â ni i gyd i ben.” – Rhwydwaith Atebion Datblygu Cynaliadwy

Neges i holl Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac Arweinwyr y Cenhedloedd Unedig (Wcráin) Darllen Mwy »

Maniffesto ar gyfer normalrwydd newydd

Yn y Cysylltiad Corona hwn, rydym yn cyflwyno The Maniffesto for a New Normality, ymgyrch gan Gyngor Ymchwil Heddwch America Ladin (CLAIP), a'i bwrpas yw cynhyrchu llif o farn feirniadol am normalrwydd cyn y pandemig. Nod yr ymgyrch hon hefyd yw ysgogi ymrwymiad dinasyddion i adeiladu cyfranogiad normalrwydd newydd cyfiawn ac angenrheidiol trwy ymwybyddiaeth a myfyrio ar y cyd.

Maniffesto ar gyfer normalrwydd newydd Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig